Connecting
technology
to market
Amapola HoliFab

Nasz zespół składa się z doświadczonych przedsiębiorców, specjalistów w transferze technologii oraz doradców dla sektorów zdrowia, ICT, jak i sektorów inżynierii.

Przedsiębiorczość oraz transfer technologii są częścią naszego DNA, którą udostępniamy przedsiębiorcom, naukowcom, pracownikom służby zdrowia, itp. wraz z naszą wiedzą, siecią kontaktów i zapałem do rozwiązywania ich problemów.

Dzielimy z naszymi klientami tą samą pasję i wizję udostępniania innowacji pacjentom i społeczności, oraz przezwyciężania tych samych przeszkód, które napotykają.

Nasze referencje pochodzące z zakresu wykrywania technologii, jej transferu oraz przeprowadzania szkoleń.

Referencje pochodzące z obszaru produktów farmaceutycznych oraz biotechnologicznych
Audyt finansowy i strategiczny dla publicznego finansowania Theranexus, unikalnej firmy farmaceutycznej w fazie klinicznej, która stworzyła wszechstronną, prawnie zastrzeżoną technologię, prowadzącą do utworzenia pierwszych w swojej klasie produktów skierowanych do walki z zaburzeniami mózgu (takimi jak narkoleptyczna, rezydualna senność)
Badania rynku względem kilku różnych wskazań dla Biomunex - firmy odkrywającej i tworzącej bispecyficzne antyciała, dla celów zaspokojenia potrzeb medycznych, związanych z leczeniem raka
Analiza rynku, trendów oraz poziomu gotowości technologicznej dla CERMN – instytutu badawczego pracującego nad pierwszym w swojej klasie łączonym środkiem terapeutycznym, używanym podczas leczenia choroby Alzheimera, a w dalszym etapie identyfikacja potencjalnych partnerów do wspólnego rozwoju oraz transferu technologii.
Badanie rynku dla Novolyze, start up'u tworzącego nowe modele działań dla kontroli bezpieczeństwa żywności na potwierdzenie podjęcia wcześniejszych kroków w celu usunięcia bakterii, oraz oferującego usługi dedykowane przemysłom przetwórstwa żywności.
Doradztwo przy składaniu Europejskiego wniosku o wspólne dofinansowanie przez Firalis – instytucję podrzędną, specjalizującą się w odkruwaniu, rozwoju i prawnym kwalifikowaniu nowych diagnostyk opartych o bio-markery.
Analiza rynku dla Metafora – firmy biotechnologicznej, skupionej na wytwarzaniu i użyciu RBD będących ligandami transporterów związków odżywczych, jako narzędzi do wykrywania zmian w fizjologii komórki, spowodowanych chorobą
Analiza rynku i strategii w sektorach zdrowia, środowiska oraz energii dla PorphyChem – firmy chemicznej, specjalizującej się w syntezie chromoforów i fluorów, jako porfiryny i związków pokrewnych.
Referencje pochodzące z obszarów urządzeń medycznych i zdrowia
Badanie możliwości oraz analiza rynku dla projektu Stimflex, przedsięwzięcie przedsiębiorcze spin off'u CEA mające na celu utworzenie i sprzedaż przezskórnego, elektrycznego systemu do stymulacji nerwów
Audyt finansowy oraz strategiczny funduszy publicznych dla Cardiawave, start up'u oddanego tworzeniu ultradźwiękowego medycznego urządzenia dla terapii patologii zastawek serca
Analiza rynku i konkurencji dla Wandercraft, firmy mającej na celu utworzenie egzoszkieletu, który byłby intuicyjny i łatwy w użyciu dla pacjentów z problemami w poruszaniu się, związanymi z miopatią, paraplegią, lub starzeniem się.
Badanie rynku i analiza systemów refundacji na terenie Europy, w zakresie komunikujących się urządzeń medycznych dla Orange Healthcare, pozwalając firmie na lepsze wsparcie jej klientów
Techniczno-finansowe badanie wykonalności oraz analiza rynku międzynarodowego dla projektu start up'owego w inkubatorze Busi, tworzącym innowacyjne urządzenie dla anuloplastii zastawek mitralnych, o minimalnym stopniu inwazyjności
Analiza strategicznego dostępu do rynku oraz ocena możliwości na rynku międzynarodowym dla Dixi Medical, firmy produkującej stereoelektroencepalograficzne urządzenie dla terapii osób z epilepsją
Badanie możliwości dla technologii siłownika elektromagnetycznego utworzonego w CNES, w zastosowaniach poza kosmicznych, takich jak diagnostyka in vitro
Referencje z zakresu doradztwa w ekosystemie opieki zdrowotnej
Analiza rynku i trendów przemysłu farmaceutycznego we Francji, USA, Chinach, Niemczech i Japonii dla Ministerstwa Ekonomii, Finansów i Przemysłu wraz z UbiFrance i Deloitte
Strukturyzacja ofert zbiorowych oraz potencjalnych możliwości rozwoju firmy dla Biomeridies, klastra biotechnologii i nauk o życiu w regionie Languedoc-Roussillon
Analiza regionalnej bazy przemysłowej oraz przedsięwzięć wspólnych, które mogą zostać podjęte dla Agencji Rozwoju Burgundii i Klubu Santé - inicjatywy łączącej sektory opieki zdrowotnej
Analiza rynku dla Franche-Comté Chamber of Commerce, w zakresie różnych segmentów urządzeń medycznych, takich jak bio-czipy, automatyzacja laboratoriów, urządzeń do zabiegów neurologicznych czy urządzeń implantowanych, oraz benchmark z lokalnym know-how wraz ze wskazaniem środków do identyfikacji nowych niszy rozwojowych
Analiza informacji utworzonych, przechowywanych i dzielonych przez różnych udziałowców sektora implantowanych urządzeń medycznych, dla klastra I-care w celu identyfikacji możliwości w zakresie innowacji
Audyt finansowy i strategiczny dla Nexa, w zakresie platformy badawczo-innowacyjnej z obszaru biotechnologii, operującej nowoczesnym, multidyscyplinarnym sprzętem, oferując usługi dla firm i laboratoriów
Analiza rynku, charakteryzacja potrzeb oraz benchmark wykonany dla Genopole, w zakresie technologii prostego i bezpiecznego przechowywania DNA w temperaturze pokojowej, oferowanej przez Imagene w państwowym projekcie BIOBANQUE
Pozostałe referencje pochodzące z zakresu wykrywania technologii, jej transferu oraz przeprowadzania szkoleń
Utworzenie wraz z Cancer Campus programu nauczania przedsiębiorczości, w tym marketingu i aspektów strategicznych, aby pomóc zespołom w rozszerzeniu badań publicznych na polu onkologii.
Szkolenie profesjonalistów, badaczy oraz studentów z obszaru opieki zdrowotnej, w ramach DUGBM - dyplomu uniwersytetów Pierre i Marie Curie, skupiających się na transferze technologii w sektorze medycznym
Szkolenie profesjonalistów z przemysłu opieki zdrowotnej na temat strategicznych kwestii związanych z dostępem do rynku oraz wartościową wyceną w ramach EMAUD, dyplomu uniwersytetów UCBL 1 i EPHE Paris Sorbonne.
Partnerstwo z OTT&PI, Biurem Transferu Technologii Szpitalnych w Paryżu, mające na celu utworzenie nowych narzędzi oraz ich wypróbowaniu, aby lepiej edukować profesjonalistów z sektora opieki zdrowotnej na temat innowacji, a w późniejszym etapie wykrywaniu i charakteryzowaniu projektów
Doradztwo jako jedyny broker technologii Europejskiej Agencji Kosmicznej we Francji, dla 30 transferów technologii oraz wsparcia biznesu wykorzystującego technologie kosmiczne na innych, naziemnych rynkach
Wykrycie w laboratoriach naukowych i inżynieryjnych agencji Seinari, które znajdują na terenie Normandii północnej, projektów posiadających potencjał waloryzacyjny
Wykrycie obiecujących projektów dla transferu technologii w obszarze nauk inżynieryjnych, technologii informacyjnej i komunikacyjnej, jak i wykrycie laboratoriów badawczych z sektora nauk społecznych i humanistycznych. Prowadziło to do charakteryzacji ponad 150 innowacji dla Regionu Auvergne, w zakresie ich poziomu gotowości, potrzeby otrzymania wsparcia oraz ich wyceny.
Start up'y, w których działania nasz zespół jest bezpośrednio zaangażowany
Współtworzenie i zarządzanie VitaDX, start up'em mającym na celu rozwój narzędzia do wykrywania raka pęcherza w jego wczesnym stadium, opartego o badania przeprowadzone na Uniwersytecie Paris-Sud, CNRS, AP-HP i w Onera
Zarządzanie w Diamlite, start up'ie poświęconym rozwojowi, produkcji przemysłowej oraz komercjalizacji innowacyjnych diamentów fluorescencyjnych, jako stałych markerów dla zastosowań przemysłowych (śledzenie oraz przeciwdziałanie fałszerstwom) oraz w naukach o życiu (analiza biologiczna i diagnoza)
Zarządzanie Medap, firmą skupiającą się na rozwoju, produkcji i komercjalizacji nowej generacji urządzeń do automatyzacji przygotowywania próbek w cytologii
Członkostwo w radzie Optana, start up'u tworzącego nowe urządzenie pozwalające na przetwarzanie i zabarwianie cytologicznych i histologicznych próbek poprzez nebulizację
Zarządzanie Citrage, firmą tworzącą i komercjalizującą oparte o amino-kwasy strategie zapobiegawcze i terapeutyczne w obszarze chorób zwyrodnieniowych
Współtworzenie i zarządzanie Celescreen, start up'em inkubowanym w Agoranov oraz tworzącym metody alternatywne dla obrazowania toksykologicznego, używającego nicieni C.elegans
Współtworzenie i zarządzanie Investors4Life, holdingiem inwestycyjnym, poświęconym przyszłym akceleratorom nauk o życiu, z pierwszym udziałem kapitału własnego w Kamax Innovative Systems.