Connecting
technology
to market
Amapola HoliFab

 

 

 

 

Wraz z naszym strategicznym Partnerem, oferujemy specjalisyczne usługi z zakresu:

 

- Przygotowywania wniosków dla europejskich projektów innowacyjnych 
(Horyzont 2020 RIA/IA/FTI...)

- Badania rynków oraz doradztwa w obszarze marketingu i innowacji dla
start up'ów 

- Kompleksowego zarządzania projektem

- Ekspertyz w branży: Kosmicznej, Obrony i Bezpieczeństwa, Medycyny i Biotechnologii, Sieci i Usług Mobilnych, IoT, Big Data i Cyberbezpieczeństwa, Środowiska, Energii, Komunikacji, Zdrowia, Fotoniki, Obrazowania i Mobilności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koło

 

W nowych technologiach wspaniałe jest to, że ludzie robią z nich zupełnie inny użytek, niż planowali twórcy tych nowinek. To właśnie ta ludzka cecha leży u podstaw kreatywności społeczeństwa i innowacyjności w biznesie.

 

Manuel Castells