Connecting
technology
to market
Amapola HoliFab
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 


Zapewniamy pełne wsparcie dla Waszych innowacyjnych projektów


 

Naszym celem jest Wasz sukces!

 

WykresnaStronePLDostarczamy cennych porad oraz przeprowadzamy ekspertyzy w dziedzinach:

 

       marketingu

       strategii przedsiębiorstw

      • partnerstwa i finansowania

 

 

 

 

 

 

 


Jesteśmy firmą doradczą specjalizującą się w nowych technologiach.


 

Asystujemy firmom od pierwszych prac poszukiwawczych, aż do momentu zastosowania danej technologii na obecnych rynkach zbytu.


Naszymi klientami są laboratoria, uniwersytety, star up’y, inkubatory, małe i średnie przedsiębiorstwa, korporacje, inwestorzy publiczni i prywatni, klastry przemysłowe, regiony i ich struktury wsparcia dla rozwoju nowych technologii.


Tech2Market jest głównym filarem dla projektu inowacyjnego. Udzielamy wsparcia w zakresie poradnictwa, przeprowadzamy ekspertyzy z zakresu marketingu, strategii przedsiębiorstw, perterstwa oraz pozyskiwania srodków finansowych.


Nasi partnerzy pasiadają podwójne kwalifikacje w dziedzinach naukowej i technicznej (nauki inzynieryjne, biologia, komunikacja społeczna) oraz z dziedzin zarządzania, marketingu i finansów. Wszystko po to, aby dokładnie zrozumieć potrzebę klienta i dopasować do niej najlepsze rozwiązanie. Wymiar miedzynarodowy jest ważnym czynnikiem w dziedzinie nowych technologii, nasza ekipa posiada międzynarodowe doświadczenie na rynkach Europy, USA i Azjii.

 

 

 


Dlaczego warto nas wybrać?


 

Stworzyliśmy niezwykle wykwalifikowany zespół konsultantów posiadających bogatą wiedze naukową i specializujących się w marketingu i strategii innowacyjnej. Nasza ekipa działa we współpracy z grupą ekspertów do spraw technologii. Nasze działania polegają na dokładnej metodologii, która gwarantuje wysoką jakość naszych usług.

 

Ta struktura jest kluczowym elementem do osiągnięcia sukcesu naszych usług. Ddzięki współpracy naszych ekspertów i kosultantów, sprawiamy, iż połączenie technologii z zapotrzebowaniem na rynku staje się możliwe.

 

Żaden inny obszar nie stwarza tak wspaniałych szans na uwieńczoną sukcesem innowację, niż nieoczekiwany sukces.

 

 

Tech2Market Sp. z o.o. proponuje wsparcie w zakresie realizacji projektów, zarówno dla firm, uczelni, jednostek badawczych, jak i sektora publicznego. Projekty mogą być realizowane w oparciu o środki pozyskiwane z dotacji publicznych UE, dostępnych w Polsce i w Europie, jak i z środków prywatnych. Pomagamy dopasować odpowiednie wsparcie do zaplanowanej inicjatywy, przygotowujemy projekt i na życzenie Klienta możemy również zająć się koordynacją projektu.

Główni odbiorcy wsparcia:

 • Przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
 • Jednostki naukowe, uczelnie,
 • Instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • Podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne).

Największym zainteresowaniem w obecnym czasie cieszą się projekty oparte na innowacjach i współpracy zagranicznej. Również w tym obszarze Klienci mogą liczyć na nasze wsparcie, ponieważ dzięki Partnerom na terenie całej Europy i Świata możemy pomóc w pozyskaniu rzetelnych i odpowiedzialnych Partnerów o odpowiednim potencjale w każdej branży.

Naszym Klientom proponujemy kompleksowe wsparcie:

 • Projektów innowacyjnych - poszukujących nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów.
 • Projektów współpracy ponadnarodowej:
  • Wspólna realizacja działań w partnerstwie z przynajmniej jednym podmiotem zagranicznym (nie tylko z obszaru Unii Europejskiej);
  • Wartość dodana współpracy ponadnarodowej
 • Analiza rynku w kraju i w Europie – pozyskanie środków na rozwój biznesu na terenie całego Świata.

Nasi specjaliści pozyskują skutecznie środki między innymi z Programów Horyzont 2020, Innowacyjnej Gospodarki i regionalnych programów EFS.

Zapraszamy do współpracy.

Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa.


Lou Cook