Connecting
technology
to market
Amapola HoliFab
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

Kierunek Kariera - dofinansowanie szkoleń z Bazy Usług Rozwojowych dla mieszkańców województwa małopolskiego


[28/07/2017]
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zapraszają do współpracy instytucje szkoleniowe zainteresowane realizacją szkoleń dla uczestników projektu Kierunek Kariera, współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Aby móc realizować szkolenia w ramach Kierunku Kariera należy dokonać rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych.


Przypominamy, że rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl może dokonać każdy podmiot, który:

• posiada odpowiedni potencjał techniczny (wyposażenie biurowe zapewniające właściwe przechowywanie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług oraz urządzenia techniczne - sprzęt komputerowy, oprogramowania biurowe, sprzęt telefoniczny, dostęp do Internetu);
• spełnia wymagania w zakresie potencjału ekonomicznego (brak zaległości do US, ZUS, niepozostawanie pod zarządem komisarycznym; brak wniosku o ogłoszenie upadłości; brak postępowania likwidacyjnego, naprawczego, restrukturyzacyjnego);
• zapewnia realizację usług rozwojowych przez osoby, które posiadają niezbędne doświadczenie;
• przestrzega zasad etyki zawodowej;
• spełnia kryterium dot. systemu zapewniania jakości (uprawnienia wynikające z przepisów prawa lub certyfikat/akredytacja - wykaz certyfikatów: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/files/Do_pobrania/11_01_2017/Aktualna_lista_certyfikatowakredytacji_stan_na_10.01.2017_v2.pdf

Po rejestracji w Bazie każdy usługodawca musi zawrzeć z WUP Kraków Umowę na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Kierunek Kariera. Wzór umowy do pobrania: https://www.pociagdokariery.pl/kierunek-kariera/36,wspolpraca-z-instytucjami-szkoleniowymi.

Kto może być uczestnikiem projektu Kierunek Kariera?

Uczestnikami projektu pn. Kierunek Kariera mogą być pracujące osoby dorosłe (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnieni nie zatrudniający pracowników), które mieszkają lub uczą się lub pracują w Małopolsce.

Z jakich usług mogą skorzystać uczestnicy projektu?

Każdy uczestnik rozpoczyna udział w projekcie od usługi doradztwa zawodowego, podczas której określane są kierunki dalszego rozwoju i sporządzany jest Bilans Kariery. Usługa doradztwa zawodowego jest bezpłatna i realizowana przez doradców zawodowych WUP Kraków.

Po usłudze doradczej każdy uczestnik może skorzystać z usług szkoleniowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych w zakresie:

• języków obcych;
• szkoleń informatycznych;
• kursów prawa jazdy;
• kursów z zakresu zarządzania projektami;
• kursów umiejętności ogólnych, przygotowujących np. do matury, egzaminów w wyniku których możliwe będzie uzupełnienie braków w wykształceniu, kończące się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa dojrzałości;

Ile osób będzie korzystać z usług szkoleniowych?

W projekcie zaplanowano, iż 23 000 osób z całej Małopolski skorzysta z dofinansowanych usług szkoleniowych. Aktualnie do udziału w projekcie przystąpiło przeszło 2800 osób.

Jakie środki przewidziane są na usługi szkoleniowe?

Kwota zaplanowana na usługi szkoleniowe w ramach projektu to ponad 65 000 000,00 zł.

Jak uczestnicy dokonują wyboru firmy szkoleniowej?

Każdy uczestnik po zawarciu umowy na dofinansowanie z WUP Kraków dokonuje samodzielnego wyboru usług w ramach oferty zawartej w Bazie Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl), następnie zapisuje się na nią za pośrednictwem tej Bazy, a za usługę płaci bonami. Po zakończeniu usługi uczestnik wypełnia elektronicznie krótką ankietę dot. zrealizowanej usługi.

W jaki sposób będą rozliczane usługi zrealizowane przez firmę szkoleniową?

Zrealizowane usługi rozliczane będą w systemie elektronicznych bonów szkoleniowych przez Operatora finansowego - firmę SODEXO. Każdy uczestnik może otrzymać max. 180 bonów o wartości 2700,00 zł, co w przypadku szkoleń:

• językowych odpowiada 180 godzinom dydaktycznym usługi (1h dydaktyczna = 1 bon, o wartości maksymalnie 15zł);
• informatycznych i kursów prawa jazdy odpowiada 90 godzinom dydaktycznym usługi (1h dydaktyczna = 3 bony o wartości maksymalnie 45zł).

Usługodawca przesyła w elektronicznym systemie bonów szkoleniowych dokumenty rozliczeniowe wraz z FV za daną usługę do Operatora finansowego - firmy SODEXO, która dokonuje rozliczenia i wypłaca należność Usługodawcy.

Więcej informacji o Kierunku Kariera udziela:

Anna Buczek, tel.: 12 619 84 09
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pociagdokariery.pl

Masz pytania dotyczące Bazy Usług Rozwojowych:

tel.: 801 808 108
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 
Źródło: PARP 

 

SUpport and PartnERship for the development of multiple sustainable and market ready value chains in the BIObased economy


[25/07/2017]

SUpport and PartnERship for the development of multiple sustainable and market ready value chains in the BIObased economy (SUPERBIO)

 

Koordynatorem projektu "SUpport and PartnERship for the development of multiple sustainable and market ready balue chains in the BIObased economy" (SUPERBIO) jest Flanders Biobased Valley z Belgii. W skład konsorcjum, oprócz Polskiej Platformy Technologicznej Gospodarki (reprezentowanej przez Politechnikę Łódzką), wchodzą organizacje i przedsiębiorstwa z Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze biogospodarki, które chcą nawiązać współpracę z przedsiębiorstwami z różnych krajów europejskich poprzez utworzenie tzw. łańcucha wartości. Łańcuch wartości to sekwencyjne działanie w opracowywaniu lub ulepszaniu istniejącej technologii od fazy pozyskiwania surowców, materiałów i technologii poprzez przetwarzania ich w wyroby finalne i dostarczenie ich odbiorcom. Powiązanie w dynamiczny łańcuch wartości zarówno dostawców, wytwórców, jak i odbiorców pozytywnie wpłynie na poprawienie możliwości rozwoju przedsiębiorstw i ich efektywność.

Partnerzy projektu gwarantują wsparcie w następujących obszarach:

• zwiększanie skali procesów oraz testowanie założeń koncepcyjnych projektów,
• analizy dostępności surowców,
• oceny cyklu życia produktu (LCA),
• analizy techniczno-ekonomicznej przedsięwzięcia,
• badań rynkowych,
• przygotowania biznes planów,
• poszukiwania inwestorów,
• zapewniania ochrony patentowej oraz praw własności intelektualnej.

Małe i średnie przedsiębiorstwa działające w obszarze biogospodarki mogą ubiegać się o tzw. "bon na innowacyjność" o maksymalnej wartości 60 000 €. Z projektu zostanie dofinansowane 75% kosztów poniesionych usług, pozostałe 25% to własny wkład pieniężny uczestnika.

Aplikacje można składać do dnia 31 lipca 2018 roku.

Więcej informacji o projekcie SUPERBIO pod adresem: http://www.h2020-superbio.eu/

Osoby do kontaktu w sprawie projektu SUPERBIO: mgr inż. Ewa Gromek, Instytut Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Beata Kolesińska, Instytut Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

d
r inż. Katarzyna Struszczyk-Świta, Instytut Biochemii Technicznej, Politechniki Łódzkiej, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Politechnika Łódzka i Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pt. "BIOPOLYMERS AND BIOMATERIALS FOR PACKAGING AND GOODS", która odbędzie się 12 października 2017 roku w Łodzi.

Więcej informacji o konferencji pod adresem: http://www.h2020-superbio.eu/news-events/2017/10/11/superbio-workshop-biopolymers-and-biomaterials-for-packaging-and-goods
Źródło: Portal Innowacji 

 

 

Współtwórca interaktywnego robota wśród najlepszych polskich innowatorów


[13/07/2017]

MIT Technology Review ogłosiło wyniki polskiej edycji konkursu "Innovators Under 35" na najlepszych polskich innowatorów. W gronie 10 finalistów znalazł się współzałożyciel firmy FLASH Robotics z Wrocławskiego Parku Technologicznego za m.in. projekt interaktywnego robota, który będzie uczył dzieci języków obcych.

W konkursie wyróżnieni zostali zarówno przedstawiciele świata naukowego, jak i młodzi przedsiębiorcy. Jednym z nich jest dr inż. Jan Kędzierski - współzałożyciel wrocławskiej firmy Flash Robotics i współtwórca robota o nazwie EMYS.

 

Projekt ten to efekt wieloletnich prac prowadzonych na Politechnice Wrocławskiej, a jego obecny wygląd i możliwości zawdzięcza gronie ludzi, którzy ten projekt wspierali przez te wszystkie lata - podkreśla Kędzierski.

 

Pod koniec 2016 roku firma FLASH Robotics wraz z Krzysztofem Kubaskiem z wrocławskiej ASP stworzyła od podstaw pierwszego komercyjnego robota społecznego, który potrafi uczyć języków obcych dzieci w wieku od 3 do 7 lat. EMYS może mówić, poruszać się, rozpoznawać twarze i wyrażać emocje, co sprzyja nawiązywaniu naturalnych interakcji z dziećmi. Robot potrafi uczyć angielskiego i hiszpańskiego, ale twórcy już zapowiedzieli, że pragną wyposażyć robota w kolejne opcje językowe, takie jak: mandaryński, francuski, koreański czy japoński.

 

Proces uczenia się wymaga czasu, dlatego najlepiej jest, aby dzieci zaczynały jak najwcześniej. Problem w tym, że niewielu rodziców decyduje się na regularne, kosztowne lekcje w tak wczesnym wieku. Istniejące gry i aplikacje językowe nie potrafią zaangażować dzieci w wystarczający sposób, co więcej ostatnie badania dowodzą, że tablety i smartfony mogą zaburzać prawidłowy rozwój dziecka - mówi Kędzierski.

EMYS został zaprojektowany tak, aby sprostać wszystkim tym wymogom. Do zabawy z nim dzieci używają fizycznych przedmiotów, które mogą poczuć, zobaczyć i usłyszeć. Powoduje to, że nauka oddziałuje na wszystkie zmysły dzieci. Aby zachęcać je do uczestnictwa w codziennych lekcjach, maluchy otrzymują nagrody, które odblokowują nowe gry i kreskówki, które lubią najbardziej. Dzięki robotowi mają nauczyć się jednego nowego słowa dziennie.

W firmę zainwestował już amerykański fundusz inwestycyjny SOSV, za sprawą którego zespołowi udało się wyjechać do Chin i zaprojektować robota, którego cena będzie w zasięgu przeciętnej rodziny. Obecnie twórcy poszukują kolejnego inwestora, który sfinansuje produkcję pierwszych egzemplarzy. Więcej informacji o robocie: http://emys.co/.

Lista wszystkich finalistów polskiej edycji konkursu dostępna jest na stronie: http://www.innovatorsunder35.com/innovators-under-35-poland. W kolejnym etapie konkursu spośród najlepszych wynalazców krajowych edycji wyłonieni zostaną najciekawsi młodzi europejscy innowatorzy.

 


 


Źródło: Portal Innowacji 

 

Znamy datę 4. edycji Wschodniego Forum e-Biznesu "EastBiz"


[17/07/2017]

Wakacje w pełni, co nie znaczy, że można zapomnieć o ważnych wydarzeniach, jakie już dziś po prostu trzeba zapisać w kalendarzu na jesień! Warto o tym pamiętać, bo bilety na Wschodnie Forum e-Biznesu "EastBiz" co roku znikają już po kilku dniach od startu rejestracji.

Ta dwudniowa konferencja dedykowana głównie branży e-commerce, m.in. właścicielom biznesów internetowych oraz marketingowcom odbędzie się 13-14 października 2017. Organizatorami są: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, EastCamp Białystok oraz Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. Zapisy ruszą już na początku września, a bilet można będzie nabyć w cenie 99 zł.

 

Organizatorzy nieustannie pracują nad ofertą i jakością tego eventu dla biznesu. W tym roku uczestnicy będą kierowani na nową stronę internetową z nowym logo konferencji. O odświeżony branding zadbała firma Transition Technologies - partner wydarzenia.

Wiadomo też na razie o 4 prelegentach, którzy wystąpią podczas EastBiz: Monika Mikowska z Mobee Dick (wyróżniona w 2014 roku tytułem Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet), Sebastian Suma z Sempai (nagrodzonej w Konkursie EKOMERSY 2016 w kategorii: "Najlepsza agencja generująca sprzedaż"), Maciej Lewiński - Ekspert Google Analytics, Jakub Gierszyński - Dyrektor e-commerce sieci Decathlon. Można się spodziewać jak zawsze wysokiego poziomu merytorycznego.

Tematyka jest jak co roku różnorodna, także każdy z branży powinien znaleźć coś ciekawego dla siebie. Pojawiają się takie zagadnienia jak personalizacja, sztuczna inteligencja, kanał mobilny, czy SEO. Prelegenci zaskakują pomysłami na wystąpienia, dlatego pozostaje niecierpliwie czekać na cały program.

Dlaczego warto?

Jak podaje Raport Bisnode nt. e-commerce w Polsce, każdego roku w naszym kraju rejestruje się od 6 do 8 tysięcy sklepów. Ponad 80 procent z nich nie wytrzymuje silnej konkurencji i kończy swoją działalność w kolejnych dwóch, trzech latach. Te, którym udało się przetrwać pierwszy okres, rosną w siłę i na trwałe wpisują się w polski rynek e-handlu.

Jak przetrwać, jak wniknąć na trwałe w tkankę polskiego lub nawet międzynarodowego rynku e-commerce? Trzeba walczyć. Orężem w tej potyczce na pewno jest wiedza. Kiedy właściciel sklepu jest na bieżąco z tym, co się dzieje w jego branży, wtedy może dostosowywać działania do rzeczywistości. Dodajmy, że bardzo zmiennej rzeczywistości. Konferencja EastBiz to takie coroczne podsumowanie pewnych tendencji, prognozowanie nowych oraz przedstawienie udanych praktyk. Pozwala nie tylko wysłuchać interesujących wystąpień ludzi, którzy znają e-commerce od podszewki, ale ich poznać, zapytać osobiście o nurtujące kwestie, nawiązać owocne znajomości.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Białegostoku.

Więcej informacji: http://east-biz.pl/

 


 


Źródło: Portal Innowacji 

 

 

 

 

Współtwórca interaktywnego robota wśród najlepszych polskich innowatorów


[13/07/2017]

MIT Technology Review ogłosiło wyniki polskiej edycji konkursu "Innovators Under 35" na najlepszych polskich innowatorów. W gronie 10 finalistów znalazł się współzałożyciel firmy FLASH Robotics z Wrocławskiego Parku Technologicznego za m.in. projekt interaktywnego robota, który będzie uczył dzieci języków obcych.

W konkursie wyróżnieni zostali zarówno przedstawiciele świata naukowego, jak i młodzi przedsiębiorcy. Jednym z nich jest dr inż. Jan Kędzierski - współzałożyciel wrocławskiej firmy Flash Robotics i współtwórca robota o nazwie EMYS.

 

Projekt ten to efekt wieloletnich prac prowadzonych na Politechnice Wrocławskiej, a jego obecny wygląd i możliwości zawdzięcza gronie ludzi, którzy ten projekt wspierali przez te wszystkie lata - podkreśla Kędzierski.

 

Pod koniec 2016 roku firma FLASH Robotics wraz z Krzysztofem Kubaskiem z wrocławskiej ASP stworzyła od podstaw pierwszego komercyjnego robota społecznego, który potrafi uczyć języków obcych dzieci w wieku od 3 do 7 lat. EMYS może mówić, poruszać się, rozpoznawać twarze i wyrażać emocje, co sprzyja nawiązywaniu naturalnych interakcji z dziećmi. Robot potrafi uczyć angielskiego i hiszpańskiego, ale twórcy już zapowiedzieli, że pragną wyposażyć robota w kolejne opcje językowe, takie jak: mandaryński, francuski, koreański czy japoński.

 

Proces uczenia się wymaga czasu, dlatego najlepiej jest, aby dzieci zaczynały jak najwcześniej. Problem w tym, że niewielu rodziców decyduje się na regularne, kosztowne lekcje w tak wczesnym wieku. Istniejące gry i aplikacje językowe nie potrafią zaangażować dzieci w wystarczający sposób, co więcej ostatnie badania dowodzą, że tablety i smartfony mogą zaburzać prawidłowy rozwój dziecka - mówi Kędzierski.

EMYS został zaprojektowany tak, aby sprostać wszystkim tym wymogom. Do zabawy z nim dzieci używają fizycznych przedmiotów, które mogą poczuć, zobaczyć i usłyszeć. Powoduje to, że nauka oddziałuje na wszystkie zmysły dzieci. Aby zachęcać je do uczestnictwa w codziennych lekcjach, maluchy otrzymują nagrody, które odblokowują nowe gry i kreskówki, które lubią najbardziej. Dzięki robotowi mają nauczyć się jednego nowego słowa dziennie.

W firmę zainwestował już amerykański fundusz inwestycyjny SOSV, za sprawą którego zespołowi udało się wyjechać do Chin i zaprojektować robota, którego cena będzie w zasięgu przeciętnej rodziny. Obecnie twórcy poszukują kolejnego inwestora, który sfinansuje produkcję pierwszych egzemplarzy. Więcej informacji o robocie: http://emys.co/.

Lista wszystkich finalistów polskiej edycji konkursu dostępna jest na stronie: http://www.innovatorsunder35.com/innovators-under-35-poland. W kolejnym etapie konkursu spośród najlepszych wynalazców krajowych edycji wyłonieni zostaną najciekawsi młodzi europejscy innowatorzy.

 


 


Źródło: Portal Innowacji 

 

Przewodnik po sharing economy - Meal sharing - podziel się posiłkiem


[17/07/2017]

Na moment przed wyjściem do pracy sięgasz po smartfona i zamawiasz smoothie oraz sałatkę owocową do odebrania z pobliskiej domowej kuchni. Po pracy odwiedzasz sąsiadów na wspólną biesiadę przy risotto, a jedną dodatkową porcję zanosisz jeszcze miłej starszej pani mieszkającej dwa bloki obok.

Foodsharing, czyli dzielenie się jedzeniem nie jest nowym zjawiskiem - podobnie jak cała gospodarka czy ekonomia współdzielenia. Jednak dziś wykorzystujemy mechanizmy społecznościowe i internet do tego, aby wprowadzić ją na zupełnie nowy poziom. Zaczynamy przełamywać lęk przed dopuszczeniem do naszego stołu już nawet nie sąsiadów, a kompletnie obcych osób. Coś, co przez lata utożsamiane było wyłącznie z rodziną, święte miejsce integracji i bliskości, nagle otwieramy na innych a siebie na nowe doświadczenia. 

 

Dodajmy do tego, że 30-50 procent jedzenia marnujemy w drodze na nasz talerz lub z talerza. Męczy nas bezmyślny konsumpcjonizm. Niektórych z nas męczy już nawet dieta pudełkowa - wolimy domowe posiłki przygotowane ze sprawdzonych składników przez lokalnych kucharzy.

Na tym gruncie rozwija się jedna z najciekawszych gałęzi ekonomii współdzielenia, coraz bardziej obecna także w Polsce: meal sharing, czyli dzielenie sie posiłkami na różne sposoby.

Podróżnicze i towarzyskie doznania przy stole

 

Stosując duże uproszczenie, pierwszy rodzaj meal sharingu, który chcę przedstawić, można by nazwać Airbnb dla posiłków. Każda z platform operujących w tym modelu spełnia jedną podstawową funkcję: pomaga kojarzyć miłośników dobrego jedzenia (foodies) z gospodarzami-kucharzami (hosts), którzy zapraszają do swojego stołu na wspólny posiłek. Sądzę, że lepszym od Airbnb punktem odniesienia byłby w tym przypadku couchsurfing, bo nie chodzi wyłącznie o to, żeby znaleźć się przy czyimś stole - chodzi o to, aby znaleźć się przy tym stole z kimś. Dlatego do tej odmiany meal sharingu przylgnęły nazwy communal dining czy social dining, oznaczające spożywanie posiłków wspólnie, w doborowym towarzystwie - dla przyjemności chwili, dla poznania nowych osób.

Szukasz kulinarnych doświadczeń?

Jesteś foodie, uwielbiasz podróżować i chłonąć obce kultury? A może po prostu nie masz co robić w swoim mieście, bo ono nie jest w stanie za Tobą nadążyć, a Twoja otwartość na nowych ludzi jest legendarna?

1. Wybierasz jedną z platform/aplikacji, które opisałem poniżej
2. Przeglądasz i odkrywasz menu, posiłki i gospodarzy w swoim lub innych miastach, którzy zapraszają do wspólnego stołu
3. Wybierasz i rezerwujesz miejsce przy stole. Oczywiście, wiąże się to najczęściej z konkretną opłatą ("wejściowe"), którą ustalił gospodarz
4. Zajmujesz miejsce przy stole i delektujesz się posiłkiem, poznawaniem różnorodnych, inspirujących ludzi - nie tylko gospodarza, ale i innych zaproszonych gości

Proste? W ten sposób działa kilka prężnie rozwijających się aplikacji meal sharingowych.

EatWith to platforma założona w 2010 roku w Tel Awiwie (teraz San Francisco), agregująca menu od ponad 650 gospodarzy, którzy operują w przeszło 200 miastach na całym świecie. Powstała z myślą o osobach kochających podróże i chcących odkrywać nowe kultury przez ludzi i kuchnię.

Foodies mogą oceniać gospodarzy i ich menu (system gwiazdek), oraz wystawiać recenzje, dokładnie tak, jak na Airbnb. Co do zasady, opłata "wejściowa" pokrywa koszty posiłku z niewielkim zyskiem dla gospodarza +15% prowizji dla EatWith.

Platforma prowadzi też uważny proces weryfikacji gospodarzy. Pracownik odwiedza dom aplikującego, aby sprawdzić jakość jedzenia, wystrój, czystość, warunki bezpieczeństwa, a nawet jego zachowanie.

EatWith to bezdyskusyjny pionier sharing economy w zakresie dzielenia się posiłkami, który wyznaczył model funkcjonowania i wzorzec dla pozostałych platform tego typu.

VizEat nie różni się znacząco od EatWith ani w swojej filozofii, ani w sposobie działania. Wszystko sprowadza się do doświadczania jedzenia i kultury "od wewnątrz", siadając do jednego stołu z lokalsami.

Śladem EatWith podążają jeszcze Bon Appetour (zasmakuj świata przez autentyczne kulinarne przeżycia), Feastly, Eat in Common, Mealsharing.com i Mealsharing.org, które rozczula estetyką pamiętającą jeszcze zamierzchłe czasy Web 1.0.

Jest także polski EatAway, o którym pisaliśmy w jednym z naszych poprzednich tekstów. To jedyna tego rodzaju aktywna platforma w Polsce na tę chwilę (tuż za rogiem czai się jeszcze zwyczajny.pl). Jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz na niej oferty współdzielonego posiłku w swoim mieście, co nie jest oczywiste w przypadku większości platform zagranicznych. Ciekawe, że EatAway pozwala także na zamawianie posiłków z odbiorem... co w zasadzie ma sens, gdyby spojrzeć na nazwę ;). Tym samym appka ląduje jedną nogą również w drugim modelu meal sharingu, który za moment omówię.

Celowo podkreślę raz jeszcze mechanizmy, które wyróżniają platformy social dining i siłą rzeczy kojarzą się z Airbnb:

• listę dostępnych "stołów" i menu oferowanych przez hosta, wraz z cenami wstępu i terminami;
• wyszukiwanie ofert wspólnych posiłków po miastach i datach;
• gwiazdkowy system ocen hostów i posiłków oraz recenzji;
• często dodatkowy system weryfikacji hostów i foodies np. przez potwierdzenie telefoniczne.

Chcesz gotować i stołować ciekawych ludzi?

 

OK, a co w sytuacji, w której to Ty chcesz być hostem - przygotowywać posiłki, zapraszać do swojego stołu obce osoby i przy okazji zarobić parę groszy?

Jeżeli wybierasz polski EatAway, proces jest prosty i szybki:

1. Tworzysz swój profil, wypełniasz go podstawowymi informacjami i potrawami, które lubisz gotować
2. Planujesz pierwszy wspólny posiłek, ustalając jego cenę i datę...
3. ...i publikujesz go na platformie, aby inni mogli do Ciebie dołączyć

VizEat dodatkowo weryfikuje kucharzy, sprawdzając założone profile i wspierając w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

https://www.vizeat.com/landings/become-a-host?c=EUR

EatWith jako lider segmentu i wzór w zakresie standardów ma nieco bardziej złożony proces włączania kucharzy do społeczności

1. Musisz złożyć aplikację online, którą ocenią pracownicy firmy
2. Przygotować testowe wydarzenie, na którym zaprezentujesz swoje umiejętności kulinarne i towarzyskie. To właśnie wówczas następuje spotkanie z pracownikiem EatWith
3. Wybrani kucharze otrzymują również dostęp do specjalnych programów szkoleniowych, aby wspomóc rozwój ich umiejętności i marek osobistych

 

Lokalny kucharz i posiłek na wynos

Jeżeli przedstawiony przeze mnie pierwszy model meal sharingu można przyrównać do Airbnb, to drugi - ponownie, pozwalając sobie na duże uproszczenie - jest jak Uber dla posiłków. Dlaczego? Ponieważ uzbrajasz się w odpowiednią appkę i szukasz posiłków przygotowanych przez innych użytkowników w najbliższym sąsiedztwie, z odbiorem osobistym lub dowozem. Pewnie, można by w tym wypadku zapytać: na ile jest to jeszcze sharing economy, skoro niewiele tu współdzielenia czegokolwiek? To raczej kupno-sprzedaż posiłków, która często angażuje profesjonalnych kucharzy weryfikowanych przez platformy. Ale skoro Uber jedną nogą stoi w sharing economy, podobnie można potraktować poniższe platformy i aplikacje.

Szukasz lokalnie przygotowywanych zdrowych posiłków?

W modelu "uberowym" różnorodność platform i aplikacji jest większa niż w communal diningu, jednak sposób korzystania z każdej z nich jest stosunkowo podobny.

1. Łapie Cię głód lub potrzebujesz drugiego śniadania do pracy? Sięgasz po smartfona i meal sharingową aplikację lub logujesz się na platformie
2. Przeglądasz dostępne menu od lokalnych kucharzy. Możesz także zwrócić uwagę na ich lokalizacje oraz kalendarz posiłków
3. Wybierasz posiłek lub zestaw posiłków
4. Odbierasz posiłek osobiście lub zostaje on dostarczony pod Twoje drzwi

Zacznijmy od Josephine, moim zdaniem jednej z najciekawszych platform sharing economy w ogóle. Założona w 2013 roku w Los Angeles od początku stawia sobie za cel wzmacnianie lokalnych społeczności, zbliżanie do siebie ludzi, budowanie zaufania i szansę na zarobek dla osób mających pod górkę na rynku pracy. Josephine łączy ludzi takich jak Ty i ja przez jedzenie. Lokalni kucharze to zwykli ludzie, którzy gotują z pasją i talentem i gotowi są podzielić się za niewielkie pieniądze kilkoma dodatkowymi porcjami posiłku. A Ty poznajesz ich osobiście i ściskasz ich dłoń, bo odbierasz posiłki odwiedzając ich w domu.

Platforma nie tylko dumnie opowiada historie kucharzy za pośrednictwem swojej strony. Na początku 2017 r. zaczęła również oferować im udziały w firmie, w zależności od tego, jak długo są w społeczności i ile posiłków wydają. Mało? Josephine stworzyło "Radę Kucharzy", która regularnie spotyka się z zarządem i otrzymuje jedno miejsce w Radzie dyrektorów przedsiębiorstwa. Jeżeli jest jakaś marka, która może stanowić wzorzec dla innych w gospodarce społecznościowej, to bez wątpienia jest to "Józefina".

Podobnie działa polski Quertes, o którym również pisaliśmy w jednym z wcześniejszych tekstów. Nie ma tak wyrazistej misji społecznej jak Josephine (choć stawia na aktywizacje osób starszych), ale to w zasadzie jedyna opcja obok EatAway, z której możesz korzystać w Poolsce, chcąc zarabiać na przygotowanych przez siebie posiłkach.

Munchery i Cookunity, które operują głównie w Nowym Jorku, to w zasadzie bliźniaki, jednak nie będące klonami Josephine. Po pierwsze, stawiają na profesjonalnych, niezależnych kucharzy. Po drugie, współpracują z lokalnymi farmerami i od nich pozyskują składniki. po trzecie, zapewniają dostawę do domu. Wydają się najbardziej biznesowymi przedsięwzięciami spośród wszystkich zaprezentowanych przeze mnie platform meal sharingu i na pewno najmniej w nich interakcji między użytkownikami czy współdzielenia. Nie można im jednak odmówić społecznej misji i mechanizmów społecznościowych, które czynią z nich atrakcyjną, społecznościową alternatywę dla segmentu diety pudełkowej.

https://vimeo.com/141003318

Na deser zostawiłem KitchenSurfing i polskie UlalaChef. Obydwie platformy umożliwiają... zarezerwowanie chefa, który zrobi zakupy, przyjdzie we wskazane miejsce i przygotuje posiłek. I jeszcze po sobie pozmywa (!). Skoro posprzatajmi.pl czy szopi.pl to współdzielenie czasu i umiejętności, to dlaczego tak samo nie potraktować kulinariów?

Chcesz sprzedawać swoje posiłki?

A więc planujesz działać jako freelance chef? Najlepiej wykorzystaj Quertes lub EatAway, które poza wspólnymi biesiadami także pozwala Ci na przygotowanie posiłków na wynos. Wystarczy założyć konto, dodać informacje o sobie, przedstawić menu wraz ze zdjęciami oraz ceny. Jeśli chcesz gotować dla innych na miejscu, wybierz UlalaChef i przedstawi się firmie za pośrednictwem specjalnego formularza.

Josephine, które operuje w USA, ze względu na inne przepisy i troskę o standardy, ma znacznie bardziej złożony proces weryfikowania kucharzy.

• każdy kucharz musi przejść kurs, w wyniku którego otrzyma certyfikat w zakresie obsługi żywności,
• a także odbyć rozmowę z przedstawicielem Josephine

Gdy wyjdzie o jedną porcję za dużo - zrób coś dobrego

Wyróżnienie honorowe otrzymują ode mnie LeftoverSwap i Casserole Club. Nie reprezentują oni odmiennego modelu meal sharingu, a raczej społeczne zaangażowanie i najlepsze wartości w sharing economy.

LeftoverSwap to prościutka aplikacja na smartfona z równie prostym zastosowaniem. Jeżeli Twój brzuch jest pełny i pozostał Ci jakiś posiłek, zrób mu zdjęcie i wrzuć je do aplikacji. Któś w pobliżu może być głodny i zechce je od Ciebie odebrać lub... zamienić na inny posiłek. W każdym razie nie trzeba go będzie wyrzucać. pozostaje czekać na polski odpowiednik.

Casserole Club i jego społeczność w Australii i Wielkiej Brytanii wspiera tych, którzy z jakiegoś powodu nie zawsze mogą samodzielnie przygotować obiad lub kolację. Najczęściej chodzi o osoby starsze mieszkające w sąsiedztwie, lda których czyjekolwiek odwiedziny stanowią lek na bezgraniczną samotność. Oczywiście, ludzie starsi rzadko korzystają z internetowych platform, dlatego Casserole Club umożliwia sugerowanie adresów oraz nazwisk osób, które chciałyby, aby zapukać do nich z ciepłym posiłkiem. Kucharze, którzy dołączają do społeczności, działają jako wolontariusze i przechodzą prosty proces weryfikacji. Wielki ukłon dla wszystkich zaangażowanych i dla twórców platformy.

Moda? Styl życia!

Platform i aplikacji meal sharingu będzie przybywać, bo millenialsi są bardziej ufni, chętni by współdzielić i zapraszać do stołu ludzi, których dopiero co poznali przez internet. Motywacji do udostępniania czy sprzedawania domowych posiłków i wspólnej biesiady jest kilka.

Jeśli mówimy o social diningu:

• możliwość spróbowania nowych potraw...
• ...oraz poznania inspirujących osób i kultur;
• przyjemność chwili i wspólne przeżycia, bo skoro jedzenie łączy ludzi, to rozmowy budują trwałe relacje;
• oszczędność czasu i pieniędzy;
• czasem także jako sposób na samotność

Jeśli mówimy o lokalnej sprzedaży domowych posiłków:

• możliwość zarobku (z perspektywy kucharza);
• oszczędność czasu i pieniędzy (z perspektywy nabywcy);
• szansa na sprawdzenie swoich umiejętności kulinarnych - zarówno przez profesjonalnych kucharzy, tych aspirujących, czy po prostu miłośników gotowania

W tej kwestii najlepiej oddać głos społeczności - osobom, które korzystają z meal sharingu regularnie.

Grzesiek Górzyński

Zacząłem z potrzeby spróbowania czegoś nowego, na długo nim zacząłem pracować w EatAway. Moim pierwszym posiłkiem był ramen na wynos, od Arisy z Japonii. Interesowałem sie Dalekim Wschodem i chciałem skosztować czegoś prosto z tego regionu.

w tej chwili około 2 razy w miesiącu bywam u kogoś na domowym posiłku i do tego mniej wiecej raz na 2 tygodnie zamawiam takeaway'e - domowe jedzenie na wynos.


Co najbardziej kręci mnie we wspólnych posiłkach? Poznawanie nowych ludzi i kultur poprzez jedzenie. na początku było to trochę stresujące - iść do obcej osoby do domu. Teraz wiem, że osoby gotujące w EatAway są fantastyczne - na tyle szalone, żeby zapraszać do siebie gości

Za każdym razem jestem zaskoczony nowymi smakami. Wielu potraw już w życiu spróbowałem, ale za każdym razem podczas kolacji u kogoś z innego państwa udaje mi się odkryć coś nowego.

---

Mateusz Gierczak

O EatAway, bo z tej strony korzystam w kontekście meal sharingu, dowiedziałem się od kumpla. Spodobało mi się przede wszystkim to, że mogę spróbować przysmaków z całego świata, będąc cały czas w Krakowie. Czemu nie pójdę po prostu do knajpy? Chyba wszyscy mamy tak, że wolimy jak coś jest "domowej roboty".

Podczas wspólnych kolacji, gospodarze zazwyczaj opowiadają o swoich potrawach, ale taż lokalnych zwyczajach, co świetnie buduje atmosferę. Z takich kolacji u kucharzy korzystam raz na kilka tygodni, sam nie mogę niestety zaoferować nic od siebie, ale za to moja współlokatorka zaczęła gotować wegańskie przysmaki i sprzedawać je na wynos.

---

Marta Olechno

Jestem fanką gotowania i jedzenia, wiec postanowiłam wystawić kilka swoich autorskich dań przez aplikacje Quertes. Nie sądziłam, że odzew będzie tak spory. Sprzedałam wszystkie smakołyki bez problemu. Wszystko przebiegło sprawnie i nie ukrywam, że się tego nie spodziewałam.

Co mnie do tego zmotywowało? Lubię gotować i dzielić się z innymi tym, co udało mi się przyrządzić, dlatego jako chef korzystam z appki średnio raz na tydzień.

W Polsce gałąź meal sharingu jest jeszcze młoda, ale rozwija się tak szybko, jak cały rynek gospodarki współdzielenia. Fajnie byłoby zobaczyć polski odpowiednik Josephine, ale i ciekawą, sąsiedzką i organiczną alternatywę dla diet pudełkowych czy aplikację do wymiany posiłek-za-posiłek.

 

Chętnych do korzystania z tego rodzaju rozwiązań jest dużo, a każdy, kto spróbuje raz,będzie chciał próbować więcej. Na sztandarach Josephine widnieją słowa:

Kiedy jedzenie przygotowywane jest przez osobę, a nie przez korporację, smakuje inaczej. Domowe posiłki zaspokajają więcej niż tylko nasz apetyt. One łączą ludzi.

Czy może istnieć coś bardziej społecznościowego?

 


 


Źródło: Portal Innowacji 

 

 

 

 

Współtwórca interaktywnego robota wśród najlepszych polskich innowatorów


[13/07/2017]

MIT Technology Review ogłosiło wyniki polskiej edycji konkursu "Innovators Under 35" na najlepszych polskich innowatorów. W gronie 10 finalistów znalazł się współzałożyciel firmy FLASH Robotics z Wrocławskiego Parku Technologicznego za m.in. projekt interaktywnego robota, który będzie uczył dzieci języków obcych.

W konkursie wyróżnieni zostali zarówno przedstawiciele świata naukowego, jak i młodzi przedsiębiorcy. Jednym z nich jest dr inż. Jan Kędzierski - współzałożyciel wrocławskiej firmy Flash Robotics i współtwórca robota o nazwie EMYS.

 

Projekt ten to efekt wieloletnich prac prowadzonych na Politechnice Wrocławskiej, a jego obecny wygląd i możliwości zawdzięcza gronie ludzi, którzy ten projekt wspierali przez te wszystkie lata - podkreśla Kędzierski.

 

Pod koniec 2016 roku firma FLASH Robotics wraz z Krzysztofem Kubaskiem z wrocławskiej ASP stworzyła od podstaw pierwszego komercyjnego robota społecznego, który potrafi uczyć języków obcych dzieci w wieku od 3 do 7 lat. EMYS może mówić, poruszać się, rozpoznawać twarze i wyrażać emocje, co sprzyja nawiązywaniu naturalnych interakcji z dziećmi. Robot potrafi uczyć angielskiego i hiszpańskiego, ale twórcy już zapowiedzieli, że pragną wyposażyć robota w kolejne opcje językowe, takie jak: mandaryński, francuski, koreański czy japoński.

 

Proces uczenia się wymaga czasu, dlatego najlepiej jest, aby dzieci zaczynały jak najwcześniej. Problem w tym, że niewielu rodziców decyduje się na regularne, kosztowne lekcje w tak wczesnym wieku. Istniejące gry i aplikacje językowe nie potrafią zaangażować dzieci w wystarczający sposób, co więcej ostatnie badania dowodzą, że tablety i smartfony mogą zaburzać prawidłowy rozwój dziecka - mówi Kędzierski.

EMYS został zaprojektowany tak, aby sprostać wszystkim tym wymogom. Do zabawy z nim dzieci używają fizycznych przedmiotów, które mogą poczuć, zobaczyć i usłyszeć. Powoduje to, że nauka oddziałuje na wszystkie zmysły dzieci. Aby zachęcać je do uczestnictwa w codziennych lekcjach, maluchy otrzymują nagrody, które odblokowują nowe gry i kreskówki, które lubią najbardziej. Dzięki robotowi mają nauczyć się jednego nowego słowa dziennie.

W firmę zainwestował już amerykański fundusz inwestycyjny SOSV, za sprawą którego zespołowi udało się wyjechać do Chin i zaprojektować robota, którego cena będzie w zasięgu przeciętnej rodziny. Obecnie twórcy poszukują kolejnego inwestora, który sfinansuje produkcję pierwszych egzemplarzy. Więcej informacji o robocie: http://emys.co/.

Lista wszystkich finalistów polskiej edycji konkursu dostępna jest na stronie: http://www.innovatorsunder35.com/innovators-under-35-poland. W kolejnym etapie konkursu spośród najlepszych wynalazców krajowych edycji wyłonieni zostaną najciekawsi młodzi europejscy innowatorzy.

 


 


Źródło: Portal Innowacji 

 

Zmiana kryteriów wyboru projektów w konkursie "Badania na rynek"


[07/07/2017]

Komitet Monitorujący programu Inteligentny Rozwój zatwierdził zmienione kryteria dla poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek. Wprowadzono zmiany, które powinny ułatwić aplikowanie, szczególnie mikro i małym przedsiębiorcom, dla których:

• obniżono minimalną wartość kosztów kwalifikowanych do poziomu 5 mln zł,

• obniżono do 600 tys. zło wymaganą kwotę przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym min. 12 m-cy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie wsparcia.

 

Ponadto dla wszystkich aplikujących:

• zastosowano preferencje (w miejsce obowiązku) dla projektów pozytywnie oddziałujących na zrównoważony rozwój

• zmieniono punktację w kryterium "Przygotowanie projektu do realizacji", w którym aż 2 dodatkowe punkty mogą uzyskać projekty, które są w pełni przygotowane do wdrażania już w momencie aplikowania, tj. posiadają pozwolenie na inwestycje lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo zaświadczenie o braku konieczności uzyskania takich decyzji czy pozwoleń.

 

Zwracamy także uwagę na możliwość organizacji konkursów dedykowanych z przeznaczeniem na projekty realizowane w lokalizacjach wymagających dodatkowej interwencji. Jednocześnie wprowadzono nowe kryterium formalne - specyficzne "Wnioskodawca złożył jedne wniosek o dofinansowanie w konkursach równoległych".

 

Przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacji produktowych będących wynikiem przeprowadzonych samodzielnie (lub zleconych) prac B+R , którzy chcieliby uzyskać wsparcie ze środków Poddziałania 3.2.1 POIR, Badania na rynek zapraszamy do składania projektów. Ogłoszenie naboru planowane jest 2 sierpnia br, termin składania wniosków: 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. Konkurs jest podzielony na etapy, które kończą się odpowiednio 31 października i 31 grudnia br.

 

Przygotowując projekty zachęcamy do równoległego wnioskowania o pozwolenie na inwestycję lub decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, co ułatwi uzyskanie dofinansowania oraz przyspieszy wdrożenie i rozliczenie projektu.

 

Więcej informacjiWięcej informacji


 


Źródło: Portal Innowacji 

 

Nabór uzupełniający do Grup Roboczych ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji


[06/07/2017]

W związku z monitorowaniem funkcjonowania Grup Roboczych ds. KIS oraz potrzebą uzupełniania składów osobowych poszczególnych Grup wybranych specjalizacji Ministerstwo Rozwoju ogłasza nabór uzupełniający do Grup Roboczych dla następujących krajowych inteligentnych specjalizacji:

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
KIS 1 Zdrowe społeczeństwo
(dawny KIS 1 Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne (TiM), KIS 2 - Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej (DiT), KIS 3 - Wytwarzanie produktów leczniczych (WPL) - na etapie łączenia Grup, zmiany nazwy i opisu specjalizacji,

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA
KIS 6 - Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inzynierii środowiska (BIOTECH)

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA
KIS 7 - Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii (ENER)
KIS 8 - Inteligentne i energooszczędne budownictwo (BUD)
KIS 9 - Rozwiązania transporotowe przyjazne środowisku (TRANS)

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI
KIS 10 - Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów (SUR)
KIS 11 - Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) (REC)
KIS 12 - Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej (GWŚ)

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)
KIS 13 - Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty (NANO)
KIS 14 - Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe (SENSO)
KIS 15 - Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne (GEO)
KIS 16 - Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna (ELEKTR)
KIS 17 - Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych (ROBO)
KIS 18 - Fotonika (FOT)
KIS 20 - Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy (ITM)

Do zadań Grup Roboczych należy m.in.:

• przygotowanie oraz cykliczna aktualizacja szczegółowego opisu specjalizacji, stanowiącego podstawę oceny, czy wniosek o dofinansowanie w ramach PO IR 2014-2020 wpisuje się w daną specjalizację,

• określenie wizji rozwojowej i mierzalnych do podjęcia w celu rozowju danej specjalizacji,

• przygotowanie propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji (nazwy lub opisu), a także formułowania potrzeby wprowadzenia nowych specjalizacji,

• analiza postępu w realizacji działań i osiągania celów KIS,

• współpraca z Ministerstwem Rozwoju, innymi resortami odpowiedzialnymi merytorycznie za zakres tematyczny danej specjalizacji, Urzędami Marszałkowskimi oraz gremiami powołanymi na rzecz monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (m.in. Grupa Konsultacyjna, Grupy Robocze w zakresie innych krajowych inteligentnych specjalizacji)

 

Termin składania formularza aplikacyjnego oraz CV: 17 lipca 2017 r.

 

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny tutaj.

 


Źródło: Portal Innowacji 

 

InnoEnergy otwiera PowerUp! - konkurs dla innowatorów w obszarze energii


[20/06/2017]

InnoEnergy, największy europejski akcelerator projektów w obszarze energii, właśnie uruchomił PowerUp!, konkurs dla start-upów pracujących nad innowacyjnymi rozwiązaniami w tej branży. Dla najbardziej obiecujących przedsiębiorców InnoEnergy proponuje możliwość wzięcia udziału w programie akceleracyjnym Highway, a także nagrody pieniężne.

15 najlepszych start-upów otrzyma zaproszenie na galę finałową, która odbędzie się w listopadzie w Budapeszcie, gdzie walczyć będą o nagrody finansowe do wysokości 20 tys. euro i możliwość przystąpienia do prestiżowego akceleratora InnoEnergy Highway. Ten unikalny program oferuje wsparcie warte aż do 150 tysięcy dla przedsiębiorców we wczesnej fazie rozwoju z czasem do komercjalizacji poniżej dwóch lat.

- Konkurs PowerUp! stanowi platformę do prezentacji pomysłów, które mogłyby pozostać niezauważone - i w istotny sposób pomaga w rozwoju innowacji w sektorze zrównoważonej energii w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Zwycięskie technologie oraz pozostałe możliwe do zrealizowania pomysły nie tylko pomogą Europie w ochronie środowiska, ale także po ich komercjalizacji, z pomocą InnoEnergy mogą mieć wpływ globalny - tłumaczy Jakub Miler, CEO InnoEnergy Poland Plus, organizator konkursu.

 

- Naszym głównym celem jest wspieranie innowacji w sektorze energetycznym. Wspomagamy je na każdym stopniu rozwoju - od pomysłu po dostarczanie gotowego produktu odbiorcom. Dzięki naszej sieci partnerów, budujemy połączenia w całej Europie, łącząc ze sobą absolwentów i pracodawców, wynalazców i przemysł, badaczy i przedsiębiorstwa - dodaje Jakub Miler.

Zapisy trwają od 11 września 2017 r. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić formularz na stronie internetowej www.powerup.innoenergy.com


 


Źródło: Portal Innowacji 

 

#PolishTechNight: Szansa dla polskich startupów na karierę w Niemczech


[07/06/2017]

Druga edycja Polish Techn Night odbędzie się 21 czerwca 2017 r. w samym sercu Berlina - w BASECAMP Telefonica. Celem wydarzenie jest zaprezentowanie potencjału polskich startupów niemieckim inwestorom i berlińskiej społeczności startupowej. Oto szansa dla młodych firm High-Tech zastanawiających się nad edkspansją do Niemiec. Co prawda szansę pitchowaniaprzed VC i widownią dostanie 6 startupów, jednak w workshopach i zaplanowanych atrakcjach mogą wziąć udział wszyscy - za darmo! Win-win dla wszystkich!

Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w listopadzie 2016 roku. "Polish Techn Night była udanym eventem dla G!ANT. Pomogła nam zrozumieć, jakie są obecne trendy na niemieckim rynku oraz jak nalezy dopasować nasze rozwiązanie do jego potrzeb" powiedział Adam Micek, G1ANT. Na "Polish Tech Night" spotkaliśmy kilku pomocnych ludzi, z którymi współpracujemy na różnych płaszczyznach do dziś" - dodał Artiom Komardun, Sense.

 

Tym razem Polush Techn Night to nie tylko wieczorny event. wydarzenie zostało wzbogacone o warsztaty w kancelarii prawnej Harting | Polish Desk na temat niezbędnych aspektów prawnych i finansowych, które należy wziąć pod uwagę przy zakładaniu firmy w Niemczech oraz na rynku VC w Berlinie. Uzupełniająco planowane są wizyty w akceleratorach i przestrzeniach coworkingowych, m.in. Cube, czy Park Technologiczny Adlershof. Podczas wieczornego eventu wszystkie startupy, które wyrażą chęć, będą miały możliwość zaistnienia w specjalnie przygotowanej "networking area' w przestrzeni Basecampp telefonica. telefonica to nie tylko powszechnie znany międzynarodowy operator komunikacyjny - dziś jest to także hotspot niemieckiej stolicy, gdzie cyfrowa przyszłośc jest głównym przedmiotem dyskusji i może być doświadczona z pierwszej ręki (szczegółowy program tutaj). Głównym partnerem wydarzenia jest Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, a sponsorzy to Bayer Grants4Apps, Codete GmbH oraz The Law Firm RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy.

 

Jak aplikować na Polish Techn Night 2017?

 

Zapraszamy polskie startupy do składania aplikacji online (tutaj). Formularz należy wypełnić w języku angielskim. Aplikacje należy złożyć do 14.06.2017 r. pozostali zainteresowani wydarzeniem mogą zarejestrować swoją obecność na Polish Tech Night Berlin tutaj!

Dlaczego Berlin jest atrakcyjny dla Startupów? 

 

"Przedsiębiorcy postanawiają założyć tutaj startup ze względu na obecność inwestorów, zarówno niemieckich, jak i zagranicznych oraz działających akceleratorów jak hubraum, Axel Springer Plug&Play czy Techstars. Dodatkowo berlin jest prężnie działającym ekosystemem, w którym znajdziesz ekspertów z całego świata. Liczba wydarzeń czy inicjatyw dla startupów jest tu niemal nieskończona. Ale są też kwestie niezwiązane z technologią, jak jakość życia przy dość niskich kosztach utrzymania (szczególnie, jeśli porównasz je do Londynu) oraz to, co dla wielu Polaków wydaje się barierą - język niemiecki. Nie zniechęcam nikogo do nauki tego języka, ale w Berlinie można bez problemu poradzić sobie komunikując się tylko po angielsku. Szczególnie, gdy obracasz się w środowisku startupowym." - Urszula Lachowicz, założycielka Polish Berlin Tech.

Więcej informacji na www.Polishtechnight.com 

 

 

 


Źródło: Portal Innowacji 

 

Małopolska na targach innowacji


[06/06/2017]

Województwo Małopolskie wykorzystuje swoje zasoby przyrodnicze, surowcowe oraz potencjał ludzki do stworzenia miejsca, w którym warto żyć i pracować. Nacisk położony jest zatem na innowacyjność gospodarki, jednak szczególnie istotne jest to, by innowacyjne technologie uwzględniały specyfikę i historię gospodarczą regionu.

W ramach wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw z obszaru Województwa Małopolskiego, powstało działanie Małopolska na targach innowacji, które zapewnia małopolskim firmom udział w międzynarodowych targach odbywających się w Polsce. Kluczem do wyboru wydarzeń targowych są małopolskie dziedziny specjalizacji regionalnej, a wybrane targi to wydarzenia branżowe o uznanej renomie, organizowane w największych centrach targowych w kraju. Nie mniej ważne są rekomendacje i opinie przedstawicieli branży.

Innowacyjna Małopolska

 

Małopolska to silny ośrodek gospodarczy, doskonałe miejsce dla rozwoju biznesu i jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów Polski i Środkowej Europy. Dzięki wspieraniu przedsiębiorczości i innowacyjności, a także optymalnemu wykorzystaniu funduszy unijnych i innych środków publicznych, Małopolska - jako pierwsze polskie województwo, otrzymała przyznawany przez Komitet regionów tytuł "Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016".

 

Małopolska na targach innowacji

 

W roku 2017, w każdym wytypowanym przez Województwo Małopolskie wydarzeniu targowym weźmie udział maksymalnie 17 mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw z Małopolskie, reprezentujących branże, którym poświęcone są targi oraz prowadzące działalność w obszarze odpowiadających im inteligentnych specjalizacji. W tym roku wybrane zostały następujące trzy wydarzenia targowe:

ITM Polska - przemysł, biznes i nauka na światowym poziomie, 6-9 czerwca 2017 r.
WIROTECHNOLOGIA - 10. Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów, Katowice, 3-5 października 2017 r.
• 8. Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO®, Kraków, 11-12 października 2017 r. 

 

Województwo Małopolskie wspiera udział wystawców w każdym wydarzeniu targowym na poziomie 90% kosztów. Dziesięcioprocentowa kwota wkładu własnego zależy od konkretnego wydarzenia poprzez takie wsparcie, firmy z Małopolski mają szansę na: zaprezentowanie swoich ofert, porównanie rozwijanych technologii lub usług z konkurencją, zdobycie nowych klientów, ekspansję na nowe rynki (krajowe i międzynarodowe) i tym samym wzmocnienie pozycji konkurencyjnej. To także szansa na wymianę informacji, doświadczeń i spostrzeżeń oraz możliwość bycia na bieżąco z aktualnymi trendami rynkowymi.

Działanie realizowane jest w ramach projektu pn. Małopolski Festiwal Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 RPO WM 2014-2020.

Realizatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

www.targiinnowacji.malopolska.pl

Małopolskie przedsiębiorstwa na targach ITM Polska


Odbywające się aktualnie targi ITM Polska w Poznaniu to wydarzenie, gdzie spotykają się przemysł, biznes i nauka na światowym poziomie. Jest to największe w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie ekspertów z branży przemysłowej. Bierze w nich udział blisko 100 wystawców, którzy prezentują innowacyjne maszyny i rozwiązania dla takich gałęzi przemysłu, jak: transport, motoryzacja, obróbka powierzchni, kolejnictwo, spawalnictwo, hutnictwo, metalurgia, plastyczna obróbka metalu, lakiernictwo czy BHP. Na potrzeby projektu Małopolska na targach innowacji wybrany został salon Metalforum (metalurgia, hutnictwo, przemysł metalowy).

W ramach wspólnego stoiska Województwa Małopolskiego, swoją ofertę prezentuje 17 firm działających w ramach specjalizacji regionalnej produkcji metali i wyrobów metalowych, Są to następujące firmy:


• Zakład Ceramiki Specjalnej CERAMIT Łukasz Pasierbek
• COMPDATA Sp. z o.o.
• DAKEL PPU
• DRABEST Sp z o.o.
• Fabryka Maszyn Tarnów Łukasz Świderski & Józef Świderski Spółka Cywilna
• Galja Sp. z o.o. Sp. K.
• INTERSTAL S.A.
• Kolor-Met Sp. z o.o.
• LABRO Technologie Sp. z o.o. Sp. K.
• Metalart
• Metalodlew S.A.
• POLSPECJAL Sp. z o.o.
• Sambud-2 K. Stępak i Wspólnicy Sp. J.
• TLC Sp. z o.o.
• VALOR 21
• WAMECH P.A. Wąsik Sp. J.
• Wimed

 

 


Źródło: Portal Innowacji 

 

 

Spotkanie: "Skuteczny transfer technologii - amerykańskie doświadczenia i najlepsze praktyki"


[26/05/2017]

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza do udziału w wyjątkowym spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym w języku angielskim, z Panią Kathleen T.Graham - brokerem innowacji oraz federalnym koordynatorem ds. transferu technologii pt.: "Skuteczny transfer technologii - amerykańskie doświadczenia i najlepsze praktyki".

W ramach spotkania poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

• amerykańskie rozwiązania wspierające patentowanie wynalazków współfinansowanych ze środków publicznych;
• studia przypadków pochodzące z amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska w zakresie skutecznej komercjalizacji technologii;
• najlepsze praktyki w zakresie komercjalizacji rozwiązań technicznych opracowanych w szkołach wyższych wraz z oceną ich potencjału rynkowego;
• amerykańskie programy wspierające komercjalizację własności intelektualnej

 

KATHLEEN T.GRAHAM - broker innowacji z dziesięcioletnim doświadczeniem w transferze technologii w Stanach Zjednoczonych. Absolwentka prestiżowego George Washington University w Waszyngtonie, a także laureatka licznych nagród Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) za działalność na rzecz wdrażania nowych technologii do przemysłu. Obecnie pełni funkcję federalnego koordynatora ds. transferu technologii, gdzie doradza w zakresie sporządzania umów licencyjnych oraz zajmuje się harmonizacją stanowych programów wspierania innowacji, osiągając liczne sukcesy w zakresie ich komercjalizacji.

 

Wykład odbędzie się 7 czerwca 2017 r. (środa) w godz 13:00-15:00 w siedzibie Urzędu Patentowego RP (Warszawa, al. Niepodległości 188/192) w sali nr 557.

 

Wykład przeprowadzony zostanie w języku angielskim bez tłumaczenia symultanicznego.

W celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Urzędu Patentowego:

 

http://www.uprp.pl/skuteczny-transfer-technologii-amerykanskie-doswiadczenia-i-najlepsze-praktyki-spotkanie-konsultacyjno-informacyjne-w-urzedzie-patentowym-rp/Lead02,58,18172,7,index,pl,text/

Mamy nadzieję, iż zaproponowana problematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Uprzejmie prosimy o upowszechnianie tej informacji w Państwa środowisku.

Serdecznie zapraszamy!

 


Źródło: Portal Innowacji 

 

Twórcy kilkunastu europejskich startupów na spotkaniu w Poznaniu


[26/05/2017]

W sobotę i niedzielę, 27 i 28 maja, w Poznańskim Parku Nukowo-Technologicznym spotkają się młodzi inwestorzy z całej Europy. To uczestnicy projektu EU-XCEL, założyciele piętnastu start-upów działających w branży teleinformatycznej. W trakcie specjalnych warsztatów będą mieli okazję pracować z ekspertami i mentorami, którzy pomogą im rozwinąć świeżo założone firmy.

Do Poznania przyjadą między innymi twórcy aplikacji DOCYET pomagającej podróżującym po świecie kiedy potrzebują lekarza. Pacjent sprawdza objawy, aplikacja szuka najbliższego i najlepszego szpitala gdzie mogą poradzić sobie z jego problemem, a do tego tworzy listę słów i fraz w języku kraju, w którym ktoś się znalazł, by ujawnić komunikację ze specjalistą.

W spotkaniu w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym uczestniczyć też będą założyciele firmy C&Go, która tworzy rozwiązania technologiczne wspomagające osoby niewidome oraz wielu innych młodych ludzi, którzy tworzą najlepsze młode firmy na naszym kontynencie.

 

"To spotkanie w ramach europejskiego projektu EU_EXCEL, którego celem jest wsparcie młodych pomysłodawców z różnych krajów w tworzeniu innowacyjnych, międzynarodowych firm. Od początku trwania projektu powstało dwadzieścia pięć przedsiębiorstw. Piętnaście z nich spotyka się w najbliższy weekend w Poznaniu. Tak pokażemy prawdziwą #MocStartupów" - tłumaczy Maciej Nowak, kierownik Działu Preinkubacji Poznańskiego Parku Technologicznego.

 

"Podczas warsztatów obecni będą eksperci z Unii Europejskiej, w tym specjaliści z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, wspierający uczestników w zakresie budowania strategii, marketingu, technologii oraz inwestycji i prawa" - mówi dyrektor PPNT, profesor Jacek Guliński.

W programie spotkania znajdą się warsztaty praktyczne, panele dyskusyjne, sesje coachingowe dla start-upów z ekspertami i tzw. "devil's advocate", podczas których start-upy będą sobie wzajemnie pomagać i dawać wsparcie.
 

 

 


Źródło: Portal Innowacji 

 

Ogłoszenie Pilotażu Granty dla "Seal of Excellence"


[25/05/2017]

Informujemy o ogłoszeniu Pilotażu Granty dla "Seal of Excellence" realizowanego w ramach poddziałania 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów ino_Lab POIR

Już od 24 Maja przedsiębiorcy będą mogli starać się o granty w ramach pilotażu Granty dla "Seal of Excellence". Celem pilotażu jest powierzenie grantów na przygotowanie studium wykonalności dla projektów, które w ramach Fazy 1 Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020 uzyskały Seal of Excellence (tzw. pieczęć doskonałości).

O grant mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz posiadający certyfikat Seal of Excellence. Dużym ułatwieniem dla wnioskodawców Pilotażu jest m.in. fakt, że ocena wniosku o powierzenie grantu będzie jedynie formalna, granty będą rozliczane ryczałtowo, a wnioskodawcy mają możliwość wyboru, czy grant będzie stanowił pomoc publiczną, czy pomoc de minimis. Pula środków w Pilotażu wynosi 7,7 mln zł, wnioski będzie można składać za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie internetowej PARP do 21 czerwca 2017 r.

 

Więcej informacjiWięcej informacji
 

 

 


Źródło: Portal Innowacji 

 

Znamy już projekty wyłonione do III etapu Konkursu na BiznesPlan


[24/05/2017]

Do kolejnego, ostatniego etapu zakwalifikowano 37 projektów biznesowych. Przed uczestnikami, jeszcze dwa elementy rywalizacji - przekonanie Członków Kapituły Konkursu do swojego pomysłu na firmę oraz zdobycie jak największej ilości głosów w plebiscycie na najlepszy klip promujący konkursowy projekt biznesowy.

Podczas drugiego etapu konkursu większość uczestników korzystała ze szkoleń oraz doradztwa. Efektem ich ponad miesięcznej pracy są złożone biznesplany. Dokumenty zostaną poddane ocenie dwóch niezależnych ekspertów, a następnie 7 czerwca Członkowie Kapituły Konkursu zadecydują w oparciu o biznesplany, ekspertyzę oraz prezentację uczestników, o wyłonieniu zwycięzców tegorocznej edycji Konkursu. Dodatkowo, uczestnicy przygotowali 1 minutowy clip promujący projekt.

Wszystkie filmy zostaną opublikowane na stronie internetowej www.booyka.com, a następnie w okresie od 12 do 18 czerwca 2017 r. zostaną poddane głosowaniu internetowemu. Plebiscyt zakończy się wyłonieniem laureata Nagrody Internautów.

Pobierz:
Wyniki II etapu Konkursu

Wyniki obrad Kapituły Konkursu poznamy w czerwcu, podczas uroczystej Gali Finałowej.
 

 

 


Źródło: Portal Innowacji 

 

"Shape your future" - Festiwal Sektor 3.0 już 30 i 31 maja


[23/05/2017]

Co oznacza nadchodząca premiera technologii 5G? Jak budować wiarygodność organizacji w dobie "fake news"? W jaki sposób przygotować dobrą kampanię viralową? Jak używać wirualnej rzeczywistości do pozyskania środków na działania? To tylko przykładowe tematy, którymi będą zajmować się uczestnicy Festiwalu Sektor 3.0, największego w Polsce wydarzenia poświęconego wykorzystaniu nowych technologii w działaniach społecznych. Spotkanie odbędzie się 30 i 31 maja w Warszawie. Weźmie w nim udział blisko 600 osób, w tym 70 krajowych i zagranicznych ekspertów od nowych technologii. Tegoroczne hasło przewodnie Festiwalu to "Shape your future".


Wśród uczestników, znajdą się przedstawiciele organizacji non profit, biznesu, start-up'ów, administracji publicznej, nauki i mediów. Pierwszego dnia, w Centrum Nauki Koperniek, będą czekać na nich seminaria, wystąpienia polskich i zagranicznych specjalistów, a także testowanie nowinek technologicznych.

Wydarzenie rozpocznie się od mocnego akcentu międzynarodowego. Podczas sesji inauguracyjnej na scenę zostaną zaproszeni goście specjalni. George Zamka, astronauta NASA, podzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z wykorzystaniem nowych technologii. Profesor Peter O. Gloor z Massachusetts Institute of Technology przedstawi najnowsze trendy technologiczne, z kolei Karen Graham z Idealware podpowie, jak przygotować organizację na wyzwania czekające w przyszłości - mówi Dawid Szarański, dyrektor Festiwalu.

Do wyboru będzie także 18 seminariów, między innymi: "Multimedia, dzięki którym ruszysz ludzi z kanapy (Bartłomiej Topa i Łukasz Kościuczuk z Fundacji Synapsis), "Boty domowe i sztuczna inteligencja. Czy czas się bać?" (Aleksandra Przegalińska z Akademii Leona Koźmińskiego), czy "Cyfrowy Ekshibicjonizm. Twoja prywatność ma cenę!" (Anna Obem z Fundacji Panoptykon).

Z kolei po zakończeniu części warsztatowej uczestnicy Sektora 3.0 wezmą udział w międzynarodowej debacie. O roli i przyszłości nowych technologii będą rozmawiać, między innymi: prof. Junseok Hwang (Seoul National University, Korea Południowa), Kineret Karin (TechForGood, Singapur), a także Michał Dżoga z Intela oraz Michał Boni, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Pierwszy dzień Sektora 3.0 będzie też okazją do przetestowania najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w specjalnie wydzielonej strefie targowej - między innymi technologii Hololens, wirtualnej rzeczywistości, Abyss Glass czy programowania z wykorzystaniem robotów Photon. Na stoisku DuplicArt3D uczestnicy będą mogli zeskanować samych siebie, a następnie wydrukować własne figurki, od przedstawicieli firmy SentiOne dowiedzą się, jak efektywnie monitorować Internet, zaś przedstawiciele Intela przeprowadzą dla nich warsztaty z wykorzystaniem zestawów BeCreo, a Microsoft przedsatwi technologię Surface Hub.

Podczas Festiwalu wręczona zostanie również nagroda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0 w wysokości 40 tysięcy złotych. Otrzyma ją organizacja pozarządowa, która w sposób innowacyjny wykorzystuje nowe technologie w swojej działalności lub ma szczególne osiągnięcia dotyczące prowadzenia działań promocyjnych, badawczych czy edukacyjnych związanych z technologiami w trzecim sektorze. Chcemy nagrodzić dobre praktyki i dać czytelny sygnał, jak duże znaczenie przywiązujemy do praktycznego wykorzystania możliwości Internetu i nowych technologii w działaniach społecznych – mówi Dyrektor Programowy PAFW Radosław Jasiński.

Drugiego dnia uczestnicy wezmą udział w 10 specjalistycznych warsztatach przygotowanych przez instytucje, organizacje i firmy wspierające wydarzenie (warsztaty odbędą się m.in. w siedzibach firm Intel, Microsoft i Ericsson oraz w Ministerstwie Cyfryzacji).

Sektor 3.0 to nie tylko nazwa Festiwalu - to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach którego organizacje pozarządowe wykorzystują najnowsze rozwiązania technologiczne w działaniach społecznych. W rezultacie funkcjonują sprawniej, docierają do większej liczby ludzi, a ich doświadczenia związane z nowymi technologiami inspirują innych do efektywniejszego działania. Za realizację programu Sektor 3.0 odpowiada Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Więcej informacji: http://sektor3-0.pl/festiwal.

 

 

 


Źródło: Portal Innowacji 

 

Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym


[18/05/2017]

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji Surowce i Energia a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna, która odbędzie się w krakowie, w dniach 14-15 września 2017 r. w Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. św. Wawrzyńca 15.


W gospodarce o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej, kluczowe znaczenie mają racjonalne zarządzanie materiałami i efektywność energetyczna. Ich poprawa jest wciąż wyzwaniem dla wielu krajów, w tym Polski, przyczyniając się nie tylko do zmniejszenia presji na środowisko, ale i zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego. Wprowadzenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym - jak szacuje Fundacja Ellen MacArthur - może przyczynić się m. in. do:

• ograniczenia do 2030 r. emisji dwutlenku węgla o połowę,
• zmniejszenia do 2050 r. konsumpcji materiałów pierwotnych,
• znacznego wzrostu recyklingu i odzysku surowców ze źródeł wtórnych,
• poprawy efektywności energetycznej

Komisja Europejska dostrzegając znaczenie gospodarki o obiegu zamkniętym dla rozwoju UE opracowała i realizuje plan działania, w którym przedstawia nowe wymagania dla produktów, zasady wsparcia finansowego, edukacji, zrównoważonych zamówień publicznych, zasad oceny efektywności środowiskowej z wykorzystaniem metody oceny cyklu życia, jak i zwiększenia znaczenia eko-projektowania.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń o skutecznych metodach i kierunkach zarządzania zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. W pierwszym dniu tematyka konferencji dotyczyć będzie gospodarki miejskiej o obiegu zamkniętym, tj. kształtowania postaw i angażowania obywateli, nowych modeli biznesowych oraz sposobów finansowania rozwoju gospodarczego miast. W drugim dniu dyskusja dotyczyć będzie gospodarki przemysłowej obejmującej zagadnienia technologiczne w zakresie odzysku surowców, eko-innowacji, poprawy efektywności energetycznej i materiałowej oraz redukcji odpadów i emisji, a także symbiozy gospodarczej i wykorzystania nowych narzędzi informatycznych do zarządzania procesami przemysłowymi.

 

 

 


Źródło: Portal Innowacji 

 

Meet biotech - Boost Biotech #28 Łódź


[15/05/2017]

Biotechnologu! Zastanawiasz się, jak rozwinąć swoją pasję w firmę? Chcesz zdobywać nowe doświadczenia za granicą? Planujesz włączyć się do organizacji związanych z farmacją? W wolnej chwili planujesz domową promocję złotego trunku? A może po prostu szukasz inspiracji do rozwoju swojej kariery zawodowej?

Stowarzyszenie Boost Biotech Polskac zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Meet Biotech Boost Biotech w Łodzi. W trakcie spotkań nasi goście opowiedzą o tym jak znaleźli się w biotechnologii, gdzie zdobywali doświadczenie i czym się zajmują. Po krótkich prezentacjach będzie czas na pytania i wymianę doświadczeń między wszystkimi uczestnikami spotkania. Wszystko to w nieformalnej atmosferze, która sprzyja rozmowom i szukaniu inspiracji do dalszego rozwoju.

 

Łódź - Meet Biotech - Boost Biotech #28

17 maja 2017 r. (środa), godz. 19:00

Klub Krańcoofka

ul. Piotrkowska 29 (wejście od Więckowskiego)

Nasi goście:

 

dr hab. Magdalena Urbaniak - pracownik Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN oraz Katedry Ekologii Stosowanej EŁ. W swojej pracy skupia się na możliwościach i perspektywach zastosowania biotechnologii ekologicznych w usuwaniu trwałych zanieczyszczeń organicznych ze środowiska wodnego i glebowego. Celem jej dotychczasowych badań była optymalizacja procesów bioremediacji, redukcji zanieczyszczeń (m.in. dioksyn i polichlorowanych biofenyli) i ich transportu między ekosystemami wodnymi i lądowymi. Do swojego dorobku może zaliczyć m.in. 55 publikacji, udział w takich projektach: m.in. Life+EHREK, SWITCH (sustainable Water Management Improves Tomorrow's Citeis Health) oraz Polska Pomoc.

dr Karolina Rudnicka - adiunkt Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej Uniwersytetu Łódzkiego. Do licznych zainteresowań naukowych prelegentki należy przede wszystkim immunologia zakażeń Heliobacter pyliori oraz poszukiwanie alternatywnych metod ich prewencji oraz leczenia. W dorobku Pani doktor znalazło się wiele publikacji o imponującym łącznym IF 61,768, a dotychczasowa kariera obejmuje także liczne staże m.in. w firmie Biotech Consulting oraz Biotech Pharmacon, ASA. Doktoru Rudnicka to również stypendystka MNiSW oraz Rządu Irlandii, któremu brała udział w międzynarodowym programie UREKA w Galway pod kierunkiem prof. A.P. Morana.

Więcej na: https://www.facebook.com/events/1296503410446338/


Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Organizatorem spotkań jest Boost Biotech Polska - łódzkie stowarzyszenie, którego głównym celem jest promowanie integracji i animowanie środowiska osób związanych z Biotechnologiami: pracowników firm, parków technologicznych i uczelni, studentów, absolwentów, właścicieli przedsiębiorstw - osób zajmujących się stroną naukową, biznesową, marketingową czy prawną Biotechu.

Bio-technologie rozumiemy jako każde technologie lub dziedziny nauki, gdzie wykorzystana jest wiedza o organizmach żywych. Bio-technologiami są dla nas w równym stopniu nanotechnologia do zastosowań biomedycznych, medycyna, bioinżynieria. bio-technologie są też według nas nierozerwalnie połączone z zarządzaniem, komunikacją i ekonomią, ponieważ bez know-how z tych pozornie oddalonych dziedzin rozwój "naszej" branży nie byłby możliwy.

Więcej na: www.boostbiotech.pl 

 


Źródło: Portal Innowacji 

 

Rozwiń swój biznes ze STARTEREM


[11/05/2017]

Ruszyła rekrutacja do kolejnej odsłony projektu "Biznes na Start". Tym razem Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER poszukuje nie tylko kreatywnych pomysłów, ale także młodych firm. Wybrani w procesie rekrutacji uczestnicy skorzystają z niemal 1000 godzin warsztatów oraz doradztwa i przede wszystkim otrzymają indywidualną pomoc dostosowaną do ich potrzeb. Rekrutacja potrwa tylko do 14 maja. Aplikacja dostępna jest na stronie: www.biznesnastart.pl.


Czas na 15. edycję popularnego projektu STARTERA "Biznes na Start", który w tym roku występuję pod odsłoną "Kreatywny Gdańsk". Projekt finansowany ze środków Miasta Gdańska, skierowany jest do osób z pomysłem na biznes bądź posiadających firmę istniejącą maksymalnie 2 lata na rynku. Na uczestników czeka cykl szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, spotkania z ekspertami i praktykami branży oraz przygotowanie do stworzenia modelu biznesowego swojej działalności.

 

Dodatkowo w tym roku uczestnicy powalczą o nagrody, które będą dostosowane do ich potrzeb:

 

- W obecnej edycji stawiamy na bezpośrednie wsparcie uczestników zgodne z ich potrzebami. Co to oznacza? Chcemy zafundować "nagrody", które uczestnicy sami wybiorą. Przykładowo, jeśli młoda firma potrzebuje nowoczesnej strony internetowej - sfinansujemy jej powstanie wraz z Miastem Gdańsk. A to wszystko po to, aby wesprzeć młode firmy na starcie - mówi Ewa Glebko, koordynatorka "Kreatywny Gdańsk. Biznes na Start" z Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.

Organizatorzy poszukują pomysłów i firm z branży kreatywnej. Należą do nich rozwiązania z obszarów takich jak: ICT (teleinformatyka), reklama, architektura, fotografia czy gry komputerowe:

- Uczestnicy projektu to także często artyści, którzy chcą łączyć swoje pasje z biznesem i pod naszym okiem otwierają firmy, takie jak: sklep internetowy z personalizowanymi torebkami czy studia graficzne - dodaje Ewa Glebko ze STARTERA.

Rekrutacja dla firm rozpocznie się 24 czerwca. Za to twórcy pomysłów mogą zgłaszać się już tylko do 14 maja. Jury wyłoni 30 najciekawszych projektów, których autorzy zaprezentują się przed jury w STARTERZE. 15 z nich zakwalifikuje się do programu i przejdzie etap preinkubacji, w ramach którego czeka ich cykl szkoleń biznesowych i konsultacji z mentorami oraz przedstawicielami różnych branż. Ci, którzy zdecydują się na rozpoczęcie swojej przygody z biznesem i zarejestrowanie głównej siedziby firmy w Gdańsku, wezmą udział w konkursie na najlepszy model biznesowy, którzy będzie miał miejsce podczas finału "Kreatywny Gdańsk. Biznes na Start". Laureaci ostatniej rozgrywki konkursu przejdą do kolejnego etapu - inkubacji. Tam dołączy do nich 10 firm, które istnieją już na rynku, ale wciąż stawiają pierwsze kroki w branży kreatywnej, dla których rekrutacja rozpocznie się pod koniec czerwca:

Regulamin i zapisy dostępne są na stronie: www.biznesnastart.pl. Zgłoszenia dla twórców pomysłów potrwają do 14 maja. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

  

 


Źródło: Portal Innowacji 

 

"Patent by Night"


[11/05/2017]

"Patent by Night"


Czy wiesz, że dżinsy były kiedyś opatentowanym wynalazkiem? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się w jaki sposób chroniony jest skład Coca-Coli? Czy małpa może posiadać prawa autorskie do stworzonego przez siebie utworu? W jaki sposób działa system ochrony własności intelektualnej i kto może z niego korzystać?

 

Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź podczas "Nocy muzeów" w Urzędzie Patentowym RP. Oprócz tego w programie:

 

• Porozmawiaj z najzdolniejszymi polskimi wynalazcami oraz ekspertami Urzędu, którzy na żywo zaprezentują swoje projekty (roboty, łaziki marsjańskie, instalacje chemiczne, rakiety naddźwiękowe);
• Zobacz opisy technologii z lat 20' i 30' w księgach patentowych;
• Obejrzyj prezentację "Patent na sukces" i dowiedz się jak efektywnie chronić własność intelektualną;
• Wejdź do Sali Rozpraw i weź udział w sporze o unieważnienie znaku towarowego "Noc Muzeów";
• Znajdź wynalazek - naucz się korzystać z baz patentowych;

• Usiądź w fotelu Prezesa Urzędu Patentowego;
• Czekają na Ciebie także konkursy z nagrodami i całe mnóstwo innych atrakcji!!!

 

Zapewniamy dostęp dla niepełnosprawnych.

 

Szczegóły tutaj.

  

 


Źródło: Portal Innowacji 

 

Kosmiczne innowacje w Europie - ESA Grand Challenge


[10/05/2017]

Kosmiczne innowacje w Europie - ESA Grand Challenge


Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) szuka nowych pomysłów, aby kształtować przyszłość, promując innowacje w całej Europie. Jedną z nowych inicjatyw jest ESA Grand Challenge. Jej celem jest stworzenie nowego europejskiego ekosystemu przedsiębiorców i start-upów, które konkurują w celu opracowania rozwiązań złożonych problemów.

Cele ESA Grand Challenge:

1. Identyfikowanie nowych pomysłów, rozwiązań lub podejść do szczególnych wyzwań;
2. Potwierdzenie wykonalności lub potencjału konkretnych technologii;
3. Promowanie rozwoju i rozpowszechniania konkretnych technologii lub sektorów biznesowych;
4. Rozwiązanie trudnych lub zaniedbywanych wyzwań/problemów społecznych;
5. Edukowanie trudnych lub zaniedbywanych wyzwań/problemów społecznych;
6. Maksymalizowanie korzyści wynikających z konkursów realizowanych w formule Grand Challenge poprzez tworzenie, rozwój i wykorzystywanie niedocenionych/nierozpoznanych na rynku firm typu spin-off.

Jednym z najbliższych działań realizowanych w ramach ESA Grand Challenge będzie spotkanie pod nazwą "Wymiana innowacji - paliwem dla przyszłości", które odbędzie się 8 czerwca 2017 r. w European Space Research and Technology Centre (ESTEC), zlokalizowanym w Noordwijk/Holandia. Celem tego spotkania jest zebranie pomysłów (idei) w zakresie możliwości zarządzania zasobami Księżyca i bliskich Ziemi asteroid.

Zainteresowane osoby i podmioty mogą zgłaszać chęć udziału w wydarzeniu bezpośrednio u organizatora, za pośrednictwem Internetu. Informacje o tym wydarzeniu, w tym formularz rejestracyjny są dostępne na stronie ESA.

  

 


Źródło: Portal Innowacji 

 

65 mln zł w konkursie na opracowanie produktu lub technologii


[10/05/2017]

Już od 8 czerwca przedsiębiorcy będą mogli starać się o granty na opracowanie wyrobu, usługi, technologii lub projektu wzorniczego w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój "Bony na innowacje dla MŚP".

Wykonawcą opracowania wyrobu, usługi, technologii, projektu wzorniczego mogą być jednostki naukowe. Dużym ułatwieniem dla wnioskodawców w 3 edycji konkursu jest m.in. wyłączenie z kryteriów oceny zdolności sfinansowania projektu. Pula środków w konkursie wynosi 65 mln zł, wnioski będzie można składać za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie internetowej PARP do 8 lutego 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie

Informacja na stronie PARP

 

 


Źródło: Portal Innowacji 

 

Małopolski Festiwal Innowacji już w maju


[04/05/2017]

Ponad 90 różnego rodzaju wydarzeń: konferencji, warsztatów, wykładów, paneli dyskusyjnych, szkoleń czy pokazów będzie czekać na uczestników Małopolskiego Festiwalu Innowacji. Odbędzie się on między 15 a 21 maja w pięciu miastach regionu - Krakowie, Tarnowie, Chrzanowie, Słomnikach i Nowym Sączu.

Organizowany już po raz siódmy przez Województwo Małopolskie festiwal jest jedynym tego typu wydarzeniem w regionie, podczas którego uczestnicy mogą być tak blisko wszelkiego rodzaju innowacji. Dzięki wydarzeniu młodzi ludzie będą mogli poznać dobre praktyki promowania pomysłów wśród potencjalnych inwestorów, a przede wszystkim zobaczyć, że innowacyjne podejście w biznesie to najlepszy sposób na budowanie konkurencyjności swojej firmy.

MFI zainauguruje konferencja "Sztuczna inteligencja przyszłością nowoczesnego biznesu". Jej uczestnicy będą dyskutować m.in. o nowych technologiach z zakresu sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence), które oferują rozwiązania coraz chętniej wprowadzane przez świat biznesu i z pewnością znacząco zmienią jego oblicze, jak również nasze codzienne życie. Wśród zaproszonych prelegentów są. m.in. blogerzy: Natalia Hatalska oraz Artur Kurasiński.

Podobnie jak w latach ubiegłych, także podczas tej edycji festiwalu odbędzie się cykl trzech spotkań "Przy kawie o innowacjach". Tym razem głównym tematem spotkań będzie komunikacja marketingowa i jej rola w działalności biznesowej.


W sumie w trakcie tygodnia innowacji, w Małopolsce odbędzie się ponad 90 wydarzeń organizowanych przez 40 partnerów, m.in. w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Słomnikach i Chrzanowie. Będzie można odwiedzić nowoczesne laboratoria, zobaczyć pokazy multimedialnych technologii czy też uczestniczyć w kreatywnych warsztatach. Ponadto, przygotowana została bogata oferta wydarzeń skierowanych do start-upów oraz osób planujących założenie własnej firmy.


Szczegółowy program Małopolskiego Festiwalu Innowacji znajduje się tutaj:


http://www.festiwalinnowacji.malopolska.pl/index.php/program-mfi
 


Po więcej informacji zapraszamy również na fanpage:

https://www.facebook.com/malopolskifestiwalinnowacji

Za organizację Małopolskiego Festiwalu Innowacji odpowiada Województwo Małopolskie. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 


Źródło: Portal Innowacji 

 

III edycja bezpłatnej konferencji "Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka-Start'up-Przemysł"


[28/04/2017]

III edycja bezpłatnej konferencji "Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka-Start'up-Przemysł"


Instytut Autostrada Technologii i Innowacji IATI, EIT Raw Materials oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w dwudniowej bezpłatnej konferencji "Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka - Start'up - Przemysł", która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej, paw. A-0, sala 213, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.

 

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza na stronie do 8 Maja:

http://iati.pl/iii-edycja-bezplatnej-konferencji-innowacyjne-pomysly-mlodych-naukowcow-nauka-startup-przemysl-zapisy/

Zapraszamy młodych pracowników nauki, doktorantów, studentów oraz koła naukowe do zaprezentowania opracowywanych innowacyjnych rozwiązań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i marketingowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych wyrobów, procesów czy systemów zarządzania i sprzedaży.

 

Organizatorzy mają nadzieję, iż prezentacja innowacyjnych rozwiązań i ich promocja wśród partnerów IATI i przedstawicieli przemysłu pozwoli na szybsze wdrożenie niektórych z nich.

 

Konferencja jest BEZPŁATNA.

 

Propozycje tytułów referatów wraz ze streszczeniem (minimum 500 wyrazów w układzie cel pracy, metoda, możliwości zastosowania) proszę przesyłać do 8 Maja 2017 r. Szczegółowy plan wydarzenia oraz zapisy dostępne sąna stronie:


http://iati.pl/iii-edycja-bezplatnej-konferencji-innowacyjne-pomysly-mlodych-naukowcow-nauka-startup-przemysl-zapisy/

 

 


Źródło: Portal Innowacji 

 

DESIGN THINKING WEEK 2017 w Katowicach!


[26/04/2017]

W dniach od 09 do 10 maja br. w Katowicach na Uniwersytecie Ekonomicznym spotkają się uczestnicy DESIGN THINKING WEEK 2017 i będą angażować się w zespołową pracę nad wyzwaniami, aby wymyślić innowacyjne rozwiązania.

Wydarzenie to odbywa się w 12 różnych miastach Polski w dniach od 8 do 14 maja 2017 r. w ramach ogólnopolskiego festiwalu myślenia projektowego opartego na pracy warsztatowej - DESIGN THINKING WEEK 2017. Podczas warsztatów interdyscyplinarne zespoły podejmą próbę rozwiązania wybranych problemów społeczności lokalnych i w praktyce poznają podstawy Design Thinking. Uczesnicy zmierzą się z wyzwaniem w zakresie budowania zaufania społecznego.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Dodatkowo, 9 maja br. w Katowicach odbędzie się 6 edycja Design Thinking MeetUp Katowice. Design Thinking Meetup Katowice to seria spotkań, w ramach których przy kawie/herbacie/piwie mamy okazję poznać ciekawe przykłady pracy zgodnie z metodyką Design Thinking.

Tegoroczne wydarzenie w Katowicach organizuje Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju wraz z Kołem Naukowym Zarządzania MENEDŻer.

Kontakt: Mateusz Góra - tel.: 603 216 580, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: http://www.fundacjair.pl/design-thinking-week-2017/

 

 Źródło: Portal Innowacji 

 

WEBINARIUM Wszystko na temat "TWINNING project". Program HORYZONT 2020


[26/04/2017]

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Województwa Łódzkiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na Webinarium poświęcone zagadnieniom dotyczącym przygotowania dobrego projektu w ramach programu Horyzont 2020, Spreading Excellence and Widening Participation: TWINNING

 

Program spotkania:

11:00 - 12:00 Poznaj zasady konkursu TWINNING, przygotuj dobry wniosek.

 

12:00 - 12:30 Przygotuj dobry budżet. Koszty w projekcie typu Twinning.

 

12:30 - 12:45 Pytania i odpowiedzi

Prelegenci:

Małgorzata Snarska-Świderska i Ewelina Wronka - doświadczone specjalistki, ekspertki z zakresu programów ramowych UE w tym HORYZONT 2020.

Data wydarzenia: 28.03.2017r.

Czas trwania: 11:00 - 13:00

Rejestracja:


Brak rejestracji. Osoby zainteresowane "wzięciem udziału w spotkaniu" prosimy o wejście na stronę www wydarzenia (kanał RPK Łódź na portalu YouTube) w dniu 28.04.2017r. o podanych godzinach. 


Źródło: Portal Innowacji 

 

XXVII edycja Konkursu "Teraz Polska": Królują innowacje!


[24/04/2017]

We wtorek, 25 kwietnia 2017 roku o godz. 14:30 na PGE Narodowym, podczas konferencji prasowej, ogłoszone zostaną nominacje w 27. edycji Konkursu "Teraz Polska" organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego. Tegoroczna edycja przyniosła największą dotąd liczbę zgłoszonych przedsięwzięć innowacyjnych.


Konkurs "Teraz Polska" organizowany jest nieprzerwanie od 1992 roku. Początkowo Godłem "Teraz Polska" nagradzano najwyższej jakości produkty i usługi. Dopiero w 2007 roku po raz pierwszy nagrodzono przedsięwzięcia innowacyjne.

Główną ideą tej kategorii Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie Godłem "Teraz Polska" najbardziej nowatorskich rozwiązań, dotyczących działań podejmowanych w celu usprawniania dotychczasowych procesów produkcyjnych, jak również tworzenia nowych, lub znaczącego ulepszania istniejących produktów i usług - tłumaczy Krzysztof Przybył, Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Do XXVII edycji Konkursu "Teraz Polska" wpłynęło blisko 100 zgłoszeń, z których aż 60 zdobyło uznanie Branżowych Komisji Ekspertów, zyskując nominację. W gronie tegorocznych nominowanych znalazły się 33 produkty, 14 usług, 7 przedsięwzięć innowacyjnych i 6 gmin.

- XXVII edycja Konkursu "Teraz Polska" przyniosła znacznie wyższą niż w poprzednich latach liczbę zgłoszeń w kategorii "Przedsięwzięcia innowacyjne". Jednak także wśród zgłoszonych produktów i usług nie brakuje tych, które zasługują na miano innowacyjnych. W gronie nominowanych znajdziemy więc zarówno innowacyjny produkt kosmetyczny, innowacyjne produkty budowlane, a nawet innowacje z dziedziny wojskowości i technologii komputerowej - podsumowuje Michał Lipiński, dyrektor Konkursu "Teraz Polska".

Pełną listę nominowanych do Godła "Teraz Polska" poznamy we wtorek, 25 kwietnia na PGE Narodowym. Oficjalne wręczenie nominacji odbędzie się 11 maja 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Laureatów Konkursu poznamy 29 maja podczas uroczystej gali w Teatrze Wielskim-Operze Narodowej.

Prezentacja Nominowanych w Konkursie "Teraz Poska"

Kiedy:
Wtorek, 25 kwietnia 2017 r., godz. 14:30

Gdzie: PGE Narodowy, sala Kantyna, al. ks. J. Poniatowskiego 1, Warszawa

Akredytacje dla mediów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

W programie:

14:30 Konferencja prasowa - ogłoszenie listy produktów, usług, przedsięwzięć innowacyjnych oraz gmin nominowanych do Godła "Teraz Polska" w XXVII edycji Konkursu

15:00 - 17:00 Wystawa nominowanych produktów, usług, przedsięwzięć innowacyjnych oraz gmin


Źródło: Portal Innowacji 

 

Mocne wejście w świat globalnego biznesu. Rusza druga edycja ABSL Start-up Challenge


[20/04/2017]

Mocne wejście w świat globalnego biznesu. Rusza druga edycja ABSL Start-up Challange.


Korporacje i start-upy, z pozoru bardzo od siebie odległe, coraz częściej szukają możliwości współpracy. ABSL - organizacja, która zrzesza największych na polskim rynku graczy sektora nowoczesnych usług biznesowych, stworzyła platformę umożliwiającą nawiązanie takiej kooperacji. Rusza druga edycja ABSL Start-up Challange - inicjatywy Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych.

Globalne korporacje są otwarte na inwestycje i chętnie angażują się w rozwój nowych technologii. Twórcy małych, innowacyjnych przedsiębiorstw poszukują z kolei możliwości finansowania i ścieżek dystrybucji dla swoich produktów. Coraz częściej drogi start-upów i korporacji krzyżują się: światowi giganci dysponują biznesowym know-how i dostępem do sieci potencjalnych klientów, a podmioty, które dopiero raczkują na rynku, szukają swego rodzaju mecenatu. ABSL, organizacja zrzeszająca w Polsce niemal 200 podmiotów sektora nowoczesnych usług biznesowych, dostrzegła ten trend. Właśnie rusza rejestracja do drugiej edycji ABSL Start-up Challenge.

"Dla P&G innowacja to podstawa biznesu, a Polska jest dla nas jednym z kluczowych centrów światowych innowacji. Od lat przykładamy dużą wagę d o współpracy ze startupami, dzieląc się naszym doświadczeniem biznesowym i wspólnie poszukując innowacyjnych rozwiązań. P&G zapewnia startupom wyjątkową możliwość wykorzystania potencjału firmy o globalnym zasięgu oraz bezpośredniej współpracy z czołowymi ekspertami. Na drodze tej współpracy mogą powstać rozwiązania, które zostaną wdrożone globalnie. Z tych powodów ponownie zaangażowaliśmy się w ABSL Start-Up Challenge. Jesteśmy przekonani, że w programie pojawią się wyjątkowe projekty. Liczymy na to, że uczestnicy tegorocznej edycji zaskoczą nas i zaprezentują świeże, nieszablonowe rozwiązania dla biznesu" - komentuje Janusz Dziurzyński, Dyrektor P&G Global Business Services.

Laureaci pierwszej edycji sygnowanego przez ABSL konkursu, po niespełna roku od jego finału, coraz śmielej poruszają się w świecie polskiego biznesu, nakreślając jednocześnie plany rozwoju poza granicami kraju. W bieżącej edycji, do której zapisy startują 10 kwietnia na stronie http://startupchallenge.pl/, nowością są preeliminacje prowadzone przez ABSL Chapters - lokalne struktury Związku, działające w siedmiu miastach (Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław). Do udziąłu w konkursie może się zgłosić każdy zainteresowany start-up. Spośród wszystkich zgłoszeń Jury wybierze 70 firm do półfinałów, które odbędąsię w drugiej połowie maja, w wymienionych wyżej miastach. Do ścisłego finału, zaplanowanego podczas 8. Konferencji ABSL w Łodzi 13 czerwca bieżącego roku, zostanie wybranych 7 start-upów. Jury złożone z przedstawicieli czołowych podmiotów reprezentujących sektor oraz firm wspierających jego rozwój wyłoni zwycięzcę.

Aby wziąć udział w ABSL Start-up Challenge, wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej wydarzenia http://startupchallenge.pl/ i zgłosić projekt zgodnie z wytycznymi w formularzu. Partnerem ABSL Start-up Challenge jest Procter&Gamble. Organizator, podkreślając znaczenie tego rodzaju inicjatyw dla rozwoju biznesu w Polsce, prowadzi także rozmowy z innymi podmiotami.

ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) jest wiodącą organizacją reprezentującą nowoczesne usługi dla biznesu w Polsce. Wyznaczamy standardy i kierunki rozwoju branży, która już teraz zatrudnia w naszym kraju ponad 200 000 osób i, biorąc pod uwagę szereg uwarunkowań ekonomicznych, ma szansę stać się największym źródłem zatrudnienia w sektorze prywatnym. Od 2009 roku inspirujemy, wspieramy najlepsze praktyki, dajemy naszym członkom i partnerom możliwości wymiany wiedzy, pomysłów i doświadczeń.


Źródło: Portal Innowacji 

 

Wesołych Świąt Wielkanocnych


[13/04/2017]

Z okazji zbliżających się Śwąt Tech2Market życzy zdrowia, spokoju i ciepłej atmosfery.

 

 

Hackathon - Zaproszenie


[05/04/2017]

22-23 kwietnia odbędzie się w Brain Embassy hackathon, któremu patronuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Organizatorami wydarzenia są Kapitech jako partner projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej EO ClimbLab oraz Brain Embassy w ramach cyklu warsztatów "BE Involved".

 

Wykorzystując siłę grupy, uczestnicy mają za zadanie odpowiedzieć na istotne problemy współczesnego świata "Chcemy zaangażować społeczność w realizację 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Wraz z EU ClimLab organizujemy 24 godzinne warsztaty odpowiadające na cel: Akcje klimatyczne. Chcemy szczególnie wesprzeć wyzwania związane z poprawą jakości powietrza w Warszawie. Zespół, który podejmie wyzwania z tej grupy i najciekawiej na nie odpowie zaprosimy do rozwijania projektu w naszej przestrzeni przez okres jednego miesiąca." - wyjaśnia Kasia Wojnar, Program Manager w Brain Embassy.


Planowana liczba uczestników to 50 osób. W trakcie trwania wydarzenia organizatorzy zapewniają: dostęp do platformy EO ClimbLab, szkolenia z wykorzystania danych satelitarnych, pomoc ekspertów z kluczowych firm na rynku polskim, ekspertów z Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Na wydarzenie można się zarejestrować do 19 kwietnia na stronie EOclimlab. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest rejestracja na stronie wydarzenia, zaakceptowanie i przestrzeganie Regulaminu Hackathonu. Udział w hackathonie jest bezpłatny.

 

Hackathon organizowany jest w ramach międzynarodowego projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej EO ClimLab, którego celem jest budowa i rozwój platformy analitycznej danych klimatycznych wspierającej tworzenie innowacyjnych produktów i usług będących odpowiedzą na zmiany klimatyczne. Hackathon EOVation Warsaw ma zachęcić i zaktywizować studentów, startupy oraz ludzi biznesu do działania i stworzenia rozwiązań wyzwań społecznych i biznesowych z wykorzystaniem danych satelitarnych. Jest to też świetna okazja do zapoznania się ze specyfikacją sektora kosmicznego. ESA oraz Komisja Europejska wspierają, jak i też same organizują, szereg inicjatyw, które promują transfer oraz wykorzystanie technologii kosmicznych oraz przyczyniają się do wzrostu kompetencji przedsiębiorstw, są to m.in. ESA Intouch, konkurs Galileo Masters, czy konkurs na pomysł wykorzystania komunikacji laserowej.

 

Więcej o hackathonie można dowiedzieć się również z filmiku podsumowującego zeszłoroczną edycję.


 

 

 

Źródło: Portal Innowacji

 

Dni przedsiębiorczości Poznań (DPP)


[04/04/2017]

Dni Przedsiębiorczości Poznań to cykliczne wydarzenie łączące pod jednym logo, w tym samym czasie i miejscu różne imprezy o ugruntowanej pozycji i prestiżu. To coroczne święto biznesu, zarówno tego mikro, jak i dużego - organizowane od 7 lat w Poznaniu, już na stałe wpisało się w kalendarz ważnych wydarzeń miasta, a także stało się synonimem imprezy, podczas której w jednym miejscu i czasie gromadzi to, co dla przyszłego i obecnego przedsiębiorcy jest ważne.

Dni Przedsiębiorczości są wspólną inicjatywą Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego oraz środowisk gospodarczych i naukowych reprezentowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, instytucje otoczenia biznesu oraz uczelnie poznańskie.

Dni Przedsiębiorczości Poznań to trzy dni, kiedy słowo "biznes" jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Podczas imprezy każdy uczestnik może znaleźć inspirację i pomysł na własną firmę, dowiedzieć się wszystkiego o formalnej stronie działalności gospodarczej, a także znaleźć źródła finansowania i partnerów dla swojego biznesu. Uczestnicy mają okazję poszerzyć swoją wiedzę o nowe rozwiązania technologiczne oraz nawiązać ciekawe kontakty biznesowe podczas wielu spotkań, warsztatów i szkoleń, jak również uzyskać porady wielu specjalistów i ekspertów, którzy oferują swoje wsparcie w Strefie Doradczej.

Wydarzenie to jest adresowane w szczególności do:

• osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
• przedsiębiorców z różnym stażem działalności i z różnych branż,
• inwestorów poszukujących nowych obszarów współpracy,

... oraz wszystkich tych, którzy przedsiębiorczością się interesują!

DPP 2017

Data wydarzenia: 26-28 kwietnia 2017 r.

Miejsce wydarzenia: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Strega Plus Jeden Poznań,

Wstęp: Bezpłatny

 

VII Edycja DPP Połączy w sobie 3 wydarzenia:

 

26 kwietnia 2017 r.

 

Gala Finałowa Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości (MTP - Pawilon 10)

 

W godzinach wieczornych odbędzie się Uroczysta Gala Finałowa Konkursu, podczas której zostaną rozdane nagrody i wyróżnienia dla Laureatów XIV edycji Konkursu.

Konkurs adresowany jest do średnich, małych i mikro przedsiębiorców oraz startup-ów działających na terenie Poznania lub Powiatu Poznańskiego, którzy notują sukcesy na rynku, posiadają ciekawą ofertę, wykorzystują innowacje i nowoczesne metody organizacji pracy, rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań, a prowadzona przez nich działalność jest przyjazna ludziom i środowisku.

Laureaci otrzymają oficjalne tytuły "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości", którymi będą mogli posługiwać się przez okres 3 lat od momentu uzyskania.

Oprócz tytułu i wyróżnienia można również uzyskać prestiżowe nagrody ufundowane przez licznych sponsorów.

Więcej informacji: www.poznan.pl/lidermsp

27 kwietnia 2017 r.

 

Poznań Biznes Partner (MTP - Pawilon 11 Iglica)

 

 

Motywem przewodnim tegorocznej imprezy jest hasło "Przepis na sukces+", którego udoskonalona formuła dostarczy dużej dawki wiedzy i kompetencji.

jest to wydarzenie kierowane do osób, które prowadzą firmę lub myślą o rozpoczęciu własnej działalności i szukają praktycznej wiedzy na temat możliwości rozwoju własnego biznesu, komunikacji z klientami, zarządzania finansami cz e-biznesu, marketingu i storytellingu. Atrakcyjnym elementem będą również tematy dotyczące możliwości rozwoju kompetencji własnych i zespołu, przywództwa, a także technik negocjacyjnych i wywierania wpływu społecznego w biznesie. Dopełnieniem całości będą też zagadnienia w zakresie technik kreatywnych w biznesie w oparciu o metodę design-thinking.

Podczas imprezy każdy uczestnik znajdzie inspirację i pomysł na własną firmę lub jej rozwój, a także będzie miał możliwość pozyskać partnerów dla swojego biznesu.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z rozmaitych form spotkań - m.in. wykładów, warsztatów, szkoleń i spotkań networkingowych, a także uzyskać wsparcie informacyjno-doradcze wielu ekspertów i firm oraz najważniejszych organizacji otoczenia biznesu oferujących usługi wsparcia, którzy zostaną zaproszeni do Strefy Doradczej.

Więcej informacji: www.poznan.pl/dniprzedsiebiorczosci

28 kwietnia 2017 r.

 

Startup Poznań (Plus Jeden Poznań, ul. Za Bramką 1)

 


Jest to konferencja skierowana do osób, które tworzą lub chcą tworzyć firmy w oparciu o wiedzę i nowe rozwiązania biznesowe. To wydarzenie dla firm technologicznych oraz tych wszystkich, którzy szanse swojego rozwoju upatrują w wykorzystaniu nowoczesnych i innowacyjnych metod zarządzania, marketingu i projektowania usług. W trakcie imprezy odbędą się ciekawe warsztaty i prelekcje. Będzie to także okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz wymienienia się doświadczeniami.

 

W ramach wydarzenia zaplanowano wystąpienia oraz praktyczne warsztaty, które przeprowadzone zostaną przez przedstawicieli uznanych firm. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak najlepiej zaprezentować się przed inwestorem oraz jak prawnie ochronić swój biznes przed konkurencją, zaplanować swój biznes, jak efektywnie sprzedawać, budować zespół i nim zarządzać oraz jak tworzyć strony internetowe.

Zaplanowano debatę z udziałem przedstawicieli uznanych poznańskich startupów, którzy podzielą się z uczestnikami własnymi doświadczeniami w realizowaniu pomysłów biznesowych. Głos otrzymają także poznańskie biura coworkingowe - uczestnicy poznają zalety pracy w tych przestrzeniach. Zaproszeni goście z Londynu i Berlina powiedzą natomiast w jaki sposób można rozpocząć biznesową działalność właśnie w tych miastach.

W ramach konferencji funkcjonować będzie także Strefa Doradcza, gdzie odwiedzający będą mogli uzyskać bezpłatne wsparcie doradcze z zakresu prawa, czy planowania biznesu.

 

Więcej informacji: startup.poznan.pl

 

 

 

 

Źródło: Portal Innowacji

 

IATI Monday Business Meeting - Biotechnologie


[03/04/2017]

W poniedziałek 10 kwietnia 2017 r. na Politechnice Wrocławskiej, w ramach piątej edycji cyklu IATI Monday Business Meeting, spotkają się przedstawiciele klastrów, działów B+R przedsiębiorstw i naukowcy. Tym razem zaprezentują prowadzone innowacyjne prace badawcze i rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. Omówione będą także projekty POIR, RPO, Horyzont w dziedzinie biotechnologii oraz programy grantowe Climate-KIC.


Celem spotkania organizowanego przez Biuro Konsorcjum IATI przy współpracy z Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej oraz Wrocławskim Centrum Transferu Technologii jest:

 

• nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, parkami technologicznymi, klastrami i organizacjami pozarządowymi,

• poznanie aktualnych konkursów i pomoc w wybraniu optymalnych źródeł finansowania wspierających tworzenie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań,

• wskazanie kierunków rozwoju i strategii B+R podmiotów gospodarczych, w tym partnerów IATI,

• promocja planowanych i realizowanych projektów naukowych i rozwiązań możliwych do komercjalizacji, a także potencjału dydaktycznego i zaplecza laboratoryjnego partnerów IATI.

 

Przewidywane są krótkie prezentacje i dyskusja, a następnie indywidualne spotkania i rozmowy.

 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 12:00 w sali 007 budynku D-21 na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej (Wrocław, Wyb. Wyspiańskiego 27).

 

Zgłoszenia przyjmowane są do czwartku 6 kwietnia, pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem telefonu +48 71 320 47 67. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Więcej informacji na stronie.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

Źródło: Portal Innowacji

 

InnoEnergy poszukuje najlepszych innowacji w sektorze zrównoważonej energii


[28/03/2017]

InnoEnergy, największy europejski akcelerator biznesu w energetyce, zaprasza autorów nowatorskich rozwiązań energetycznych do składania wniosków w ramach Rundy Inwestycyjnych 2017. Zainteresowanym zostało już tylko kilka dni na zgłoszenie swego akcesu i projektu, 7 kwietnia br. mija bowiem termin naboru.


InnoEnergy poszukuje nowych rozwiązań technologicznych w zakresie zrównoważonej energii, które mogą zrewolucjonizować przyszłość energetyczną Europy. Poza finansowaniem runda inwestycyjna ma także skrócić proces komercjalizacji dla najlepszych firm przez włączanie ich do sieci partnerów branżowych InnoEnergy - zrzeszającej ponad 250 podmiotów - reprezentujących liderów sektora, instytucje naukowe i uczelnie wyższe.

- Zrównoważony sektor energetyczny wymaga wprowadzenia nowych produktów i usług. Sam proces wdrażania nowego rozwiązania w energetyce, od idei do jego wejścia na rynek jest niezwykle interesujący. Stanowi jednak ogromne wyzwanie je jest czasochłonny, bo chociaż dostają dofinansowanie, brakuje im wsparcia na szeroką skalę - mówi Diego Pavia, CEO InnoEnergy.

- W innoEnergy aktywnie poszukujemy przełomowych technologii z wysokim potencjałem biznesowym, wymagających inwestycji i wsparcia, aby mogły zostać wdrożone. Wybrani wnioskodawcy, dzięki naszej wypracowanej przez lata pozycji w Europie, uzyskują dostęp do sprawnie działającego ekosystemu, łączącego autorów projektów ze start-upami, przemysłem i instytucjami badawczymi, zapewniając im dodatkowe kompetencje i zasoby. Ponadto czynimy wszystko, by nowe technologie dotarły do odbiorców: umożliwiamy zaprezentowanie produktu na różnych rynkach, równocześnie zapewniając wsparcie w procesie industrializacji - dodaje Diego Pavia.

Od 2011 roku firma InnoEnergy zainwestowała już 157 milionów euro w 83 projekty innowacyjne, co przekłada się na prognozowaną sprzedażna poziomie 3 miliardów euro. innoEnergy wspiera komercjalizację i wdrażanie nowych technologii, takich jak na przykład polski XSensor, produkt opracowany przez firmę EC-Systems AMC. Jest to zestaw bezprzewodowych czujników, które dostarczają kluczowe dane operacyjne i informacje diagnostyczne w celu poprawy zarządzania i eksploatacji urządzeń przemysłowych, umożliwiając bardziej wydajne zarządzanie aktywami..

 

Runda inwestycyjna trwa do 7 kwietnia 2017 r. Więcej informacji o procedurze składania wniosków można znaleźć pod tym adresem: https://investmentround.innoenergy.com/

 

 

 

Źródło: Portal Innowacji

 

Ruszył projekt RELOS 3 - siedem europejskich regionów zjednoczonych w osiągnięciu założonych celów


[28/03/2017]

W dniach 21 i 22 lutego br. Sabadell (Hiszpania) partnerzy z 7 krajów uczestniczyli w spotkaniu inaugurującym projekt RELOS3. Projekt finansowany przez program Interreg Europe łączy siedem regionów z siedmiu różnych krajów UE.


Celem projektu jest poprawa polityki rozwoju gospodarczego i innowacji w regionach uczestniczących w projekcie, wspieranie instytucji zarządzających funduszami europejskimi i zwiększenie efektywności ich wydatków. W obecnym okresie programowania w latach 2014-2020, wszystkie regiony UE przyjęły tak zwane strategie inteligentnych specjalizacji w celu promowania innowacji i osiągnięcia wzrostu gospodarczego. Projekt dąży do zwiększenia efektywności polityki proinnowacyjnej poprzez zaangażowanie lokalnych partnerów, takich jak przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze, stowarzyszenia gospodarcze, jednostki uniwersyteckie i władze lokalne.

RELOS3 realizować będzie założone cele poprzez porównanie, ocenę i testowanie nowych metod, które nie zostały dotychczas wypróbowane. Przykładowo, niektóre regiony myślą o zaangażowaniu obywateli we wdrażanie swojej strategii inteligentnych specjalizacji, podczas gdy inni chcą zbadać możliwość łączenia funduszy europejskich z alternatywnymi rodzajami finansowania. Wielkopolska poprzez realizację projektu dąży do pogłębienia współpracy z regionami o podobnych inteligentnych specjalizacjach oraz doskonalenia dostępnych w regionie instrumentów wsparcia, silniej uwzględniając m.in. specyfikę lokalnych, zaawansowanych technologicznie środowisk gospodarczych.

Projekt będzie realizowany przez pięć lat, do końca 2021 roku. Łączny budżet wynosi 1,4 mln EURO, z czego fundusze UE 1,2 mln EURO, a kwota dedykowana dla Województwa Wielkopolskiego wynosi 110 030 EURO.

PARTNERZY PROJEKTU

 

1. Miasto Tartu (Estonia)

2. Region Zachodnia Macedonia (Grecja)

3. Obszar Metropolitalny Bolonia (Włochy)

4. Maltańska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Malta)

5. Miasto Emmen (Holandia)
6. Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Polska)
7. Agencja Rozwoju Gospodarczego Sabadell (Hiszpania)

AKTUALNOŚCI


Pierwsze miesiące realizacji projektu poświęcone były głównie na dopełnienie formalności związanych z zatwierdzeniem projektu (m.in. zawarcie umowy o dofinansowanie projektu, umowy partnerskiej, utworzenie zespołu projektowego i przygotowanie planu pracy).

Projekt przewiduje wdrażanie działań zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym, co znajduje odzwierciedlenie w tworzeniu tzw. lokalnej grupy interesariuszy, która będzie wspierać bieżącą realizację zadań i rozwój wypracowanych w projekcie regionalnych planów działania. Pierwsze spotkanie lokalnej grupy w Wielkopolsce zaplanowane pod koniec marca 2017 zgromadzi przedstawicieli ośrodków subregionalnych reprezentujących władze lokalne i środowiska biznesowe. W nadchodzących miesiącach projekt będzie zorientowany na identyfikację dobrych praktyk.

INTERREG EUROPA

RELOS3 jest częścią INTERREG EUROPA, programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), którzy ma na celu pomoc regionalnym i lokalnym władzom publicznym w całej Europie w doskonaleniu polityki, oferujący możliwość dzielenia się pomysłami i doświadczeniami.

Więcej informacji o programie dostępne jest na stronie: www.interregeurope.eu

 

 

 

Źródło: Portal Innowacji

 

Spotkanie wielkopolskich instytucji otoczenia biznesu i firm w PPNT


[27/03/2017]

Czy przedsiębiorcy rzeczywiście odnoszą korzyść z wsparcia z funduszy unijnych? Czy proponowane formy wsparcia przekładają się na faktyczny wzrost innowacyjności w Wielkopolsce? Czy działania instytucji otoczenia biznesu i administracji publicznej odpowiadają na potrzeby firm z regionu? Odpowiedzi na te pytania będą formułowane w sposób kreatywny, metodą design thinking, już 11 kwietnia w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Podczas spotkania przedstawiciele urzędów , instytucji otoczenia biznesu i firm opracują rekomendacje dot. środków publicznych dla MŚP. W prace zaangażowani są również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który zarządza unijnymi funduszami.

 

Kto i jak?

Innowacje i wsparcie rozwoju przedsiębiorstw jest w centrum uwagi administracji publicznej czy to na szczeblu rządowym, regionalnym czy lokalnym. W każdym województwie jest też wiele wyspecjalizowanych instytucji: inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, organizacje start-upowe, fundusze inwestycyjne.

"Każda organizacja posiada cenną wiedzę i doświadczenie dotyczące skutecznych sposobów współpracy z firmami. Wszyscy mają jeden cel, pomagają małym i średnim przedsiębiorcom, aby mogli Oni rozwinąć maksymalnie swoje pomysły, osiągnąć przewagę konkurencyjną, a w efekcie stymulować rozwój gospodarczy regionu. Dobrze byłoby, aby zaczęły one grać razem do jednej bramki. Dlatego postanowiliśmy zorganizować spotkanie, w czasie którego wspólnie wypracujemy propozycje działań w ramach funduszy strukturalnych odpowiadających na potrzeby wielkopolskiego biznesu" - mówi profesor Jacek Gulińskim dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Takie jest główne założenie projektu ESSPO realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum. Poznański Park Naukowo-Technologiczny jest jego partnerem wiodącym tego projektu.


Dlaczego i gdzie?

W ramach ESSPO w całej Europie organizowane są spotkania tzw. regionalnych interesariuszy (urzędów, instytucji otoczenia biznesu, firm), podczas których omawiane są instrumenty polityki innowacyjnej wspierające rozwój firm. Tym razem, warsztat regionalny odbędzie się 11 kwietnia 2017 roku, od 10:30 do 15:00, w PPNT (ul. Rubież 46, bud. H, sala 154). Spotkanie będzie poświęcone stworzeniu charakterystyki potrzeb zarówno przedsiębiorców, jak i instytucji udzielających im wsparcia, aby sprawdzić na ile są one zbieżne. To ułatwi zrozumienie oczekiwań obu grup oraz pozwoli wyciągnąć konstruktywne wnioski.

"Nasze spotkanie pełne będzie kreatywnego podejścia do trudnego problemu jakim jest dostosowanie unijnego wsparcia do potrzeb małych i średnich firm. Chcemy, aby wszystkie strony: odbiorcy wsparcie i je udzielający zrozumiały wzajemnie swój punkt widzenia. Uczestnicy spróbują "wejść w buty" drugiej strony tworząc "mapy empatii" a na jej podstawie wizję innowacji w tym zakresie. Uczestnicy staną się projektantami produktu, jakim jest dla nich i dla firmy dotacja i bezpłatne doradztwo. To dość nowatorskie podejście do tego problemu" - mówi Elżbieta Książek, pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju PPNT.

Wypracowane wspólnie w czasie serii spotkań rekomendacje zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Rejestracja na spotkanie trwa do 7 kwietnia.

 

Zaprasza się szczególnie przedstawicieli firm z regionu!

Więcej informacji pod adresem: http://ppnt.poznan.pl/spotkanie-wielkopolskich-instytucji-otoczenia-biznesu-ppnt/

 

 

 

Źródło: Portal Innowacji

 

V edycja Kongresu E(x)plory pt. "Akceleracja innowacji"


[16/03/2017]

15-21 maja 2017 roku odbędzie się siódma edycja Małopolskiego Festiwalu Innowacji. Ten największy w kraju festiwal innowacji to tydzień spotkań zarówno z kreatorami nowoczesnych rozwiązań, jak i instytucjami wspierającymi prekursorów od strony finansowej, prawnej, jak i merytorycznej. teraz także Ty możesz być jego częścią. Właśnie trwa nabór na Partnerów!

W 2016 roku 43 partnerów przygotowało 100 wydarzeń! Skala i sukces MFI to efekt wspólnej pracy Województwa Małopolskiego i Partnerów, którzy poprzez swoje zaangażowanie zapewniają uczestnikom szeroką wiedzę z zakresu innowacji i przedsiębiorczości. Spotkania przygotowane przez nich doskonale pokazują nowatorskie rozwiązania, rolę współpracy pomiędzy różnymi środowiskami, skuteczne modele biznesowe i kreatywnych ludzi, którzy inicjują innowacyjne działania.


Zostań Partnerem Festiwalu w 2017 roku

Organizatorzy zachęcają do zaangażowania się we współorganizację MFI. Cel jest szczytny, a jego osiągnięcie niezwykle potrzebne. Przygotowane wydarzenia mają zaszczepić dobre praktyki wśród młodych ludzi, obudzić zainteresowanie utalentowanych osób poszukujących swojej zawodowej drogi, wypromować pomysły wśród potencjalnych inwestorów, a przede wszystkim pokazać, że "innowacja się opłaca". Dowiemy się nie tylko jak wdrażane są najnowocześniejsze technologie, ale również jak zmienia się otoczenie w świecie innowacji - jak odnaleźć się na rynku pracy, kierować zespołem, realizować badania i komercjalizować pomysły. Współorganizacja MFI to także szansa na bardziej indywidualną korzyść wypromowania własnej firmy czy instytucji, jako podmiotu odpowiedzialnego, zaangażowanego społecznie i przykładającego wagę do innowacyjności.

Województwo Małopolskie jako koordynator MFI pozostawia dowolność w zakresie typu przygotowanych wydarzeń. Partnerzy najczęściej organizują: warsztaty, szkolenia, prezentacje, dni otwarte, konsultacje indywidualne i spotkania informacyjne, ale także konferencje, sympozja, targi, gry a nawet audycje radiowe. Festiwal poprzedzi kampania promocyjna, dzięki której informacja o Festiwalu dotrze do szerokiego grona odbiorców.

Małopolskie inteligentne specjalizacje podczas MFI

Jednym z zadań MFI jest również promowanie małopolskich inteligentnych specjalizacji, czyli siedmiu obszarów kluczowych dla rozwoju regionu: nauka o życiu, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym multimedia, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne oraz czasu wolnego. Organizatorzy chcieliby, aby wydarzenia odbywające się w ramach MFI przyczyniły się do ich popularyzacji.

Konferencja inaugurująca

Podobnie jak w poprzednich latach Festiwal zainauguruje konferencja przygotowana przez Województwo Małopolskie, która odbędzie się pierwszego dnia Festiwalu, czyli 15 maja 2017 roku. Z tego względu najlepszym terminem do przygotowania wydarzeń jest okres między 16 a 21 maja, tak aby 15 maja wszyscy Partnerzy mogli wspólnie otworzyć MFI i w pełni uczestniczyć w konferencji.

Zgłoś się!

Propozycje wydarzeń należy przesyłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z załączoną uzupełnioną tabelą, której wzór można znaleźć na stronie www.festiwalinnowacji.malopolska.pl


W razie pytań można dzwonić pod numer 12 630 35 11 lub pisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 

 

Źródło: Portal Innowacji

 

V edycja Kongresu E(x)plory pt. "Akceleracja innowacji"


[15/03/2017]

V edycja Kongresu E(x)plory pt. "Akceleracja innowacji" odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku w Warszawie.

V Kongres E(x)plory zostanie w całości poświęcony tematowi akceleracji. Do udziału w nim zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji realizujących programy akceleracyjne oraz startupy w nich uczestniczące. Chcemy zaprezentować efekty ich działania oraz pokazać jak dzisiaj radzą sobie projekty objęte ich wsparciem. Nie będziemy uciekać od tematu porażki! Wręcz podzielimy się z nią, pomagając tym samym innym jej uniknąć. Zapytamy ekspertów czy programy akceleracyjne mają realny wpływ na poziom oraz ilość wdrażanych innowacji. Udział w Kongresie to szansa na poznanie najciekawszych projektów oraz ich autorów. Poznanie tajemnicy ich sukcesu, ale również długiej i krętej drogi którą musiały pokonać.


Kongres E(x)plory to miejsce, które łączy młodych innowatorów, dojrzałe startupy oraz inwestorów i biznes. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Zapraszamy do rejestracji już dzisiaj! Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.kongres.explory.pl.


Do zobaczenia już 26 kwietnia w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie!

 

 

 

 

Źródło: Portal Innowacji

 

Zostań Innovatorem Małopolski


[09/03/2017]

Rozpoczęła się 11. edycja konkursu na najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo Małopolski. Zapraszamy mikro, małe, średnie firmy oraz startu-upy z Małopolski! Konkurs w ramach projektu Enterprise Europe Network i przy współpracy z Województwem Małopolskim organizuje Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

Konkurs skierowany jest do małopolskich przedsiębiorców z kategorii mikro, małych i średnich firm oraz startu-upów, którzy mogą poszczycić się sukcesami w opracowywaniu własnych nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych wywodzących się z polskich jednostek naukowych.

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swój udział za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.innovatormalopolski.pl w czterech kategoriach. Konkurs będzie realizowany w dwóch etapach. W pierwszej części zostaną zweryfikowane formularze złożone on-line, a następnie na ich podstawie, komisja konkursowa wskaze firmy przechodzące do II etapu, którym będzie wizyta audytorów w siedzibie firmy i sporządzenia raportu dla kapituły konkursu.

Następnie kapituła wybierze 4 najbardziej innowacyjne firmy Małopolski roku 2017, które następnie zostaną ogłoszone, zaprezentowane i nagrodzone podczas uroczystej gali. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkową statuetkę, dyplom oraz prawo posługiwania się prestiżowym tytułem "Innovator Małopolski". Nagrodzone firmy mogą liczyć na szeroką promocję nie tylko na rynku regionalnym czy krajowym, ale również za granicą.

Rekrutacja firm chętnych do udziału w konkursie już ruszyła i potrwa do 31 marca 2017 roku. Więcej informacji o konkursie, formularz zgłoszeniowy on-line oraz regulamin na stronie internetowej www.innovatormalopolski.pl

 

 

 

Źródło: Portal Innowacji

 

Trwają zapisy na infoShare Startup Contest


[08/03/2017]

Startupy z całej Europy, 20 tys. euro w gotówce dla zwycięzcy i szansa na pozyskanie nawet do 1 miliona z puli inwestycji. W dniach 17-19 maja w Gdańsku odbędzie się 11. edycja konferencji infoShare. Po raz czwarty wydarzeniu towarzyszy Startup Contest, jedna z największych startupowych rywalizacji w Europie Środkowo-Wschodniej organizowana przez Fundację infoShare i Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER. Trwają zapisy na wydarzenie: www.infoshare.pl/startup-contest

W zeszłym roku Startup Contest przyciągnął niemal 200 innowatorów z 13 państw, a w wielkim finale międzynarodowe jury przyznało pierwsze miejsce firmie Nexbio. W tym roku emocje będą równie wielkie. Uczestnicy Startup Contest znów powalczą o nagrodę główną w wysokości 20 tys. euro ufundowaną przez Prezydenta Miasta Gdańska. Ponadto staną przed szansą zdobycia inwestycji w wysokości nawet do 1 miliona euro. Startupowej rywalizacji będzie przyglądać się ponad 5 tysięcy potencjalnych klientów i partnerów biznesowych.

Historia zeszłorocznego zwycięzcy Startup Contest - firmy Nexbio pokazuje, że konkurs w Gdańsku otwiera drzwi do dalszych sukcesów.

- Po zwycięstwie w finale infoShare Startup Contest zostaliśmy zauważeni nie tylko przez potencjalnych inwestorów, ale też klientów. Szum medialny związany z tym wydarzeniem spowodował, że nawiązaliśmy wiele cennych kontaktów i relacji. Staliśmy się również rozpoznawalni w środowisku startupowym. Dzięki doświadczeniom nabytym podczas infoShare Startup Contest odnieśliśmy kolejne sukcesy również w innych konkursach i wydarzeniach, takich jak np. Chivas the Venture, gdzie po zwycięstwie w finale krajowym wybieramy się na finał ogólnoświatowy, który odbędzie się w Los Anageles - przekonuje Adam Kuzdraliński, Prezes Zarządu Nexbio.

infoShare to także świetna okazja na spotkania z inwestorami i pozyskanie funduszy, rok temu startup SaasManagger podczas 3-dniowej konferencji pozyskał wsparcie w wysokości 250 tys. euro.

- Dzięki dobrze przygotowanej prezentacji wiele firm zainteresowało się SaaS Managerem jeszcze przed ogłoszeniem wyników konkursu. Do ostatniego dnia konferencji udało nam się nawiązać kontakty z firmami takimi jak Amazon, Intel, OVH czy Startupbootcamp. I co najważniejsze - rozpocząć współpracę z funduszem FerberVC - wspomina udział w wydarzeniu Grzegorz Gwóźdź, CEO SaasManager.

Uczestnicy konkursu powalczą także o dodatkowe nagrody:

- W tym roku 2 najlepsze firmy, w których znajduje się choć jenda osoba z Polski otrzymają tzw. "dzikie karty" na wydarzenie Pitch to London, dające szansę na prezentację przed inwestorami z Wielkiej Brytanii. A firma Microsoft przekaże najlepszym dostęp do przetwarzania danych w chmurze o wartości nawet 120 tys. dolatów - zapowiada Joanna Grandzicka, wiceprezes STARTERA, współorganizatora Startup Contest.

Startupy mogą zgłaszać się do konkursu, korzystając do 15 marca z limitowanej promocji "earlybirds", poprzez stronę: www.infoshare.pl/startup-contest

 

 

 

Źródło: Portal Innowacji

 

NEPTUNE - zbliża się termin składania wniosków aplikacyjnych


[06/03/2017]

Projekt NEPTUNE dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP), jak również osobom chcącym założyć jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze "Niebieskiego Wzrostu" (Blue Growth).

 

Przypominamy, iż udział w projekcie to szansa na otrzymanie finansowego wsparcia na rozwój innowacyjnych pomysłów w ramach przyznawanych grantów, jak również okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi 60 tys. euro.

 

Termin składania wniosków w pierwszym naborze upływa 15 marca 2017 r.

 

Więcej informacji o projekcie, m.in. o warunkach aplikowania i możliwościach dofinansowania: http://www.neptune-project.eu/

 

W przypadku zainteresowania projektem NEPTUNE prosimy o kontakt z przedstawicielem Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, Panem Piotrem Potepa (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).


 

 

Źródło: Portal Innowacji

 

9. edycja konkursu Innowator Śląska - zgłoś swoje innowacyjne rozwiązanie


[06/03/2017]

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w ramach projektu Enterprise Europe Network zaprasza firmy i instytucje sektora b+r do dziewiątej edycji konkursu Innowator Śląska.

Nabór dokumentacji konkursowej trwa do 15 marca 2017 r.

 

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA.

 

Konkurs ma na celu promowanie innowacji wprowadzanych przez podmioty z województwa śląskiego, poprawę wizerunku regionu poprzez pokazanie dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych.

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty w czterech kategoriach: mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca oraz instytucja sektora badawczo-rozwojowego.

 

Uczestnicy Innowatora Śląska muszą wykazać się:

 

  - udokumentowanym wprowadzeniem na rynek innowacyjnego produktu, technologii lub usługi w okresie ostatnich trzech lat, w przypadku -mikro, małego i średniego przedsiębiorcy,

  - innowacyjną usługą, produktem lub technologią gotową do demonstracji w przypadku instytucji sektora badawczo-rozwojowego

 

Aby zgłosić swój udział w konkursie wystarczy wypełnić deklarację uczestnictwa oraz przesłać ją w terminie do 15 marca 2017 r.

 

  - wersji papierowej pocztą z dopiskiem Konkurs "Innowator Śląska 2016", na adres GAPR Sp. z o.o. (44-100 Gliwice, ul. W. Pola 16) lub złożyć osobiście w sekretariacie GAPR Sp. z o.o. oraz

  - w wersji elektronicznej, przesłanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Deklaracja uczestnictwa oraz regulamin konkursu są dostępne w zakładce zgłoszenia na http://gapr.pl/pl/top/zgloszenia

 

Biuro konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 0 32 339 31 60/67

 

 

 

Źródło: Portal Innowacji

 

Rusza IV edycja konkursu Kraków Business Starter


[02/03/2017]

Myślisz o założeniu własnej firmy, stworzeniu swojego produktu bądź usługi, ale boisz się porażki? Masz pomysł w głowie, ale nie wiesz jak przekuć go w biznes? Szukasz wiedzy i funduszy na start? Zgłoś się do konkursu Kraków Business Starter, na aplikacje czekamy do końca marca.

StartUp Now in Kraków

Kraków Business Starter (KBS) to lokalna edycja konkursu Poland Business Starter (PBS) i ma swój odpowiednik również we Wrocławiu. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do młodych, przedsiębiorczych osób, które mają pomysł na siebie i chcą podjąć wyzwanie realizacji swoich biznesowych marzeń. Udział w KBS daje szansę na rozwój własnej firmy w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości (AIP). Kolejną wartością uczestnictwa w programie KBS jest także możliwość rozwoju swoich kompetencji, zdobycie doświadczenia i zaistnienie w świecie biznesu. Inicjatywa została zapoczątkowana przez AIP  i firmę UBS. UBS jest instytucją finansową, która m.in. świadczy usługi przedsiębiorcom odnoszącym znaczące sukcesy na całym świecie, a powodzenie poprzednich edycji pozwala wierzyć, że dzięki Poland Business Starter powstaną firmy, których losy potoczą się podobnie.

- Program powstał w ramach rozwijania naszej strategii CSR, której jednym z głównych założeń jest działanie na rzecz społeczności lokalnej. Poland Business Starter przyciąga utalentowanych studentów i absolwentów, którzy dzięki naszej pomocy nie boją się ryzykować i budować swoich planów biznesowych. Dzięki temu nasi beneficjenci przyczyniają się też do prężnego rozwoju miast, w których zamierzają działać - podsumowuje Michał Stępień, UBS Country Head Poland.

Akademia wiedzy Kraków Business Starter

Konkurs KBS to kompleksowa propozycja szkoleniowo-grantowa, dlatego też w ramach IV etapu uczestnicy otrzymają pakiet szkoleniowy wraz z dodatkowymi warsztatami, prowadzonymi przez praktyków biznesowych, m.in. certyfikowanych trenerów, na co dzień pracowników UBS. Spośród pełnej oferty szkoleniowej uczestnicy będą mieli możliwość wyboru najbardziej przydatnych z ich punktu widzenia szkoleń, dostosowanych do ich faktycznych potrzeb. Osoby, które ukończą tę część otrzymają certyfikaty firmowane przez UBS i AIP.

- Zauważyliśmy, że na rynku nie ma takiego programu, który daje możliwości finansowania najlepszych pomysłów, ale przez niemalże cały rok wspiera młodych ludzi w ich działaniach, począwszy od fazy zrodzenia się pomysłu, poprzez dawkę solidnej wiedzy, aż po możliwość przetestowania tej wiedzy w praktyce. Tak narodził się pomysł stworzenia konkursu, który w dalszym ciągu możemy kontynuować - mówi Sebastian Kolisz, Partner Zarządzający AIP.

W poprzednich edycjach zostało zgłoszonych ponad 300 projektów. To z nich zostali wyłonieni finaliści, którzy odnoszą dzisiaj sukcesy na rynku. Można tu przytoczyć m.in. firmę Jaki warun, która stworzyła profesjonalny serwis dla osób wspinających się po skałach. Oferuje ono unikalne dane, dotyczące warunków pogodowych - pochodzące z kamer (zbudowanych w oparciu o własną technologię) zainstalowanych w centralnych punktach rejonów wspinaczkowych. Innymi pomysłami są: LEKKA Furniture - firma zajmująca się renowacją, sprzedażą o projektowaniem mebli, do produkcji których wykorzystywane są odnawialne surowce; czy też projekt Spacegear, oparty na tworzeniu innowacyjnych systemów napędowych do dronów.

- Kraków Business Starter to świetny początek dla każdego, kto marzy o własnej firmie. Dla nas były to nie tylko inspirujące wykłady doświadczonych trenerów, ale też motywacja, aby z każdym etapem konkursu stawiać sobie nowe postanowienia i je realizować. Dzięki KBS mieliśmy dodatkową motywację, aby rozwijać firmę i prezentować swoje osiągnięcia! - wyznaje Ewelina Lekka, właścicielka LEKKA Furniture.

Jak aplikować?

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz on-line, w którym należy umieścić m.in. dane osobowe, informacje o wykształceniu, profil działalności firmy wraz z opisem pomysłu biznesowego. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej: www.krakowbusinessstarter.pl. Pierwszy etap rekrutacji już trwa, a zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2017 roku.

Zderzenie z rzeczywistością

Trzeci etap projektu to tzw. okres inkubacji, trwający 6 miesięcy, podczas którego 10 uczestników konkursu będzie miało możliwość zweryfikować i przetestować swój pomysł na biznes. W ramach programu preinkubacji w AIP Kraków każda firma otrzyma: osobowość prawną, dzięki czemu nie będzie zmuszona płacić składek ZUS, obsługę księgową oraz prawną, dostęp do przestrzeni biurowej, mentoring oraz możliwość uczestnictwa w wydarzeniach i spotkaniach networkingowych, organizowanych przez AIP Kraków.

 

Po okresie bezpłatnej inkubacji najlepsze projekty otrzymają nagrodę w wysokości do 10 000 zł. Wyboru zwycięzców dokona Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli AIP Kraków oraz Mecenasa działań AIP Kraków, firmy UBS.

Więcej informacji o konkursie możemy uzyskać na stronie projektu: www.krakowbusinessstarter.pl

 

 

Źródło: Portal Innowacji

 

4. Targi Rozwiązań IT, E-commerce i Urządzeń Mobilnych


[28/02/2017]

W dniu 22 lutego 2017 roku mieliśmy przyjemność gościć na 4. Targach Rozwiązań IT, E-commerce i Urządzeń Mobilnych Mobile-IT w Krakowie, podczas których odbyliśmy wiele ciekawych rozmów i nawiązaliśmy interesujące współprace.

Nie zabrakło z nami naszego nowego produktu - kubka termicznego TWIZZ, dzięki któremu kawa oferowana przez wystawców była gorąca, podczas gdy my mogliśmy zwiedzać stoiska i rozmawiać z reprezentantami firm.

Serdecznie dziękujemy za udział w Targach, za owocne rozmowy oraz duże zainteresowanie kubkiem TWIZZ.

 

 

 

X Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Innowacyjność i kreatywność w gospodarce. Projektujemy dobrą formę"


[24/02/2017]

W dniach 13-14 marca 2017 roku Urząd Patentowy RP organizuje kolejną edycję konferencji poświęconej zagadnieniom innowacyjnego wzornictwa przemysłowego. Program tegorocznej konferencji obejmować będzie przede wszystkim problematykę korzyści, jakie wynikają z efektywnego zastosowania wzornictwa w projektowaniu produktów i usług w branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Mając na uwadze zagadnienia społeczne, takie jak podnoszenie jakości życia oraz usprawnienie codziennego funkcjonowania osób z różnymi dysfunkcjami, pragniemy zwrócić uwagę także na istotne możliwości biznesowe, służące zarówno rozwojowi indywidualnych przedsiębiorców, jak i wpływające na podniesienie innowacyjności krajowej gospodarki.

Obecnie Polska zajmuje w Europie bardzo wysokie, szóste miejsce wśród eksporterów kosmetyków. Polskie przedsiębiorstwa farmaceutyczne stanowią natomiast połowę z wykazujących aktywność innowacyjną firm w naszym kraju. W związku z tak dynamicznym rozwojem tych branż, pragniemy podczas konferencji poruszyć kwestie dotyczące projektowania zorientowanego na użytkownika oraz wykorzystania koncepcji design thinking w tworzeniu innowacyjnych produktów i budowaniu wizerunku marki. Uzupełnieniem dla tych tematów będą również zagadnienia związane z projektowaniem opakowań oraz zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Wpływ wzornictwa na pozycję rynkową i giełdową firmy, jak również strategie ochrony wzornictwa przemysłowego stanowić będą równie istotną część programu obrad.

 

Główne zagadnienia konferencji:

 

• Empatia w projektowaniu, czyli jak myślenie projektowe może podnieść jakość życia

• Identyfikacja i zrozumienie potrzeb społecznych jako punkt wyjścia dla projektanta projektującego w branży zdrowia i urody

• Identyfikacja wizualna produktu - czy opakowanie wciąż na nas działa?

• Branding produktów i usług farmaceutycznych i kosmetycznych

• Specyfika projektowania innowacyjnych rozwiązań w sektorze zdrowia i urody

• Projektant w jednostce B+R dużych przedsiębiorstw branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej

• Ochrona innowacji - wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy czy know-how przedsiębiorstwa?


Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będą spotkania networkingowe dedykowane startupom z branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej. Pragniemy, by wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dotyczyła również kwestii związanych ze znaczeniem wzornictwa przemysłowego dla rozwoju nowych firm. Startupowe spotkania networkingowe, zorientowane na szybkie efekty powinny umożliwić młodym, kreatywnym przedsiębiorcom promocję swoich produktów i usług, a także służyć poszerzeniu bazy kontaktów oraz zbudowania sieci wartościowych relacji.

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zaprasza się przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otocznenia biznesu oraz branży kreatywnej, ekspertów związanych z sektorem wzornictwa, a także wszystkie osoby zainteresowane kwestiami z zakresu szeroko pojętego desingu oraz tematyką ochrony własności przemysłowej, zwłaszcza w zakresie wzornictwa przemysłowego. Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja odbędzie się tradycyjnie w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4.

Rejestracja elektroniczna uczestników pod adresem:

http://www.uprp.pl/rejestracja/Menu45,767,29,index,pl/

 

 

Źródło: Portal Innowacji

 

Superszczelny, innowacyjny kubek termiczny TWIZZ


[21/02/2017]

Jako jedyny dystrybutor w Polsce, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą innowacyjnych, superszczelnych kubków termicznych z silikonową membraną TWIZZ.

Idealne jako gadżet reklamowy lub prezent. Sprawdzi się zarówno w sporcie, jak i w trasie, zapewniając utrzymywanie niskiej i wysokiej temperatury przez długi czas oraz chroniąc napoje przed wylaniem.

Dodatkowo ogromną wygodę zapewnia możliwość użycia dołączonej w zestawie słomki, bez obawy o wylanie całej zawartości kubka na wyboistej drodze lub na bieżni.

Zaprezentuj siebie, zaprezentuj swoją firmę. Wydrukuj własne logo i dobierz kolorystykę elementów kubka do swojej wizji.

 

Neolid Twizz

Skontaktuj się z nami oraz śledź nasz profil na formularza on-line 

Kontakt:
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Tel.: 519 732 113

 

Scale Up - programy akceleracyjne dla start up'ów


[24/11/2016]

Scale Up to pierwszy konkurs w ramach rządowego programu Start In Poland. Celem działania jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych przedsiębiorstw.

 

Pilotaż Scale Up zmobilizował bardzo duża liczbę potencjalnych akceleratorów, a także duzych przedsięiorstw (w tym spółek z udziąłem Skarbu Państwa), których potencjał może znacząco przycyznić się do rozwoju i wdrożeń innowacji tworzonych przez start up'y.

 

Z uwagi na to, że efektywne programy akceleracji wspierające współpracę dużych przedsiębiorstw ze start up'ami mają istotne znaczenie dla rozwoju innowacyjności współpracujących podmiotów oraz związaną z tym potrzebę wypracowania optymalnego modelu akceleracji, zwiększono budżet pilotażu z 35 mln zł do 60 mln zł. Umożliwiło to przyznanie grantów na realizację dziesięciu projektów.

 

Konkurs organizowany przez PARP prowadzony był w ramach Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów - INNO_LAB, finansowanego ze środków Programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

W załączeniu prezentacja 10 podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu - prezentacja.

 

 

 

Źródło: Portal Innowacji

"Patent na dobry początek"


[22/11/2016]

25 listopada Województwo Małopolskie organizuje coroczne seminarium "Patent na dobry początek". Wydarzenie pozwala w przejrzysty sposób zapoznać się z zagadnieniami z zakresu prawa autorskiego, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz patentów - czyli kwestii kluczowych w prowadzeniu innowacyjnych działań. Tematyka szczególnie istotna jest zarówno dla przedsiębiorców, start up'owców, jak również studentów i doktorantów planujących komercjalizację swoich badań.

W ramach tegorocznej edycji uczestnicy poznają możliwości ochrony różnych przedmiotów własności intelektualnej i przemysłowej, autorskie prawa osobiste i majątkowe w praktyce, rodzaje utworów, zagadnienie dozwolonego użytku, przedmioty własności przemysłowej i procedur ochronnych oraz specyfiki rozwiązań technicznych (np. wynalazku) oraz oznaczeń (np, znaku towarowego).

W ramach wydarzenia dwóch ekspertów zaprezentuje zagadnienia tematyczne:

1. Prawo autorskie w praktyce
2. Co jest a co nie jest przedmiotem prawa własności intelektualnej?
3. Jak chronić swoją kreatywność, technologie czy markę? O patentach i innych prawach własności przemysłowej
4. Zarządzanie własnością intelektualną

W imieniu Województwa Małopolskiego serdecznie zaprasza się na seminarium. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc za pośrednictwem E-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W załączeniu szczegółowy program.


Źródło: Portal Innowacji

Dzień informacyjny ICT/FET w Programie Horyzont 2020


[17/11/2016]

Krajowy Punkt kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na Dzień informacyjny ICT/FET w Programie Horyzont 2020, który odbędzie się w dniu 22 listopada, w Warszawie.

Podczas Dnia informacyjnego ICT/FET przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

- Program Pracy LEIT - ICT 2016-2017 i tematów związanych z ICT (Information and Communication Technologies) w Programie Horyzont 2020.
- Konkursy związane z BIG DATA w Programie Horyzont 2020.
- Program Pracy w ramach FET (Future and Emerging Technologies), w tym konkursy FET Open, FET proactive oraz FET flagships
- Finansowanie badań z zakresu technologii kwantowych w ramach Programu QuantERA, współfinansowanego z Programu Horyzont 2020.
- Możliwości pozyskania dofinansowania z Programu Horyzont 2020 dla MŚP i start up'ów z obszaru ICT.
- IMPACT Growth: europejski program akceleracji start up'ów.
- Przykłady projektów typu: Działania badawczo-innowacyjne (Research and Innovation Actions), Działania innowacyjne (Innovation Actions), Działania koordynacyjne i wspierające (Coordination and Support Action) oraz instrument MŚP (SME Instrument).
- Możliwości startowania polskich zespołów badawczych w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki - konkurs CHIST-ERA na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu ICT. Tematy konkursu: Lifelong Learning for Intelligent Systems (LLIS) oraz Visual Analytics for Decision Making under Uncertainty (VADMU).
- Ogólne zasady składania, oceny i uczestnictwa w projektach w Programie H2020.

Prezenterzy:

Francesco Barbato (European Commission, CNECT G3) przedstawi przegląd tematów z programu Pracy LEIT-ICT, ze szczególnym uwzględnieniem tematów związanych z BIG DATA w Programie Horyzont 2020.

Prof. dr hab. Konrad Banaszek (Narodowe Centrum Nauki) zaprezentuje inicjatywę QuantERA (ERANET Cofund) z zakresu technologii kwantowych.

Przykłady projektów zostaną zaprezentowane przez przedstawicieli: Politechniki Warszawskiej, Urzędu Miasta Warszawy, Orange Polska oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Pan Tomasz Mazuryk z firmy FUNDINGBOX ACCELERATOR Sp. z o.o. zaprezentuje europejski projekt IMPACT Growth i możliwości uzyskania dofinansowania przez start up'y.

Przedstawiciel Narodowego Centrum Nauki omówi zasady konkursu CHIST-ERA na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu ICT w tematach: LifelongLearning for Intelligent Systems (LLIS) oraz Visual Analytics for Decision Making under Unceartainty (VADMU).

Prezentacje wygłoszą również eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE:

- Andrzej Galik - zaprezentuje statystyki z uczestnictwa w Konkursach ICT/FET
- Aleksandra Ihnatowicz - przedstawi konkursy związane z Przyszłymi i powstającymi technologiami (Future Emerging Technologies)
- Małgorzata Szołucha - zaprezentuje ogólne zasady uczestnictwa, typy projektów, przygotowanie, składanie i ocena projektów w ramach Programu Horyzont 2020.
- Marta Krutel - zaprezentuje możliwości finansowania innowacyjnych rozwiązań w ramach instrumentu MŚP, w Programie Horyzont 2020.

Do udziału w Dniu informacyjnym zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania z KE z Programu Horyzont 2020 na działania związane z rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Dzień informacyjny odbędzie się 22..11.2016, w Warszawie, w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, przy ul. Pawińskiego 5B (Aula im. Wacława Olszaka). Mapka dojazdu wraz ze wstępną agendą spotkania do pobrania na stronie spotkania: http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-ictfet-w-programie-horyzont-2020-2 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Rejestracja na spotkanie jest obowiązkowa i odbywa się poprzez stronę spotkania: http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-ictfet-w-programie-horyzont-2020-2


Źródło: Portal Innowacji

III edycja programu akceleracyjnego Warszawskiego Akceleratora Technologicznego


[17/11/2016]

Trwa rekrutacja do III edycji programu akceleracyjnego Warszawskiego Akceleratora Technologicznego dla startupów oraz firm technologicznych. Zgłoszenia przyjmowane będą do północy 20 listopada 2016 r. za pośrednictwem formularza na stronie internetowej WAW.ac.

 

Rekrutacja do III edycji WAW.ac ruszyła 3 listopada. Zgłoszenia do programu będzie można przesyłać do północy 20 listopada za pośrednictwem strony internetowej http://waw.ac/zaaplikuj. Spośród nadesłanych aplikacji organizatorzy oraz Partnerzy akceleratora wybiorą zespoły, z którymi przez kolejne 4 miesiące będą intensywnie pracować nad rozwojem swoich firm i projektów biznesowych. WAW.ac przeprowadza uczestników przez autorskie warsztaty specjalistyczne szkolenia, daje dostęp do globalnych partnerów, skutecznie łączy naukę z biznesem. Wszystko po to, aby pogłębić wiedzę, umiejętności i zdobyć kontakty, których brak jest innowatorom na początku swojej przedsiębiorczej drogi. Podczas kolejnych etapów akceleracji uczestnicy będą współpracować z mentorami WAW.ac, którzy przez 3,5 miesiąca będą ich wspierać swoją profesjonalną wiedzą oraz doświadczeniem. Efekty tej współpracy zaprezentowane zostaną podczas Gali Finałowej, która odbędzie się 31 marca 2017 roku.

 

Warszawski Akcelerator rozpoczął swoją działalność w lipcu 2015 r. W programie, który swoją siłę i skuteczność opiera na współpracy z mentorami posiadającymi wieloletnie doświadczenie oraz inwestorami o szerokiej sieci kontaktów wzięły do tej pory udział 33 startupy oraz firmy będące na różnych etapach rozwoju. Z grona 10 uczestników drugiej edycji, 3 spośród nich znalazły prywatnych inwestorów, a kolejne są w fazie rozmów. WAW.ac współpracuje z ponad 100 ekspertami dziedzinowymi. Wyróżnikiem programu są także globalni Partnerzy 0 Microsoft, Inter, T-Mobile, Adamed oraz fundusz inwestycyjny Black Pearls.

 

Terminy i ważne informacje odnośnie rekrutacji: http://waw.ac/2016/11/03/10-krokow-iii-edycji-waw-ac/

 

Formularz zgłoszeniowy: http://waw.ac/zaaplikuj

 

Materiały prezentujące uczestników II edycji WAW.ac: https://www.youtube.com/channel/UCwVtQabVEcqnyBnC_6X9_LA

 

Opinie uczestników poprzednich edycji: www.waw.ac


Źródło: Portal Innowacji

VI Konferencja Badawcza PARP: Strategiczne projektowanie innowacji w biznesie


[15/11/2016]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w VI Konferencji Badawczej PARP pt. "Strategiczne projektowanie innowacji w biznesie", która odbędzie się 8 grudnia 2016 r. w Warszawie, ul. Senatorska 13/15, we wnętrzach Pałacu Prymasowskiego (hotel Bellotto). Konferencja Badawcza jest dorocznym spotkaniem przedstawicieli nauki i biznesu, stanowiącym wyjątkową okazje do zapoznania się z aktualnymi trendami i praktykami w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności oraz wynikami najnowszych badań Agencji i jej partnerów w obszarze strategii rozwoju firmy. Wiodącym tematem tegorocznej konferencji jest zintegrowane podejście do projektowania i rozwoju firmy na każdym poziomie zarządzania.

 

Rejestracja na stronie konferencji www.konferencjabadawcza.parp.gov.pl

 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką konferencji, w szczególności kadrę zarządzającą oraz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, którzy są zaangażowania w procesy rozwojowe w swoich firmach.


Źródło: Portal Innowacji

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce


[08/11/2016]

14 listopada 2016 r. rozpoczyna się kolejna, siódma już edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce!

Przez cały tydzie - aż do 20 listopada - głównym hasłem w Małopolsce będzie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Czy przedsiębiorczość jest tylko dla przedsiębiorców? Nic bardziej mylnego! To przede wszystkim postawa, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, nie tylko zawodowych. Czy więc możemy się jej nauczyć? TAK! Niektórzy rodzą się z tą umiejętnością, inni muszą ją wypracować w sobie. Po to właśnie każdego roku organizujemy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce.

Czy marzysz o założeniu własnej firmy, ale nie wiesz jak się do tego zabrać?

Czy chciałbyś przekształcić swoje zainteresowania w działanie?

Czy chcesz obudzić w sobie kreatywność?

Czy chcesz, by praca była Twoją pasją?

Jeśli choć na jedno z poniższych pytań odpowiedź brzmi TAK, to wydarzenie jest dla Ciebie!

Od 14 do 20 listopada w całej Małopolsce organizowany jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Na wszystkich zainteresowanych czeka blisko 250 wydarzeń przygotowanych przez naszych Partnerów - łącznie 43 instytucje.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to inicjatywa globalna, a jej częścią jest Małopolska

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Enterpreneurship WeeK) to globalny ruch, który inspiruje ludzi do bycia przedsiębiorczymi i kreatywnymi. Odbywa się równolegle w 160 krajach świata, które każdego roku, przez jeden tydzień listopada mobilizują wszystkie swoje siły, aby promować przedsiębiorczość wśród mieszkańców i tworzyć środowisko wspierające postawy przedsiębiorcze.

Inicjatywa została zapoczątkowana w 2008 roku przez premiera Wielkiej Brytanii Gordona Browna, brytyjską rządowo-biznesową organizację MakeYour Mark oraz prezesa amerykańskiej Fundacji Kauffmana - Carla Schramma. Początkowo w organizację przedsięwzięcia było zaangażowanych 37 krajów, dziś jest ich ponad czterokrotnie więcej, a gromadzą oni około 10 tys. partnerów. W wydarzeniach na całym świecie uczestniczy ok. 10 mln osób.

Polska jest od początku zaangażowana w to wydarzenie, a nasz kraj organizuje jedno z największych przedsięwzięć na świecie. Wydarzenia w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP) odbywają się we wszystkich 15 województwach. Blisko 2,5 tys. partnerów organizuje 2,4 tys. wydarzeń dla ok. 100 tys. uczestników.

Dzięki tak dużemu zaangażowaniu w 2015 roku Polska została najlepszym organizatorem ŚTP na świecie, zyskując tytuł Country of the Year. Dodatkowo zostaliśmy nagrodzenie w kategorii największej ilości partnerów.

Małopolska odgrywa w tym ogólnopolskim sukcesie kluczową rolę, bowiem ŚTP w Małopolsce organizowane jest na ogromną skalę.

Dlaczego organizujemy w Małopolsce ŚTP?

Małopolska włączyła się w organizację ŚTP w 2010 roku. Staliśmy się częścią tej światowej inicjatywy ponieważ:

- mamy kreatywnych mieszkańców ze świetnymi pomysłami,
- mamy dobre warunki do prowadzenia biznesu, co potwierdza przyznany Małopolsce tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016,
- wiele naszych firm tworzy rozwiązania na światowym poziomie, a ich przykład może być inspiracją dla innych,
- deklarujemy, że jesteśmy przedsiębiorczy, a - jak pokazują liczne raporty - wciąż obawa przed porażką jest kluczową barierą przed założeniem własnej działalności gospodarczej,

Dzięki zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który podjął się koordynacji całego przedsięwzięcia, a także naszych partnerów - instytucji wspierających na co dzień przedsiębiorczość, stworzyliśmy niepowtarzalne wydarzenie, którego celem jest promowanie przedsiębiorczości, tworzenie środowiska, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i kreatywne inicjatywy młodych ludzi.

w organizację 1. edycji ŚTP w 2010 r. włączyło się 12 instytucji, a w przygotowanych wydarzeniach uczestniczyło 2,6 tys. osób. Ta pilotażowa edycja i ogromne zainteresowanie ze strony mieszkańców uświadomiło nam, że to przedsięwzięcie jest potrzebne i warto je kontynuować. Dodatkowo nasze wydarzenia, odbywające się pod hasłem "Kreatywni na start!" zostało uznane za najlepszą inicjatywę w ramach Global Enterpreneurship Week.

Każda kolejna edycja to coraz więcej partnerów, wydarzeń i uczestników.

Program przygotowało 44 Partnerów, głównie małopolskie uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, firmy, urzędy pracy:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Koordynator
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
3. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości AIP w Krakowie
4. BiznesTUBE Sp. z o.o.
5. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie
6. FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
7. Fundacja Laboratorium Innowacji i Kreatywności
8. Fundacja Rozwoju Regionów
9. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
10. Grupa Cluster Sp. z o.o.
11. Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
12. Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług z siedzibą w Nowym Sączu
13. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
14. Leance Sp. z o.o.
15. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
16. Małopolski Instytut Kultury
17. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie
18. Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
19. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
20. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
21. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
22. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie
23. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
24. Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
25. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku
26. Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach
27. Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
28. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
29. Powiatowy Urząd Pracy Wadowicach
30. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
31. Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
32. Towarzystwo Miłośników Andrychowa
33. Tax Consilium Sp. z o.o.
34. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
35. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
36. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
37. Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze
38. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
39. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
40. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
41. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Kraków
42. Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie
43. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie
44. Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Wadowicach

ŚTP odbywa się w 16 miastach i miasteczkach regionu - Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Andrychowie, Bochni, Brzesku, Wadowicach, Kętach, Myślenicach, Oświęcimiu, Zatorze, Nowym Targu, Limanowej, Bobowej, Rzuchowej.

Co w programie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2016?

- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiegozaprasza na Spotkanie Młodego Biznesu, inaugurujące ŚTP 2016, do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha (14 listopada, godz. 18:00), odbywające się pod hasłem „O odwadze w biznesie… czyli jak oswoić lęk przed porażką”. Wśród prelegentów Łukasz Jakóbiak, prowadzący talk-show 20m2,który zmotywuje uczestników do działania i realizacji własnych marzeń, a także małopolscy przedsiębiorcy, którzy już kilka lat temu zdecydowali się wdrożyć swoje pasje w życie i dziś odnoszą sukces – Natalia Maczek – ubrania jej marki MISBHV nosi m.in. Rihanna oraz Marek Przystaś – w gry edukacyjne tworzone przez jego firmę Duckie Deck gra ponad 9 mln dzieci na całym świecie.
- Eksperci z Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Krakowie przygotowali dla uczestników liczne warsztaty, podczas których dowiedzą się skąd wziąć pomysł na biznes, gdzie szukać niszy na rynku, jak zarabiać na pasji i jak wykorzystać social media do rozwoju biznesu.
- Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowieorganizuje szkolenia dla firm nt. tworzenia i doskonalenia modeli biznesowych, które pozwolą firmie rozwijać si i wdrażać innowacje, jak również konsultacje w zakresie ekspansji działalności i wchodzenia na nowe rynki.
- Jak znaleźć pracę swoich marzeń i jak się do tego dobrze przygotować? Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie organizuje szkolenia i warsztaty dla osób poszukujących zatrudnienia oraz osób, które chcą rozwinąć w sobie kompetencje przedsiębiorcy-lidera.
- Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Józefa Tischnera w Wadowicachorganizuje serię warsztatów, szkoleń i wykładów nt. podstawowych zasad związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także zajęć motywacyjnych pobudzających kreatywność i przedsiębiorczość.
- Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na warsztaty, podczas których uczestnicy dowiedzą się jakie umiejętności rozwijać, by być przedsiębiorczym, jak przygotować się do publicznych wystąpień, co zrobić, aby osiągnąć sukces w biznesie i w życiu oraz skąd czerpać energię do efektywnego działania.
- Sekcja Karier UJ organizuje warsztaty z zakresu autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz szkolenie nt. prawa pracy.
- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych prowadzeniem działalności w internecie na warsztaty „Mobilny marketing. Mobilny internet. Jak urządzenia przenośne w postaci smartfonów i tabletów zmieniają rzeczywistość komunikacji online”.
- Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie organizuje dzień informacji dla osób przedsiębiorczych, podczas których uczniowie tarnowskich szkół będą mogli sprawdzić, czy nadają się na przedsiębiorcę.
- Grodzki Urząd Pracy w Krakowie organizuje spotkania dla osób chcących rozpocząć swoją działalność, podczas których zdobędą wiedzę nt. wsparcia Urzędu w pozyskaniu środków na założenie firmy oraz podstawowych zasad rozliczania i prowadzenia działalności.
- Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaprasza na warsztaty „Bądź jak Zuckerberg”, które zainspirują uczestników do przekształcenia swoich pomysłów i marzeń w biznes.
- Powiatowe Urzędy Pracy m.in. w Nowym Sączu, Tarnowie, Myślenicach, Brzesku, Oświęcimiu i Bochniorganizują spotkania dla osób zainteresowanych założeniem działalności, a także badania predyspozycji do prowadzenia firmy.
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie zaprasza na szkolenie „Zakładanie własnej firmy krok po kroku” oraz wykład „Wizerunek przedsiębiorcy”, który pomoże odpowiedzieć na pytanie jak wizerunek wpływa na zyski, kondycje firmy, relacje z klientami.
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krakowie przygotowała naukę przedsiębiorczości w praktyce poprzez grę edukacyjną „Chłopska szkoła biznesu”.
- Na spotkania z przedsiębiorcami pn. „Herosi Biznesu” zaprasza Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług w Nowym Sączu.
- Towarzystwo Miłośników Andrychowa przygotowało konsultacje „Pomysł to nie wszystko – co warto widzieć zanim zdecydujesz się na założenie firmy”.

To tylko wybrane aktywności spośród 250 wydarzeń, które czekają na uczestników tegorocznej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce. Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl.

Aktualności nt. wydarzenia także na Facebooku: www.facebook.com/stpmalopolska

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, jednak na część aktywności obowiązuje rejestracja. Dlatego już dziś zapoznaj się ze szczegółową ofertą, znajdź dla siebie odpowiednie wydarzenie i obudź w sobie ducha przedsiębiorczości.

Bo przedsiębiorczości można się nauczyć!

Do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce zaprasza Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego i Partnerzy przedsięwzięcia.


Źródło: Portal Innowacji

Trzecia edycja Start-It-Up


[07/11/2016]

1 grudnia o godzinie 17:00 w siedzibie Technoparku Gliwice odbędzie się trzecia edycja Start-It-Up - spotkania poświęconego praktycznym stronom funkcjonowania start up'ów.

 

Start-It-Up! to wydarzenie skrojone na potrzeby start up'ów i osób z pomysłem na własną działalność. To także szansa dla młodych i przedsiębiorczych osób ze środowiska akademickiego na znalezienie partnera w biznesie, pracodawcy, pracownika. W programie przewidziano m.in. konsultacje z mentorami, prelekcje doświadczonych biznesmenów, case study rozwoju firmy, wykłady, przykłady dobrych praktyk z rozwoju start up'ów i wymianę doświadczeń w luźnej dyskusji. Profesjonaliści, zaproszeni przez organizatorów udzielą wszystkim zainteresowanym konkretnych, indywidualnie dopasowanych porad. Spotkanie będzie również okazją do zaprezentowania swojego pomysłu na biznes w konfrontacji z oceną ekspertów funduszu zalążkowego Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o..

 

Podczas Start-It-Up! poznamy również Laureatów drugiej edycji projektu "Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej Santander Universidades", prowadzonego przez Technopark Gliwice w partnerstwie z Politechniką Śląską. Dodatkowo zostanie zaprezentowana najnowsza inicjatywa Technoparku Gliwice - międzynarodowy projekt "Setup - Startupper, Innovation Manager, Network Manager", realizowany razem z instytucjami z Włoch, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Rumunii.

Po spotkaniu wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni na afterparty. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.start-it-up.pl oraz na https://www.facebook.com/StartItUpMeet.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wystarczy pobrać darmową wejściówkę ze strony http://start-it-up3.evenea.pl/.


Źródło: Portal Innowacji

4. edycja Wrocław Startup Weekend


[07/11/2016]

Już 25 listopada rusza 4 edycja cieszącego się dużą popularnością - Wrocław Startup Weekend. Tematem tej edycji jest Finance Technology. Tegoroczny FinTech skupi się na innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu nowych technologii, finansów oraz biznesu. Startup Weekend to największa na świecie globalna społeczność startupowa, gdzie w ponad 150 krajach odbywają się weekendowe warsztaty dla początkujących przedsiębiorców technologicznych. Sukces poprzednich edycji skupił tegoroczną uwagę partnerów takich jak: Mobile Vikings, Intive oraz Google. To właśnie we wrocławskim kampusie Google w dniu 8 listopada odbędzie się również po raz pierwszy Bootcamp - czyli profesjonalne warsztaty mające na celu przygotowanie uczestników do prezentacji przed inwestorami.

- Nadchodząca edycja Wrocław Startup Weekend będzie czymś całkiem nowym! We Wrocławiu wszyscy są głodni tego typu wydarzeń, a sukces poprzedniej edycji tylko to potwierdził. Dlatego właśnie w organizacji FinTech poszliśmy krok dalej - nowe miejsce, nowi partnerzy i jeszcze więcej możliwości! - mówi Jan Nowak, organizator Wrocław Startup Weekend.

 

54-godzinny maraton zacznie się w piątek w salach konferencyjnych Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Spośród prezentacji uczestników, wybranych zostanie kilkanaście najbardziej popularnych. Otworzone grupy będą następnie pracować pod okiem profesjonalnych mentorów. Weekend zakończy prezentacja efektów pracy, a jury wybierze najlepsze projekty, które otrzymają nagrody i propozycje inwestycyjne.

- Tegoroczna edycja zbierze niesamowite grono międzynarodowych mentorów oraz inwestorów. Jesteśmy naprawdę dumni, że będziemy mogli pracować z tak wybitnymi i kreatywnymi profesjonalistami. - dodaje.

 

Listę mentorów, coachy oraz skład Jury można znaleźć na stronie wydarzenia: http://www.up.co/communities/poland/wroclaw/startup-weekend/9963 

 

Do udziału zachęca się wszystkich zainteresowanych nowymi technologiami, programistów, marketingowców, grafików, osoby z mniejszym, jak i większym doświadczeniem. Każdy może spróbować swoich sił.

 

Więcej informacji na Facebooku: https://www.facebook.com/events/864968170307152/


Źródło: Portal Innowacji

Klaster Metalowy METALIKA oferuje bezpłatne audyty energetyczne dla MŚP przemysłu metalowo-maszynowego


[02/11/2016]

Ruszył nabór na bezpłatne audyty energetyczne dla MŚP przemysłu metalowo-maszynowego w ramach projektu EE-METAL finansowanego ze środków programu Horyzont 2020.

Dlaczego MŚP z przemysłu metalowo-maszynowego?

Okazuje się, że w tym sektorze w całej UE jest zbyt duże zużycie energii, a przedsiębiorstwa nie mają tej świadomości oraz narzędzi jak zmniejszyć zużycie energii oraz swoje koszty!

Pojawiła się więc szansa dla polskich firm, by zmniejszyć zużycie energii, a co się z tym wiąże, obniżyć koszty funkcjonowania firmy i zwiększyć przewagę konkurencyjną.

 

Co oferuje projekt EE-METAL?

- Audyty energetyczne zostaną przeprowadzone według specjalnie opracowanej metodologii, dedykowanej specjalnie dla MŚP z przemysłu metalowo-maszynowego.
- Firmy dowiedzą się, gdzie zużywają za dużo energii oraz jak to zmienić (narzędzia, dostawcy, sposoby finansowania).
- Bezpłatnie zostaną przeszkoleni pracownicy firmy w zakresie oszczędności energetycznej.
- Spośród przedsiębiorstw biorących udział w audytach, dla dwóch firm planujących wdrożenie ISO 50001 (standard zarządzania energią) zostanie przeprowadzone bezpłatne przygotowanie do wdrożenia.


Co należy zrobić by wziąć udział w bezpłatnym projekcie?


W pierwszej kolejności należy wypełnić kwestionariusz w formie elektronicznej (pierwsze 4 pytania oznaczone gwiazdką) i kliknąć: WYŚLIJ

Link do kwestionariusza: http://www.ee-metal.com/polski-kwestionariusz/?autologin_code=W331Ll37so76Egdo9SxDSLzd9P1rXn

 

Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum z Hiszpanii, Włoch, Francji i Polski. Partnerzy w Polsce to Klaster Metalowy METALIKA oraz AUIPE Sp. z o.o.

Więcej informacji na stronie projektu EE-METAL: www.ee-metal.com lub na stronie Klastra METALIKA www.polskieklastry.org, zakładka efektywność energetyczna

Zachęca się do pilnego kontaktu:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: +48 603 798 785


Źródło: Portal Innowacji

Youth Business Poland - 60 tysięcy złotych dla początkujących przedsiębiorców na rozwój firmy


[27/10/2016]

60 000 zł na rozwój firmy oraz intensywne wsparcie mentoringowe, szkoleniowe i doradcze. To tylko część założeń ruszającego projektu Katalizator Rozwoju Firmy organizowanego przez Youth Business Poland w partnerstwie z CVC Capital Partners, PwC. Projekt i konkurs rusza 17 października a zgłaszać można się do 6 listopada. Wybranych zostanie 16 najlepiej rokujących pomysłów, które otrzymają kompleksowe wsparcie najlepszych specjalistów na rynku biznesowym, aby rozwinąć swoje biznesy i będą walczyć o pozyskanie dofinansowania.

"Tworzyć stabilne biznesy a nie innowacje na papierze"

Misją YBP jest tworzenie stabilnych firm i nowych miejsc pracy, dlatego projekt jest otwarty dla zmotywowanych osób, które chcą rozwinąć biznes. W YBP koncentrujemy się na młodych ludziach, którzy mają innowacyjne pomysły, motywację do pracy i są w stanie rozwinąć firmę, która będzie zarabiać i przynosić satysfakcję założycielowi. "wspieramy innowacyjne rozwiązania mobilne czy technologiczne, jak również biznesy stacjonarne. Pomagaliśmy m. in. kawiarniom czy firmom związanym z designem, które odnoszą sukces lokalnie i z czasem rozwijają się regionalnie, zwiększając zysk i tworząc nowe miejsca pracy" powiedział Adrian Migoń, Prezes Fundacji.

 

Według Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce PARP: "Sektor przedsiębiorstw ma główny udział w generowaniu produktu krajowego brutto. Polskie przedsiębiorstwa tworzą 73% PKB, a MSP generują 48,5% PKB, czyli co drugą złotówkę tej wartości. Spośród wszystkich grup przedsiębiorstw największy udział w tworzeniu PKB mają mikroprzedsiębiorstwa - ok. 30%. "Oznacza to, że w naszym interesie społecznym jest wspieranie mikrofirm - dzięki wspieraniu przedsiębiorczości w Polsce wpływamy na wzrost PKB, tworzenie nowych miejsc pracy i dobrobyt społeczny.


Co czeka uczestników projektu?


Katalizator Rozwoju Firmy to projekt, w ramach którego uczestnicy będą mogli skorzystać z 6-miesięcznego wsparcia Mentorów YBP, intensywnych warsztatów biznesowych i indywidualnych spotkań z coachami i specjalistami PwC. Następnie dzięki dofinansowaniu CVC Capital Partners najlepiej rokujące firmy będą mogły starać się o nagrodę 60 000 zł. "Chociaż targetem inwestycyjnym CVC są dojrzałe przedsiębiorstwa o silnej pozycji rynkowej, wspierając program YBP chcemy dołożyć naszą cegiełkę do dalszej budowy polskiej przedsiębiorczości, która ma wybitne tradycje na tle całego regionu Europy Środkowej" - powiedział Krzysztof Krawczyk, szef warszawskiego biura CVC Capital Partners.

 

"Z doświadczenia startupów, które odniosły sukces wynika, że nie wystarczy sam pomysł. Za ideą muszą stać ludzie, którzy wierzą w jego powodzenie, mają wizję i obrany kierunek działania. Z kolei inwestorzy przyznają, ze oprócz wartości pomysłu i modelu biznesowego, zwracają oni szczególną uwagę na to, kim są jego założyciele i czy będą w stanie przekuć pomysł w dobrze funkcjonujący biznes. Zanim finałowa 8 uczestników stanie przed Jury, w skład którego wejdą znani polscy przedsiębiorcy, będzie miała okazje doszlifować swój model biznesowy i przećwiczyć pitch. Kilka lat temu uczestnikiem naszego programu był Bartosz Głodowski. Do jego pomysłu - Beer Fingers'ów, czyli podwójnych paluszków, wielu podchodziło sceptycznie. Jednak to właśnie on został zwycięzcą polskiej edycji Dragons' Deen dzięki swojej pasji, charyzmie i dobremu przygotowaniu merytorycznemu" - powiedział Adrian Migoń.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do projektu zaprasza się osoby, które są na początku swojej drogi z przedsiębiorczością. Mają gotową koncepcje produktu/usługi lub testują go już na rynku. Firma nie musi być zarejestrowana, można to zrobić podczas udziału w projekcie, natomiast nie powinna być zarejestrowana dłużej niż 3 lata. Zapraszamy osoby w wieku 18-35 lat, ponieważ w tym przedziale wiekowym bezrobocie i emigracja zarobkowa jest najwyższa. Dodatkowym atutem jest odpowiedzialność społeczna biznesu. Jeśli firma działa odpowiedzialnie, jest ekologiczna lub rozwiązuje problemy społeczne, to może otrzymać dodatkowe punkty przy rekrutacji. Rekrutacja do projektu trwa do 6 listopada 2016. Więcej informacji i zasady zgłaszania projektów można znaleźć na stronie: www.ybp.org.pl

I
nicjatywa realizowana jest dzięki wsparciu CVC Capital Partners i PwC - partnerów strategicznego projektu. Partnerem projektu jest również Bank Gospodarstwa Krajowego. Youth Business Poland jest częścią Youth Business International, sieci programów działających pod asuspicjami Fundacji Księcia Karola, która wspiera przedsiębiorczość w 46 krajach świata. W networku YBI zrzeszonych jest aktualnie 20 000 mentorów i w samym 2014 roku zostało otwartych 18,949 firm. Oznacza to, ze dzięki działaniom YBI co pół godziny powstaje jedna firma na świecie. Youth Business Poland organizowany jest w Polsce przez Fundację Inkubator Technologiczny.


Źródło: Portal Innowacji

IV edycja Konkursu na Informację Medialną


[20/10/2016]

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza autorów publikujących w prasie, radiu, telewizji i mediach elektronicznych do udziału w IV edycji Konkursu na Informację Medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej. Własność intelektualna obejmuje wszelkie dziedziny twórczości określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w ustawie prawo własności przemysłowej. Przedmiotami własności przemysłowej podlegającymi ochronie są wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych.

Prace konkursowe powinny dotyczyć szeroko rozumianej problematyki ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zarządzania prawami na dobrach niematerialnych i ich komercjalizacji.

 

Spośród nadesłanych prac Kapituła Konkursu wybierze 5 najelpszych prac, a ich autorom przyznaych zostanie pięć równoerzędnych nagród w wysokości po 5 000 zł brutto.


Do konkursu można zgłaszać materiały opublikowane lub wyemitowane w okresie od 16 września 2015 r. do 30 września 2016 r.


Prace konkursowe należy zgłaszać poprzez wypełnienie odrębnego formularze zgłoszeniowego (formularz) i nadesłanie go wraz ze zgłaszaną publikacją do siedziby Urzędu Patentowego RP z dopiskiem "Konkurs na informacjęmedialną" w terminie do 22 października 2016 r. Zgłoszenia można dokonać także w formie elektronicznej na podane poniżej adresy.

 

Szczegółowe warunki konkursu zawarte zostały w Regulaminie. Prosimy także o wypełnienie i nadesłanie wraz ze zgłaszaną na konkurs publikacją formularza znajdującego się w odrębnym załączniku.

Zgłoszenia prac konkursowych oraz wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adresy:


Adam Taukert


Rzecznik Prasowy
Urzędu Patentowego RP

Tel: +48 22 579 00 50
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sebastian Kmita

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: +48 22 579 06 85

Magdalena Średnicka

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Tel: +48 22 579 06 88

 

Źródło: Portal Innowacji

III edycja Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów


[20/10/2016]

Wystartowała III edycja Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów. To projekt, w którym startupy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mają okazję zgłaszać swoje rozwiązania dla spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. W tej edycji na innowacyjne projekty czeka jedna z nich - Polska Spółka Gazownictwa. Najlepsze pomysły zostaną wybrane do wdrożenia.

PGNiG SA we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu SA oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa poszukują rozwiązań odpowiadających potrzebom technicznym i biznesowych Polskiej Spółki gazownictwa Sp. z o.o. Swoje projekty mogą zgłaszać startupy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.


W poprzednich dwóch edycjach firmy zgłosiły ponad 110 projektów. 5 z nich PGNiG wybrało do pilotażu o wdrożenia w swoich spółkach - PGNiG TERMIKA oraz PGNiG Obrót Detaliczny.

Tym razem nabór skierowany jest do startupów oraz przedstawicieli sektora MŚP oferujących produkt lub usługę na co najmniej 7. Poziomie Gotowości Technologicznej. Warunkiem udziału jest możliwość prowadzenia demonstracji oferowanego produktu lub usługi w warunkach operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa w celu rozważenia jej komercyjnego wdrożenia.

 

Polska Spółka Gazownictwa poszukuje rozwiązań odpowiadających na wyzwania technologiczne i biznesowe spółki związane z poniższymi obszarami:

 

1. Rozwój inteligentnej sieci gazowej (GAS SMART GRID)

2. Optymalizacja energetyczna stacji gazowych

3. Nowe Sposoby łączenia tworzyw sztucznych ze stalą

4. Power-to-Gas

 

Termin zgłaszania propozycji upływa 10 listopada 2016 r.

 

Szczegółowe informacje, wymagane dokumenty oraz zgłoszenia projektów na Platformie Transferu Technologii ARP pod adresem: www.ptt.arp.pl/Warsztaty 

Wybrane podmioty zostaną zaproszone na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów, które odbędą się w grudniu 2016 r.

Źródło: Portal Innowacji

Konferencja "Digital Humanities Centres: Experiences and Perspectives"


[20/10/2016]

W dniach 8-9 grudnia 2016 Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego organizuje międzynarodową konferencję "Digital Humanities Centres: Experiences and Perspectives". Wydarzenie odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66).

Będzie to pierwsza konferencja w Europie poświęcona zagadnieniom związanym z instytucjonalną działalnością centrów humanistyki cyfrowej. Badania z zakresu humanistyki cyfrowej, których rola rośnie obecnie na świecie, odbywają się zawsze w określonych ramach instytucjonalnych, wyznaczanych przez funkcjonujące systemy nauki oraz uwarunkowania społeczne. Powstające obecnie centra i laboratoria humanistyki cyfrowej (DHLabs) stają zatem przed szeregiem wyzwań natury organizacyjnej i społecznej. Organizowana przez LaCH UW konferencja stwarza możliwości wymiany doświadczeń oraz zarysowania perspektyw współpracy i rozwoju instytucji tego typu.


W pierwszym dniu konferencji proponujemy sesje panelowe z udziałem zaproszonych prelegentów z Europy i USA, poświęcone takim zagadnieniom jak: 1) struktura wewnętrzna laboratoriów i ich miejsce w instytucjach naukowych - infrastruktura, finansowanie, kadry; 2) pola aktywności laboratoriów - sposoby wspierania badań; upowszechnianie wiedzy o HC, edukacja w zakresie HC; współpraca z instytucjami zewnętrznymi i sponsoring; promocja. W drugim dniu zaplanowano prezentację wybranych projektów (postery) z ośrodków krajowych i zagranicznych.

Zaproszenie na konferencję jako goście specjalni przyjęli prof. Frédéric Kaplan (Chair of the Digital Humanities, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne), prof. Jan Christoph Meister (Executive Comittee of the EADH, University of Hamburg) oraz prof. Susan Schreibman (Head of An Foras Feasa, Maynooth University), kierujący czołowymi ośrodkami humanistyki cyfrowej w Europie.

Rejestracja uczestników potrwa do 11 listopada bieżącego roku.


Wszystkie szczegóły można też znaleźć na stronie konferencji: http://dhlabs2016.lach.edu.pl/

Źródło: Portal Innowacji

Get in the Ring! - międzynarodowy konkurs dla start-upów


[13/10/2016]

Enterprise Europe Network w imieniu Ambasady Węgier w Polsce informuje, że 24 listopada 2016 r. w Budapeszcie odbędzie się regionalny etap inicjatywy Get in the Ring! - międzynarodowego konkursu o unikalnej formule, skierowanego do start-upów.

Jest to impreza realizowana w ramach niezwykłego show - pokazu walki dla inwestorów. Najlepsze startupy z naszego regionu będą walczyć na ringu przed międzynarodowymi inwestorami. Wg. koncepcji GITR, podobnie jak podczas meczu bokserskiego, po jednym przedstawicielu dwóch startupów wybieranych w eliminacjach regionalnych wchodzą na ring i podczas 5 rund muszą przekonać jury, że ich pomysł lub przedsięwzięcie oferuje najbardziej obiecujące możliwości inwestycyjne. Każda z tych rund rozpracowuje inny ważny temat, dostarczając wartościowe informacje dla inwestorów, kupujących oraz potencjalnych partnerów. W tym roku taki konkurs będzie zorganizowany w blisko 100 krajach, a światowy finał odbędzie się w Nowym Jorku.

Office Enterprise Hungary non-profit Kft. zorganizuje konkurs Get in the Ring! przy wsparciu Narodowego Urzędu Badań, Rozwoju i Innowacji, na który w tym roku zapraszają zespoły z 13 krajów Środkowo-Wschodniej Europy. Kraje uczestniczące: Austria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry i Ukraina. Poszukiwane są takie startupy, które zakończyły już model biznesowy, mają zatwierdzony plan działania i prototyp i szukają źródeł zewnętrznego finansowania do wejścia na rynek.

Finał regionalny Get in the Ring! odbędzie się w Budapeszcie, 24 listopada 2016 roku przy udziale najbardziej obiecujących 8 startupów z Europy Środkowo-Wschodniej.

Dodatkowe informacje: www.getinthering.hu

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zwycięzca turnieju w Budapeszcie otrzyma ofertę inwestycji o wartości 200 000 euro,  weźmie udział w Get in the Ring! Gobal Grand Final, a jego koszty podróży zostaną pokryte przez organizatora.

Źródło: Enterprise Europe Network

Łódź Design Festival


[13/10/2016]

Tegoroczna edycja Łódź Design Festival rozpoczyna się 13 października. To obecnie najważniejsze w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie związane z projektowaniem o randze międzynarodowej. Prezentuje design w różnych jego odsłonach - od wzornictwa przemysłowego, poprzez art i craft design, projektowanie graficzne i architekturę, aż po modę. Skupia ludzi, którzy dzięki otwartości umysłu i zaangażowaniu podejmują różne wyzwania, mają odwagę projektować i zmieniać otoczenie na lepsze.

Wzornictwo jest bardzo dobrym narzędziem wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, szczególnie atrakcyjnym dla mikro, małych i średnich firm, które mają ograniczone środki finansowe na realizację projektów inwestycyjnych. Najlepsze efekty przynoszą działania kompleksowe - skierowane zarówno na rozwój wzoru konkretnego produktu czy usługi i działania z zarządzaniem wzornictwem w przedsiębiorstwie m.in.: wypracowaniem i zarządzeniem marką, opracowaniem znaków towarowych, linii wzorniczych, produktów lub usług. Właśnie na tego rodzaju działania przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Zapraszamy do Centrum Festiwalowego 16 października (niedziela) o 17:00 na debatę pt. "Budowanie tożsamości firm przez działania projektowe" przygotowaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zostaną m.in. przedstawione przykłady projektów dofinansowywanych przez PARP w ramach działania 1.4 Wzór na Konkurencję. Przedsiębiorcy będą mogli wziąć udział w rozmowie z ekspertami dokonującymi diagnozy firmy i rekomendującymi dalsze działania projektowe tak, aby przyniosły one oczekiwane efekty finansowe. W debacie udział wezmą: Izabela Banaś, Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP; Joanna Sosnowska-Cecuła, Concordia Design; Agnieszka Żmudzińska, Instytut Wzornictwa Przemysłowego - Institute of Industrial Design; Magdalena Lubińska, CODE Design; Katarzyna Borowska i Tomasz Pydo, KABO & PYDO.


Źródło: PARP

CodeWeek w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER


[12/10/2016]

8 dni, ponad 20 warsztatów i spotkań, czołowi eksperci i firmy z branzy IT oraz nowych technologii. To wsyzstko czeka na uczestników Codeweek in STARTER - tygodnia programowania, które po raz czwarty organizuje Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-22 października. Wciąż można zapisać się na niektóre wydarzenia: www.codeweek.inkubatorstarter.pl.

CodeWeek to europejska inicjatywa promująca naukę kodowania. To tydzień warsztatów i spotkań z przedstawicielami firm branży informatycznej i nowych technologii. W gdańskiej odsłonie weźmie udział ponad 400 osób.

Programowanie jest dla każdego, w każdym wieku. Dlatego w naszych warsztatach biorą udział dzieci od 10. roku życia, młodzież, a także amatorzy czy profesjonaliści. Zresztą CodeWeek to nie tylko szkolenia, ale również liczne spotkania zachęcające do dyskusji nad rozwojem nowych technologii - mówi Marcin Młyński z Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.

Jednym z wydarzeń będzie Creative Morning, które w ramach CodeWeeka poruszy temat przemyślanego zatrudniania programistów. W poniedziałek, 17 października, gościem networkingowego śniadania w STARTERZE będzie m.in. Katarzyna Żórawska, która opowie o tym, jak mądrze rekrutować programistów, zdradzi kilka cennych wskazówek dotyczących tego procesu, który zna od podszewki rekrutując specjalistów z branży IT do zagranicznych startupów.

Nie zabraknie także dyskusji o ważnej kwestii, jaką są technologie w szkołach. Podczas spotkania Edu Generator 18 października nauczyciele i nauczycielki porozmawiają o programowaniu oraz o wykorzystaniu innowacyjnych metod w nauczaniu przedmiotów ścisłych. Partnerem wydarzenie jest Kreatywna Pedagogika.

Podczas CodeWeeka odbędzie się także spotkanie integrujące branże startupową, czyli polski finał Central European Startup Awards (CESA). Jest to jedno z największych w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzeń, których celem jest wyróżnienie młodych i innowacyjnych biznesów. W trakcie polskiego finału w STARTERZE poznamy 10 startupów i przedsiębiorców wyróżnionych przez jury i głosujących internautów.

Jednak CodeWeek to przede wszystkim bezpłatne warsztaty, a tegoroczna oferta jest niezwykle szeroka. Dzieci w wieku 10-15 lat będą tworzyć gry i strony internetowe, a nastolatki aplikacje. Starsi uczestnicy poznają bliżej języki programowania, wirtualną rzeczywistość czy technologię chmury. Warsztaty poprowadzą m.in. tacy giganci, jak Intel czy Microsoft.

CodeWeek to wyjątkowa szansa na rozwinięcie swoich umiejętności i naukę programowania. To wydarzenie integrujące dzieci i dorosłych wokół nowoczesnych technologii, pokazujące, że nauka kodowania nie jest umiejętnością dodatkową, ale podstawową - mówi Justyna Lewandowska reprezentująca Partnera strategiczne go CodeWeek in STARTER - firmę Solwit S.A.

Zwieńczeniem wydarzenia będzie 12-godzinny Maker Day, w którym może wziąć udział każdy, kto posiada choćby podstawowe umiejętności kodowania i chce je przetestować, tworząc konkretne prototypu w trakcie 12-godzinnego maratonu. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji nie tylko mentorów, ale i sprzęt w postaci mikrokontrolerów Arduino, Genuino, mikrokomputerów Edison, czy okularów do rozszerzonej rzeczywistości Google Cardboard.

 

CodeWeek in STARTER odbędzie się w dniach 14-22 października w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER. Szczegółowy program i zapisy dostępne na stronie: www.codeweek.inkubatorstarter.pl.

Źródło: Portal Innowacji

Konferencja Design Led Innovation for Business


[03/10/2016]

Design Led Innovation for Business to konferencja organizowana wspólnie przez Design for Europe i Lubelski Instytut Designu, która odbędzie się w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym 12 i 13 października bieżącego roku. Celem spotkania jest wskazanie korzyści płynących z wykorzystania designu w prowadzeniu biznesu i jego wpływie na wzrost innowacyjności.

Zaproszenie goście - wybitni europejscy eksperci - podzielą się najlepszymi przykładami z całego świata, wskazując jak MŚP mogą wykorzystać design do zwiększenia innowacyjności i wzrostu konkurencji na rynku. Podczas konferencji odbędzie się również dyskusja z przedstawicielami środowiska lubelskiego. Wśród prelegentów będą między innymi przedstawiciele brytyjskiego Design Council, którzy zaprezentują doświadczenie brytyjskiego oraz irlandzkiego programu wsparcia dla biznesu, co ma znaczenie w kontekście działania 1.4 "Wzór na konkurencję" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Działanie to kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej (rozumianej jako raport z audytu zwierający rekomendacje dalszych działań), na podstawie której poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego wdrożona zostanie innowacja. Celem działania jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek.

 

"Wzór na konkurencję" to dwuetapowe wsparcie obejmujące: w etapie I diagnozę firmy w formie audytu wzorniczego, na podstawie którego zostanie opracowana strategia wzornicza zawierająca rekomendacje dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. Etap II to wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w I etapie, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Program i szczegóły konferencji

Źródło: Portal Innowacji

Targi Brussels Innova


[30/09/2016]

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają do udziału w Targach Innowacyjności i Wynalazczości Brussels Innova, które odbędą się w dniach 17-19 listopada 2016 r. w Brukseli.

Targi innowacyjności i wynalazczości Brussels Innova to doroczne targi gromadzące wynalazców z kilkunastu krajów, przy czym polska delegacja zawsze odgrywa znaczącą rolę wśród wystawców. Polska ekspozycja jest zazwyczaj objęta patronatem Ministra Gospodarki, który funduje dwie nagrody wyróżniających się polskich wynalazców. Przeglądu i oceny wynalazków dokonuje międzynarodowe jury, które następnie przyznaje nagrody w poszczególnych kategoriach. Należy podkreślić, że najbardziej prestiżowa nagroda - Grand Prix Innova - od kilku lat przyznawana jest polskim wynalazkom. W czasie trwania salonu polskie jednostki naukowo-badawcze oraz wynalazcy nawiązują nowe kontakty oraz prowadzą liczne rozmowy handlowe. Celem udziału WPHI w targach Brussels Innova jest promocja polskiej wynalazczości oraz poszukiwanie kontaktów handlowych.

 

Więcej informacji nt. targów znajduje się TUTAJ

Podczas targów polskie innowacyjne firmy będą miały możliwość prezentacji materiałów informacyjno-promocyjnych na stoisku przygotowanym przez WPHI w Brukseli oraz PARP. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Źródło: Portal Innowacji

Dzień Informacyjny: "Transport i logistyka w programie Horyzont 2020"


[27/09/2016]

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Łódzkim oraz Centrum Badań i Analiz Rynku zapraszają na bezpłatny Dzień Informacyjny: "Transport i logistyka w programie Horyzont 2020", czyli jak skutecznie aplikować o środki na projekty badawczo-innowacyjne bezpośrednio z Komisji Europejskiej?

Spotkanie odbędzie się 4 października 2016 r. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (budynek ARTSTREFA - dawna hydrofornia) przy ul. Tymienieckiego 22/24 w Łodzi.

Uczestnicy pozyskają wiedzę, która pozwoli przybliżyć im zasady finansowania i politykę Komisji Europejskiej w obszarze transportu i logistyki, a także odpowiedzieć na pytania: dlaczego startować w konkursach w ramach programu Horyzont 2020, jak znaleźć się w najlepszych konsorcjach i wreszcie jak napisać projekt z szansą na finansowanie KE.

Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja projektów, które otrzymały dofinansowanie oraz giełda pomysłów na nowe projekty.

 

Spotkanie dedykowane jest przedsiębiorcom, jednostkom badawczym, jak i uczelniom.

Więcej informacji oraz program wydarzenia można znaleźć na stronie: http://regionalny.uni.lodz.pl/events/dzien-informacyjny-transport-i-logistyka-w-programie-horyzont-2020/

Zgłoszenia z imieniem, nazwiskiem, nazwą firmy/jednostki należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Źródło: Portal Innowacji

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Katowice


[27/09/2016]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli MŚP, reprezentantów samorządów terytorialnych i gospodarczych, urzędów państwowych, instytucji otoczenia biznesu oraz naukowo-badawczych, a także uczelni wyższych do udziału w VI Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w Katowicach w dniach 10-12 października bieżącego roku, pod hasłem Trzy dni dla innowacji".

Kongres to trzydniowy cykl prestiżowych spotkań administracji, nauki i biznesu, skierowanych do wszystkich zainteresowanych tematyką MŚP.

Warsztaty, sesje panelowe, debaty i towarzyszące Targi Biznes Expo, pozwalające na prezentację oferty firmy, prowadzenie rozmów biznesowych, wymianę wiedzy i nawiązanie współpracy.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Konieczna jest rejestracja

 

Szczegóły pod adresem: http://ekmsp.eu

 

Organizatorem Kongresu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 

Gospodarz: Miasto Katowice

 

Współgospodarze: Wojewoda Śląski, Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie, Metropolia Silesia

Główny Partner Merytoryczny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Partnerzy Merytoryczni: Krajowa Izba Gospodarcza, Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Źródło: Portal Innowacji

IV edycja Kongresu E(x)plory pt. "Innowacje w sporcie"


[26/09/2016]

Zespół Fundacji Zaawansowanych Technologii zaprasza do udziału w IV-ej edycji Kongresu E(x)plory pt. "Innowacje w sporcie", który odbędzie się w dniach 5-6 października w Gdyni.

Zaprasza się do dyskusji na temat komercjalizacji projektów z branży sportowej. Przedstawiciele krajów wyszehradzkich zaprezentują swoje doświadczenia w tym zakresie. Czy to dobry czas dla sportu, zdrowia i bezpieczeństwa?

Panel pt. "Akceleracja. Rozwój i wspieranie projektów branży sportowej w krajach wyszehradzkich" odbędzie się 6 października w godz. 14.15-15.15.

Wezmą w nich udział m.in. Piotr Pietrzak, Członek Zarządu Fundacji Start up Hub Poland, Martin Donval Nanodesgign ze Słowacji oraz Mateusz Nowak, Ekspert ds. Innowacji PWC.

IV kongres to również przestrzeń dla prezentacji najnowszych trendów na rynku akcesoriów sportowych. Swoje innowacyjne rozwiązania zaprezentują: Igor Pielas, właściciel marki Asante Bamboo Bikes, Przemek Skrzypek, Dyrektor Artystyczny LYOFood, Dominik Stępniak i Adam Warski Fellowskateboards.

Pośród prelegentów również: Liv Sansoz, Miachał Listakiewicz, Gabor Mandi Wearnotch, Janos Podonyj String Bike i wielu innych.

Kongres E(x)plory, to miejsce, które łączy młodych innowatorów, dojrzałe startupy oraz inwestorów i biznes.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej www.kongres.explory.pl.

Wydarzenie na Facebooku: http://newsletter.investin.pl/links/goto/278/166595-69efa8cb7cd2

Źródło: Portal Innowacji

Konferencja "eHealth: ICT Solutions for Health Tech"


[26/09/2016]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pod tytułem "eHealth: ICT Solutions for Health Tech", która odbędzie się 9 listopada 2016 r. w Pfäffikon w Szwajcarii.

Digitalizacja w branży technologii medycznych jest kluczowym elementem dla rozwoju sektora e-zdrowia, jak również całego segmentu gospodarki związanego z ochroną zdrowia. Dlatego też, konferencja dedykowana jest przede wszystkim podmiotom zainteresowanym międzynarodową współpracą na styku branży IT/ICT i branży medycznej. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, jak również nawiązania międzynarodowej współpracy z partnerami ze Szwajcarii.

Rejestracji udziału w wydarzeniu należy dokonywać poprzez elektroniczny formularz zamieszony TUTAJ

Szczegółowy program wydarzenia i wskazówki dojazdu do Pfäffikon: POBIERZ

Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

Źródło: Enterprise Europe Network

III Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku


[19/09/2016]

Wschodni Kongres Gospodarczy to dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, z udziałem blisko tysiąca gości z Polski i Europy. Tegoroczna edycja odbędzie się 22 i 23 września w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. PARP jest głównym partnerem merytorycznym wydarzenia. 

Podczas Kongresu odbędzie się blisko 30 debat i sesji dyskusyjnych z udziałem ponad 120 prelegentów: top menedżerów, ekspertów, polityków, liderów życia gospodarczego oraz przedsiębiorców z Polski, Białorusi, Litwy, Ukrainy i innych krajów Europy. 

Współpraca międzynarodowa, rozwój Polski Wschodniej dzięki nowej strategii społeczno-gospodarczej i rosnąca rola start-upów, to tylko część ze ścieżek tematycznych Kongresu. Goście i uczestnicy będą także rozmawiać o inwestycjach infrastrukturalnych i wykorzystaniu wsparcia ze środków unijnych. W dyskusjach pojawią się również zagadnienia istotne dla sektora energetyki, przemysłu rolno-spożywczego oraz rynku zdrowia i turystyki.

Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu towarzyszyć będzie wydarzenie specjalne – TOP Start-up Polski Wschodniej 2016 – finał I edycji konkursu, w którym blisko 60 młodych przedsiębiorców zgłosiło swój pomysłów na biznes. Spośród nich zostanie wybranych 10 najlepszych start-upów, których przedstawiciele zaprezentują swój projekt przed przedsiębiorcami obecnymi na dwudniowej debacie poświęconej gospodarce Polski Wschodniej.

Wzorem poprzednich edycji, podczas Kongresu swój finał znajdą dwa inne konkursy: Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej – wyróżniający projekty, które w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej oraz TOP Pracodawcy Polski Wschodniej – honorujący firmy, które łączą wpływ na rozwój gospodarczy regionu z ważną rolą na rynku pracy. 

Przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wezmą udział w sześciu panelach tematycznych:

- Start-upy - liderzy z Polski Wschodniej. Jak zmienić strumień w rzekę?

- Do Polski Wschodniej nam po drodze
- Firmy rodzinne. Renesans, status quo czy kryzys?
- Nauka-biznes-administracja-NGO. Podglebie i systemy wsparcia start-upów
- Polityka klastrowa w nowej perspektywie unijnej 2014-2020
- Branże nadające ton zagranicznej ekspansji makroregionu wschodniego. 

PARP zaprasza także do odwiedzenia swojego stoiska oraz rozmów z konsultantami.

Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym

Źródło: PARP


 

Krajowy Dzień Informacyjny oraz warsztat "Energia i Budownictwo w Programie Horyzont 2020"


[14/09/2016]

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej, Centrum Badań i Innowacji PRO-AKADEMIA, Instytutem Badawczym ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. oraz Komisją Europejską serdecznie zapraszają wszystkie zainteresowane osoby na krajowy dzień informacyjny i warsztat pt.: ENERGIA I BUDOWNICTWO W PROGRAMIE HORYZONT 2020. Jak skutecznie uczestniczyć w projektach międzynarodowych i pozyskiwać środki na projekty badawczo-innowacyjne z Unii Europejskiej?

 

Podczas tego dwudniowego wydarzenia uczestnicy uzyskają informacje na temat polityk UE oraz wiedzę o wiodących priorytetach i tematach badawczych w projektach sfinansowanych oraz w nadchodzących konkursach z Horyzontu 2020 z obszaru Energii i Budownictwa, wezmą udział w debacie a także warsztacie prowadzonym przez Ekspertów Komisji Europejskiej. Dodatkowo dla osób chętnych przewidziane jest zwiedzanie Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii.

Wydarzenie odbędzie się w Łodzi w dniach: 26 – 27 WRZEŚNIA 2016

Szczegóły wydarzenia

Źródło: Portal Innowacji

Giełda kooperacyjna na targach MEDICA


[12/09/2016]

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniach biznesowych podczas Międzynarodowych Targów dla branży medycznej MEDICA, które odbędą się w dniach 15 - 17 listopada 2016 r. w Dusseldorfie.

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ SPOTKANIA?

Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla firm, instytutów badawczych, szkół wyższych i innych podmiotów działających w sektorze medycznym.

NA CZYM POLEGA GIEŁDA KOOPERACYJNA?


• Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym on-line określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, który chcieliby nawiązać,
• Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu on-line na stroniehttps://www.b2match.eu/medica2016/participants,
• Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy,
• 15 - 17 listopada przy ponumerowanych stolikach, odbywają się serie uprzednio zaaranżowanych 20-minutowych spotkań pomiędzy dobranymi w pary firmami.

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.

WAŻNE TERMINY

do 7 listopada 2016 r.                   Rejestracja profili on-line i wybór partnerów biznesowych i wysyłanie propozycji spotkań

15 - 17 listopada 2016 r.               Giełda kooperacyjna podczas targów Medica

KOSZT

Udział w giełdzie kooperacyjnej wynosi 200 EUR (100 EUR dla startup'ów założonych po 01.01.2014) i obejmuje:

• rejestrację firmy w katalogu giełdy,
• organizację spotkań z przedsiębiorcami uczestniczącymi w giełdzie,
• opiekę organizatorów podczas giełdy, a także pomoc w przygotowaniu do spotkań i follow-up po ich zakończeniu

Uczestnicy pokrywają koszty transportu i zakwaterowania we własnym zakresie.

Opłata za udział w giełdzie kooperacyjnej nie obejmuje kosztów związanych z wejściem na targi.

PROCEDURA REJESTRACYJNA

Chcąc wziąć udział w giełdzie kooperacyjnej podczas targów MEDICA należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line na stronie https://www.b2match.eu/medica2016, tworząc tym samym profil firmy.

Będzie on zawierał:

• charakterystykę firmy i jej działalności,
• informacje dotyczące współpracy - Państwa oferty i rodzaju partnera biznesowego, którego poszukujecie

Następnie profil firmy zostanie opublikowany w katalogu on-line na stronie internetowej giełdy. Każdy z uczestników może wybrać profile interesujących firm i poprosić o spotkania z ich przedstawicielami

Termin rejestracji mija 7 listopada 2016 r.

Źródło: Enterprise Europe Network

 

Seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. "Zarządzanie ryzykiem walutowym w kontraktach handlowych z firmami z terenów UE"


[12/09/2016]

Enterprise Europe Network zaprasza do wzięcia udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. "Zarządzania ryzykiem walutowym w kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej".

Seminarium odbędzie się 26 września 2016 r. w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:30 - 14:30.

Zgłoszenia na seminarium można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 21 września 2016 r.

Seminarium przeznaczone jest dla firm z sektora MŚP. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

Formularz zgłoszeniowy oraz artykuł źródłowy: Link

PROGRAM

Źródło: Enterprise Europe Network

Wielosektorowa międzynarodowa giełda kooperacyjna podczas VI Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach


[07/09/2016]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w kolejnej edycji giełdy kooperacyjnej, która zostanie zorganizowana w dniach 11-12 października 2016 r., w ramach VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wydarzenie adresowanie jest do przedstawicieli firm i instytucji otoczenia biznesu z różnych branż, którzy poszukują międzynarodowych kontaktów biznesowych i technologicznych.

 


Źródło: Enterprise Europe Network

http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/wielosektorowa-miedzynarodowa-gielda-kooperacyjna-podczas-vi-europejskiego-kongresu-msp-w-katowicach.html

Międzynarodowa giełda kooperacyjna Food Matters Live


[07/09/2016]

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozowju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się 22 listopada 2016 r., przy okazji Międzynarodowej Konferencji Food Matters Live w Londynie.

 

Food Matters Live to 3-dniowa konferencja organizowana w dniach 22-24 listopada 2016 r., podczas której odbywają się targi wystawiennicze adresowane do firm reprezentujących szeroko pojętą branżę spożywczą. W tym roku planowany jest udział ok. 600 wystawców reprezentujących różne gałęzie przemysłu spożywczego.

 

Udział w Food Matters Live umożliwi polskim przedsiębiorcom nie tylko nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych podczas giełdy kooperacyjnej, ale również zapoznanie się z najnowocześniejszymi trendami i technologiami związanymi z branżą spożywczą, dzięki udziałowi w konferencji i odbywających się równolegle targach.

 

DLA KOGO SĄ PRZEZNACZONE SPOTKANIA?

 

Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiotów działających w szeroko pojętej branży spożywczej, w tym w następujących sektorach:

 

• żywność i napoje (producenci, dystrybutorzy, importerzy),
• żywność funkcjonalna,
• biotechnologia
• nutraceutyki
• suplementy diety,
• przyprawy,
• opakowania

 

JAK TO DZIAŁA?

 

• Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym dostępnym on-line określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać;
• Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu on-line na stronie internetowej giełdy;
• Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy;
• 22 listopada 2016 r., przy ponumerowanych stolikach obędą się serie uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych, indywidualnych spotkań

Taka formuła giełdy to efektywny, tani i wygodny sposób na spotkanie wielu potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie.

KOSZTY

Udział w giełdzie jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty transportu i zakwaterowania we własnym zakresie.

Uczestnikom przysługuje:
• Bilet wstępu na targi, konferencję oraz seminaria tematyczne,
• Wpis do katalogu uczestników giełdy kooperacyjnej,
• Indywidualny harmonogram spotkań,
• Wsparcie logistyczne, pomoc przy rejestracji oraz podczas trwania giełdy

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w giełdzie kooperacyjnej zaprasza się do wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie https://www.b2match.eu/foodmatterslive2016

Im szybciej dokonają Państwo rejestracji, tym większa liczba zagranicznych partnerów będzie miała możliwość zapoznania się z Państwa ofertą.

Więcej informacji na temat konferencji, targów oraz seminariów:
http://www.foodmatterslive.com/

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Źródło: Enterprise Europe Network

III Kongres Polskich Przedsiębiorców - razem na podbój zagranicznych rynków


[06/09/2016]

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa oraz Polish Business Link zapraszając do udziału w III Kongresie Polskich Przedsiębiorców, który odbędzie się w dniu 19 października 2016r. w Londynie.

 

Po spektakularnym sukcesie I oraz II Kongresu Polskich Przedsiębiorców nadszedł czas na jego III edycję. Polscy przedsiębiorcy spotkają się po raz kolejny, by wznowić debatę o kondycji rynku polskich firm na Wyspach, wymienić się doświadczeniami, jak również poszerzyć sieć kontaktów.

 

Tematem przewodnim tegorocznego kongresu będzie skalowanie biznesu. Hasło identyfikujące wydarzenie, Start - Scale - Sale, odnosi się do etapów dobrze prosperującego biznesu, czyli wiedzy eksperckiej, poczynając od szukania nowych rynków, a kończąc na sprzedaży firmy. Innym z istotnych tematów spotkania będą kwestie związane z kreacją oraz realizacją koncepcji na biznes. Uczestnicy kongresu wspólnie spróbują wskazać zagrożenia, które stoją na drodze ku realizacji biznesplanu, jak również zdefiniować działania zwiększające szansę jego powodzenia. Kolejnym ważnym elementem, który pojawi się na wydarzeniu będzie zagadnienie maksymalizacji sprzedaży. Prelekcje zaproszonych gości dotkną także istotnego w przedsiębiorczości wątku budżetu, a w tym także alternatywnych rozwiązań w razie jego braku.

 

III Kongres Polskich Przedsiębiorców to nie tylko spotkanie polskich przedsiębiorców, lecz także szansa dla brytyjskich graczy sektora MŚP i nie tylko na dostrzeżenie potencjału polskiego rynku w Wielkiej Brytanii. Wielu Brytyjczyków już zbudowało swój sukces przy pomocy polskich firm, chociażby z sektora budowlanego. Jedną z idei kongresu jest właśnie umocnienie współpracy polsko-brytyjskiej - mówi Bartłomiej Kowalczyk, organizator kongresu oraz twórca platformy PBLink.co.uk.

 

Podczas lunchu uczestnicy kongresu będą mieli szansę na udział w sesji 1:1 z zaproszonymi ekspertami. Podobnie jak w ubiegłym roku, w programie nie zabraknie pozycji "Klinika Biznesu:, w ramach której specjaliści-prelegenci skupią się na zagadnieniach, które powinien znać każdy nastawiony na realizację celów przedsiębiorca. W kolejnej części spotkania będą miały miejsce panele dyskusyjne, dotyczące m.in. efektywnego zarządzania czasem czy kreacji marki osobistej. Do nowości kongresu należy 60-sekundowy Elebvator Pitch, w jego ramach osoby, które wykupiły tę sesję, opowiedzą o swoim biznesie, jak również będą miały niepowtarzalną okazję do zaproszenia do współpracy partnerów oraz inwestorów.

 

Na sam koniec przewidziany został nieformalny networking z poczęstunkiem, podczas którego uczestnicy w luźnej atmosferze będą mogli poznać się na wzajem oraz opowiedzieć o swoich działaniach.

 

Partnerami tegorocznej edycji są NatWest Bank, Przelewy pieniężne Sami Swoi oraz firmy wspierające: European Enterprise Network, Best Foods Ltd, Stock International oraz BC Printing.

 

Więcej informacji na temat kongresu na stronie:
http://www.pblink.co.uk/congress2016

 

Źródło: Enterprise Europe Network

IV Targi IT Future Expo


[05/09/2016]

W dniu 8 września 2016 r. odbędzie się IV edycja corocznych spotkań B2B, IT Future Expo 2016, poświęconych trendom oraz innowacjom informatyczno-technologicznym. W wydarzeniu składającym się z kongresu, wystawy oraz ceremonii wręczenia nagród IT Future Awards 2016, udział wezmą liderzy rynku IT.

 

Podczas wydarzenia prezentowane będą najnowsze technologie oraz rozwiązania informatyczne, a informacje i opinię na ich temat będzie można zaczerpnąć od ponad 100 prezentujących się na targach firm.

 

Wydarzenie pozwoli na spotkanie z przedstawicielami, wystawcami i kontrahentami z branży informatyczno-technologicznej nie tylko z naszego kraju, ale i również z za granicy. Ze względu na branżowy charakter wydarzenia, zaprasza się wszystkich reprezentantów firm oraz instytucji.

 

Samym targom będzie towarzyszyć Gala "IT Future Awards", podczas której internauci wraz z Kapitułą wyłonią Laureatów Konkursu "Liderzy IT 2016", konferencja "IT Future Congress" oraz wydarzenie "IT Career Summit".

 

Więcej informacji na stronie wydarzenia: www.itfuture.pl

Rejestracja na wydarzenie pod adresem: http://warszawa.itfuture.pl/#REJESTRACJA

Horyzont 2020 - Już ponad 62,5% skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowań!


[31/08/2016]

Miło nam poinformować Państwa, iż firma Tech2Market wraz ze swoim Partnerem NovaNexia przekroczyła próg 62,5% skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowań z programu Horyzont 2020. Tak wysoką skuteczność mogliśmy uzyskać dzięki naszej wyspecjalizowanej ekipie, której zaangażowanie w każdy etap prac aplikacyjnych przełożyło się na ten imponujący wynik.

 

Poniżej prezentujemy listę wybranych projektów, w których organizację, prowadzenie lub uczestnictwo byliśmy aktywnie zaangażowani:

 

MIĘDZYNARODOWO

Europejskie programy badawcze jak NESSI-Soft, NESSI-2010, RESERVOIR, SERENITY, NEXOF, DIVA, COMPASS, DESEREC, PROTECTRAIL, SECUR-ED, PORTFASTFLU, ARTAMIS

 

HORYZONT 2020

EE1-2014: Secure, Clean and Efficient Energy

MG-9.2-2014: User behavior and mobility patterns in the context of major societal trends

ICT-07-2014: Advanced Cloud Infrastructures and Services

ICT-02-2014: Smart System

ICT-01-2014: Smart Cyber-Physical Systems

ICT-30-2014: Internet of Things and Platforms for Connected Smart Objects

ICT-16-2015: Big Data

- PHC-15-2014: Clinical research on regenerative medicines

- PHC-11-2015: Development of new diagnostic tools and technologies: in vivo medical imaging technoglogies

- PHC-25-2015: Advanced ICT systems and services for integrated care

 

HORYZONT 2020

PHC-12-2014/2015: Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices

NMP25-2014/2015: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies

SC5-20-2014: Boosting the potential of small business for eco-innovation and sustainable supply of raw materials

SFS08-2015: Resource-efficient eco-innovative food production and processing

 

SMP Faza 1

- 8 projektów złożonych

- Konkursy: PHC12 - NMP - BG

 

5 projektów powyżej progu

 

- 4 projekty wygrane, tj. 62,5% sukcesu w Fazie 1

- 1 projekt "Seal of Excellence" ("Seal of Excellence" oznacza, iż projekt otrzymał o wiele wyższą notę od progu finansowania, jednak nie    zmieścił się w przewidzianym budżecie

 

Komentarz:
"Seal of Excellence" jest przyznawany projektom, które spełniły wszystkie rygorystyczne kryteria oceny stosowane w ewaluacji projektów H2020, a które nie zmieściły się w przeznaczonym budżecie. Ocena "Seal of Excellence" oznacza, że projekt jest projektem ciekawym, obiecującym oraz zasługuje na pozyskanie dofinansowania z innych źródeł (publiczne, prywatne), zarówno na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim, jak i międzynarodowym. Ocena "Seal of Excellence" daje dodatkowe możliwości finansowania dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, które złożyły wnioski o wysokiej jakości merytorycznej i formalnej, co pozwala uniknąć marnowania cennego czasu i wysiłku zainteresowanych w rozwój projektu lub idei.

SMP Faza 2

- 6 projektów złożonych

- Konkursy: PHC12 - ICT - FOOD

1 wygrany projekt

- 4 projekty otrzymały ocenę "Seal of Excellence", prowadząc do osiągnięcia 83,3% sukcesu w Fazie 2

XVI Forum Edukacyjne Małych i Średnich Przedsiębiorstw


[30/08/2016]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XVI Forum Edukacyjnym Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbędzie się w Warszawie na stadionie PGE Narodowy, w dniach 14-15 września 2016 roku. Podczas forum oferującego 8 scieżek tematycznych oraz warsztaty dla przedsiębiorców udział weźmie ponad 50 prelegentów.

 

Program i rejestracja na Forum

 

I dzień Forum MŚP
Twój biznes nasze wsparcie, 14 września 2016 r.

  

Dla kogo? Dla przedsiębiorców, pracowników i przedstawicieli start-upów zainteresowanych ekspansją na rynkach zagranicznych, możliwościami wsparcia rozwoju firmy oraz przepisami ustawy Prawo Zamowień Publicznych.

 

O czym? Odbędą się wystąpienia ekspertów o charakterze edukacyjnym, dyskusja o Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - zasadach, celach i priorytetach rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym i społecznym. Promocja firma na rynkach międzynarodowych, programy branżowe; inauguracja dwóch nowych działań dla przedsiębiorców.

 

 

II dzień Forum MŚP
Stać się Pracodawcą Jutra, 15 września 2016 r.

 

Dla kogo? Dla właścicieli firm i pracowników sektora MŚP i działów HR, przedstawicieli firm szkoleniowych, ekspertów zarządzania zasobami ludzkimi, dostawców rozwiązań i narzędzi, a także reprezentantów instytucji otoczenia biznesu związanych z tematyką HRM.

 

O czym? Jak stać się Pracodawcą Jutra? Jakich kompetencji potrzebuje polska gospodarka? Trudności i niepowodzenia, które przełożyły się na budowę rynkowej przewagi i rozwiązania, które zmieniają firmę.

 

 

Źródło: Enterprise Europe Network 

Giełda kooperacyjna i konferencja dla IT i przemysłu, Pecs, Węgry.


[29/08/2016]

Ośrodki Enterprise Europe Network zapraszają do udziału w Open4Business - międzynarodowej konferencji połączonej z giełdą kooperacyjną, która odbędzie się 20 września 2016r., w węgierskim Pecs. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do firm i inych podmiotów poszukujących partnetów do projektów w różnych branżach.

 

Do udziału zaprasza się wszystkie firmy, klastry i inne podmioty poszukujące partnerów do projektów i reprezentujące następujące sektory: IT, maszynowy (inżynieria, obróbka metalu, itp.), zielonych technologii, rolno-spożywczy.

 

Do udziału zaprasza się również podwykonawców i zleceniodawców w takich dziedzinach jak tworzywa sztuczne, motoryzacja i elektronika.

 

Więcej informacji na temat wydarzenia oraz formularz rejestracyjny: http://open4business.talkb2b.net/

 

PROGRAM KONFERENCJI I GIEŁDY KOOPERACYJNEJ OPEN4BUSINESS

 

 

20 września 2016r. od godziny 9:00 przewidziana jest wspólna część konferencji, a następnie panele oddzielne dla firm węgierskich i z pozostałych krajów. W godzinach popołudniowych odbędą się uprzednio zaaranżowane spotkania bilateralne.

 

Ponadto zarejestrowani uczestnicy będąmogli wziąć udział w przyjęciu powitalnym wieczorem 19 września, a także w wizytach w firmach 21 września.

 

Spotkania oraz konferecja będą prowadzone w języku angielskim.

 

Szczegółowy program

 

DOJAZD

 

Open4Business odbędzie się w Pecs Trade Center, ul. Majorossy 36

 

Wskazówki dojazdu

 

NA TEMAT GIEŁDY KOOPERACYJNEJ

 

Do 5 września 2016r. uczestnicy w formularzu rejestracyjnym on-line określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać.

 

Dane zarejestrowanych firm na bieżąco umieszczane są w katalogu on-line na stronie http://open4business.talkb2b.net/.

 

Również do 5 września 2016r. zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru partnerów, z którymi chcieliby się spotkać podczas giełdy.

 

20 września 2016r. w godzinach 14:00-17:00 odbędą się około 20-minutowe bilateralne spotkania zgodnie z indywidualnymi harmonogramami.

 

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla maksymalnie wóch osób z firmy. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu i zakwaterowania.

 

UWAGA - W przypadku nieobecności na wydarzeniu i niepoinformowaniu o tym fakcie organizatorów do 12 września 2016r. uczestnicy zostaną obciążeni kosztami organizacji w wysokości 75€ + VAT.

 

Źródło: Enterprise Europe Network 

Spotkanie kooperacyjne „InnoTrans Business Days 2016”


[26/08/2016]

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniach kooperacyjnych dla branży transportowej, organizowanych w ramach Międzynarodowych Targów Technologii Transportu InnoTrans, w dniach 20 - 23 września 2016 r. w Berlinie

 

InnoTrans to największe na świecie targi poświęcone przede wszystkim transportowi szynowemu; miejsce spotkań producentów, przedstawicieli publicznych i prywatnych przedsiębiorstw komunikacyjnych, inżynierów, decydentów z samorządów i ministerstw transportu z całego świata, a także pasjonatów kolejnictwa.

 

Spotkania kooperacyjne w ramach InnoTrans Business Days skupiają się przede wszystkim wokół tematyki: Transportu i Logistyki, Infrastruktury i Technologii Kolejowych, Zarządzania Ruchem, Mobilności Elektrycznej, Elektrycznych Systemów Zarządzania Ruchem

 

NA CZYM POLEGA GIEŁDA KOOPERACYJNA?

 

Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym on-line określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, który chcieliby nawiązać,

 

Dane zarejestrowanych firm na bieżąco umieszczane są w katalogu on-line na stronie giełdy (każdego dnia w katalogu pojawiają się nowe firmy!)

 

Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru partnerów, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy,

 

W dniach 20-23 października 2016 r., przy ponumerowanych stolikach, odbywają się serie uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych spotkań pomiędzy dobranymi w pary firmami. Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.

 

WAŻNE TERMINY

 

do 18 września 2016r.                 - rejestracja udziału w wydarzeniu, wybór partnerów biznesowych i wysyłanie propozycji spotkań

20-23 października 2016r.                   - spotkania kooperacyjne

 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty zakupu biletów wejściowych na targi InnoTrans 2016. Więcej informacji o zakupie wejściówek link

 

Więcej informacji o wydarzeniu link

 

Źródło: Enterprise Europe Network 

Międzynarodowy sukces Wschodniego Klastra ICT


[26/08/2016]

Wschodni Klaster ICT jako jedyny z polskich klastrów znalazł się w grupie europejskich klastrów, których projekty zostały wybrane do realizacji w konkursie ogłoszonym w ramach programu COSME (COS-CLUSTER-2015-3-02). W listopadzie 2016 roku rozpocznie się realizacja projektu CLUSGRID (Clusters for Smart Grid), którego inicjatorem i liderem jest Wschodni Klaster ICT. Wniosek projektowy uzyskał pozytywną ocenę Komisji Europejskiej. Obecnie projekt znajduje się w fazie podpisywania umowy o dofinansowanie.

 

Projekt CLUSGRID realizowany będzie w konsorcjum skupiającym oprócz Wschodniego Klastra ICT klastry: z Hiszpanii (Canarias Excelencia Tecnológica, Solartys, SECPhO), Francji (SCS World Class Cluster) oraz Bułgarii (Srednogorie Med Industrial Cluster).

 

Głównym celem projektu CLUSGRID jest poprawa jakości zarządzania klastrami oraz podwyższanie standardów usług oferowanych przez klastry. Projekt jest nakierowany na stworzenie nowego łańcucha wartości w obszarze Smart Grid. Wymiana doświadczeń oraz wiedzy pomiędzy klastrami pozwoli na stworzenie usług o najwyższej jakości dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom. Szczegółowymi celami projektu są: poprawa praktyk zarządzania w klastrach, poprawa możliwości analitycznych w kwestii łańcucha wartości, pomoc dla MŚP w tworzeniu produktów i usług z obszaru Smart Grid oraz ich internacjonalizacja.

 

Źródło: Portal Innowacji

PO IR: Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2016)


[25/08/2016]

Od 3 października 2016 r. do 2 listopada 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2016). Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

 

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, które obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014. projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić:

 

  1. co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83          rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z          zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez      nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz

 2. co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za       zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, z          zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów.

 

W ramach konkursu środki zostaną podzielone w następujący sposób:

  1. 185 748 000 zł – w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie);

  2. 14 252 000 zł – w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa mazowieckiego).

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln zł.

 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

 

Strona konkursu: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142016/

Zaproszenie na Międzynarodową Giełdę Kooperacyjną podczas Targów DroneTech2016


[25/08/2016]

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli branży systemów i pojazdów bezzałogowych do udziału w Międzynarodowej Giełdzie Kooperacyjnej towarzyszącej Targom DroneTech 2016, która odbędzie się 12 października 2016 r. w Toruniu.

 

Giełda Kooperacyjna daje możliwość i szansę do zaprezentowania własnej oferty produktowej, technologicznej bądź badawczej, nie tylko partnerom krajowym, ale przede wszystkim zagranicznym. Spotkania tego typu często owocują nawiązaniem długotrwałej współpracy o charakterze międzynarodowym.

 

NA CZYM POLEGA GIEŁDA KOOPERACYJNA?

 

Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym on-line określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, który chcieliby nawiązać,

 

Dane zarejestrowanych firm na bieżąco umieszczane są w katalogu on-line na stronie giełdy (każdego dnia w katalogu pojawiają się nowe firmy!)

 

Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru partnerów, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy,

 

12 października 2016 r., przy ponumerowanych stolikach, odbywają się serie uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych spotkań pomiędzy dobranymi w pary firmami. Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski.

 

WAŻNE TERMINY

 

do 30 września 2016r.                 Rejestracja on-line

1-7 października 2016r.               Wybór partnerów biznesowych i wysyłanie propozycji spotkań

 

Źródło: Enterprise Europe Network 

Zaproszenie na spotkanie w ESOC


[24/08/2016]

Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych, Polska Agencja Kosmiczna oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie z przedstawicielami ESA ESOC w siedzibie organizacji w Darmstadt. Spotkanie odbędzie się w dniu 27 września 2016 r.

 

Celem wizyty jest nawiązanie współpracy biznesowej przez polskie podmioty sektora kosmicznego z ESOC, a także z przedstawicielami trzech konsorcjów, które ubiegają się o realizację nowego, wieloletniego kontraktu (GOF9) na zewnętrzną obsługę informatyczną i wsparcie techniczne centrum operacyjnego. Nazwy konsorcjów zostaną podane w późniejszym terminie.

 

W zakresie kompetencji tego oddziału Europejskiej Agencji Kosmicznej znajdują się m. in.: przygotowanie misji kosmicznej do startu, analiza i kontrola danej misji, łączność z satelitą, tworzenie oprogramowania naziemnego do celów sterowania, kontroli i komunikacji z satelitą, naziemna obserwacja obiektów kosmicznych, w tym śmieci kosmicznych, nawigacja satelitarna, tworzenie i rozwój infrastruktury naziemnej, wraz z jej obsługą techniczną, łączność między poszczególnymi stacjami naziemnymi ESA w ramach sieci ESTRACK, a także zagadnienia związane z precyzyjnym czasem. Więcej informacji na stronie poświęconej aktywności ESA oraz oficjalnej stronie ESOC.

 

Źródło pełnego artykułu: http://tk.parp.gov.pl/nowosci/zaproszenie-na-spotkanie-w-esoc

Giełda kooperacyjna "Succesful R&I between North Rhine-Westphalia and Poland


[23/08/2016]

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Konsulat Generalny RP w Kolonii we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, oraz ZENIT GmbH zaprasza do udziału w polsko-niemieckiej giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się 20 września 2016 r. w Kolonii w Niemczech. Wydarzenie jest dedykowane współpracy polsko-niemieckiej w zakresie projektów badawczych i innowacyjnych w ramach programu Horyzont 2020.

 

Wydarzenie skierowane jest do instytutów naukowo-badawczych i firm z następujących branż: ICT, Energetyka i Środowisko, Zaawansowana Produkcja oraz Transport.

 

Do dnia 7 września 2016 uczestnicy mogą wziąć udział w tzw. Call for Presentations i ubiegać się o możliwość zaprezentowania swojej idei projektu podczas sesji tematycznych.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Szczegółowy program spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie wydarzenia: http://networking2016-nrw-pl.horizon2020.zenit.de/

Zaproszenie na XVI Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw


[22/08/2016]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na szesnaste Forum Edukacyjne Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbędzie się 14 i 15 września br. na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Pod adresem www.forummsp.parp.gov.pl została uruchomiona rejestracja uczestników. Serdecznie zaprasza się przedsiębiorców, przedstawicieli startupów, ekspertów zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawicieli działów HR oraz wszystkich zaangażowanych w rozwój firm z sektora MŚP. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

 

Hasłem pierwszego dnia jest "Twój biznes, nasze wsparcie". Dzięki prelekcjom i warsztatom uczestnicy pogłębią wiedzę na temat finansowania przedsiębiorstw, rozwoju startupów, promocji i ekspansji polskich marek za granicą. Dzień drugi pod hasłem "Stać się pracodawcą jutra" to czas na wystąpienia praktyków, dyskusje, rozmowy o kluczowych dla polskiej gospodarki kompetencjach oraz zajęcia praktyczne.

 

Wydarzenie zainauguruje panel dyskusyjny "Finansowanie MSP a Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)" z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa, Polskiego Funduszu Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, naukowców oraz organizacji branżowych.

 

Wśród prelegentów, którzy przez dwa dni będą dzielić się wiedzą, znaleźli się liderzy biznesu, czołowi pracodawcy, przedstawiciele parków nukowo-technologicznych, środowisk startupowych oraz administracji publicznej, zarówno z Polski jak i z innych krajów.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Przyjęcie tzw. małej ustawy o innowacyjności


[19/08/2016]

Rząd przyjął tzw. małą ustawę o innowacyjności Rada Ministrów 16 sierpnia br. przyjęła projekt tzw. „małej ustawy o innowacyjności”, która przewiduje wprowadzenie pakietu rozwiązań, w szczególności nowych instrumentów podatkowych, promujących wdrażanie innowacji. Regulacje dotyczą zmian w niektórych ustawach, określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, który przygotował resort Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Propozycja ministerstwa przewiduje m.in.: 

- zniesienie podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej do spółki,

- możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa,

- zwiększenie kwot kosztów kwalifikowalnych wydatków B+R, które można odliczyć od podatku,

- możliwość odliczenia kosztów na działalność B+R nie przez trzy, ale przez sześć lat, zwrot gotówkowy dla nowo

- powstających przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R,

- uelastycznienie zasad dysponowania przez państwowe osoby prawne posiadaną infrastrukturą, w tym również - - badawczą,

- modyfikację procedury „uwłaszczenia naukowców” (nabywania przez nich praw majątkowych do wynalazków).

 

Widząc, jak istotną rolę dla gospodarki odgrywają prace nad tworzeniem, nowych, kosztownych oraz wysoce ryzykownych, rozwiązań, każdy krok w kierunku ograniczania przeszkód związanych z tym procesem, należy ocenić pozytywnie.

 

Nowe regulacje skierowane są do różnych aktorów uczestniczących w procesach badawczo-rozwojowych i innowacyjnych (mali i duzi przedsiębiorcy, naukowcy, uczelnie). Korzystnie należy ocenić uwzględnienie różnych interesów, każdej z wymienionych grup, do angażowania się w proces tworzenia nowych rozwiązań.

 

Młode, innowacyjne przedsiębiorstwa (startupy) większość swojej pracy koncentrują na tworzeniu produktu. Oznacza to, że etap komercjalizacji możemy porównać do tykającej bomby zegarowej, w której zamiast upływającego czasu, zmniejszają się posiadane środki finansowe. Okres od zasilenia przedsięwzięcia kapitałem (bez względu na ich źródło - środki własne, pożyczka, dotacja, kapitał inwestora itd.) do czasu urynkowienia rozwiązania (pierwsze przychody), to wyścig z czasem. Zasady są proste, im bardziej ambitne rozwiązanie, tym więcej czasu i środków potrzeba na jego dopracowanie, a jak wiemy, nie są to dobra nieskończone. Kwestia nieplanowanych, kosztochłonnych badań, zatrudnienia dodatkowych specjalistów i zapewnienie ochrony np. w postaci patentu, szybko uszczuplą założony budżet. Większość wysoce ryzykownych przedsięwzięć biznesowych, z uwagi na ogrom pracy i związanych z tym kosztów, nie ma nawet możliwości na doprowadzenie rozwiązania do wersji „sprzedawalnej”.

 

Oferowane aktualnie przedsiębiorcom ulgi podatkowe (CIT lub PIT) dotyczą firm prowadzących rentowną działalność (podatki płacone są przecież od dochodu), czyli takich, które odniosły już komercjalizacyjny sukces. Dzięki nowym regulacjom przedsiębiorca, który poniesie wydatki na B+R i równocześnie odnotuje stratę (zdecydowana większość firm na wczesnym etapie rozwoju), może od razu otrzymać zwrot gotówkowy, w wysokości 18 lub 19 proc. (w zależności od przyjętej skali podatkowej) potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia. Dodatkowo, z uwagi na to, że efekty prowadzonych prac (czyt. przychody) mogą pojawić się po dłuższym czasie, proponowany sześcioletni okres rozliczenia daje możliwość „przesunięcia” odliczeń na później, stając się rzeczywiście zmianą bardziej dostosowaną do potrzeb młodych przedsiębiorców. Rozszerzenie listy kosztów podlegających odpisowi o koszty uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, powinno zachęcić małe i średnie firmy do ponoszenia wydatków na ich uzyskanie (szczególnie w przypadku ochrony w większej liczbie krajów, co jest dla młodej firmy sporym obciążeniem). Jest to o tyle ważne, że obecnie niektórzy z przedsiębiorców unikają ochrony, nie przewidując późniejszych skutków prawnych związanych ze sprzedażą opracowanego rozwiązania na rynku wymienionym już w patencie konkurencyjnego wynalazku.

 

Kolejna istotna korzyść wynikająca z nowych regulacji. Twórcy, którzy planują powołać spółkę kapitałową (np. w celu komercjalizacji lub wspólnie z pozyskanym inwestorem) nie będą musieli płacić podatku od wnoszonej aportem własności intelektualnej. Dotychczas wkład niepieniężny stawał się przychodem, który podlegał opodatkowaniu. Obecne regulacje uchylają ten zapis. Zachęci to pomysłodawców, np. wywodzących się z uczelni, do komercjalizowania rozwiązań, nad którymi dotychczas pracowali, bez obaw o ciążące nad nimi zobowiązania.

 

Dla małych i średnich przedsiębiorców dodatkową zachętą może być zwiększenie kwoty maksymalnego odliczenia od podstawy opodatkowania wszystkich kosztów kwalifikowalnych na działalność B+R do 50%. Duże firmy będą mogły odliczyć 50% wydatków osobowych i 30% pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Rezultatem może być tworzenie własnego zaplecza badawczo-rozwojowego oraz częściej zawierana współpraca ze startupami np. w zakresie wspólnych projektów, mających na celu wdrażanie nowatorskich rozwiązań.

 

Miejscem inspiracji do prac nad nowymi rozwiązaniami są niewątpliwie uczelnie. Nowe regulacje uporządkowują kwestie komercjalizacji realizowanej przez te podmioty (np. w kontekście rozporządzania majątkiem Skarbu Państwa, tworzenia więcej niż jednej spółki celowej, zasad nabywania praw do wyników badań naukowych, prac rozwojowych i know-how przez naukowców oraz okresu udziału w korzyściach z komercjalizacji). Każde uproszczenie i uspójnienie procedur na tym polu jest niezwykle ważne.

 

Nadmierna biurokracja, strach przed dodatkowymi obciążeniami, które potęgują i tak wysokie ryzyko towarzyszące komercjalizacji nowych rozwiązań, mogą skutecznie zniechęcić wielu pomysłodawców. Zmiany przyjęte przez Rząd powinniśmy ocenić jako krok w dobrą stronę. Ich zakres pokazuje jednak, że prace nad rozwojem innowacyjnej gospodarki, tj. takiej, która sprzyja twórcom nowatorskich rozwiązań, powinny koncentrować się wokół ujednolicenia i uproszczenia przepisów, w szczególności procedur „uczelnianych” oraz prawa podatkowego.

 

Podsumowując, jeśli chcemy podnieść poziom innowacyjności naszej gospodarki, powinniśmy skoncentrować się na dalszym ograniczaniu przepisów wpływających na wzrost ryzyka biznesowego i minimalizowaniu obciążeń finansowych przede wszystkim dla tych przedsięwzięć, które nie miały jeszcze szansy pojawienia się na rynku oraz tych przedsiębiorstw, które poprzez prowadzone prace badawczo-rozwojowe, nie uzyskały dotychczas stabilności finansowej.

 

Źródło Portal Innowacji

ActInSpace - Finał, Polska


[27/05/2016]

Zwycięzcą polskiej edycji hackathonu technologii kosmicznych ActInSpace został start up Blue Divine 1 z Łodzi, z jego aplikacją dla kierowców ciężarówek do eco-driving'u. Już 29 Czerwca dołączy on do grona zwycięzców z innych krajów, podczas międzynarodowego finału, który odbędzie się w Tuluzie, Francja.

Finał krajowy odbył się w Krakowskim Parku Technologicznym. Ze zwycięskim Blue Divine 1 rywalizowało jeszcze 3 zespoły wytypowane w czasie hackathonów w Warszawie i Krakowie pokonując odpowiednio 7 i 11 zespołów.


 

ActInSpace - Kraków


[21/05/2016]

W takiej oto atmosferze przebiegał pierwszy w Polsce hackathon technologii kosmicznych "ActInSpace". To były emocjonujące 24 godziny instensywnej pracy i rozrywki. Wszystkie innowacyjne projekty zaprezentowane przez uczestników wyróżniały się dojrzałością oraz ciekawym i otwartym podejściem do zagadnienia wykorzystywania technologii kosmicznych w naszym życiu codziennym. Jury wybrało dwa najlepsze pomysły, które będą walczyć w finale krajowym. Zaszczyntne pierwsze miejsce zajął start up FlyTech UAV, który zaprezentował projekt innowacyjnych latających systemów bezzałogowych (dronów).


Nie potrzebujesz bardziej kreatywnych rozwiązań, potrzebujesz bardziej kreatywnych pytań.


Andy Green